Hazine ve Maliye Bakanlığı, bakanlığa yapılan başvuruya cevaben Memur Sen'e yazıda gelir vergisi dilimlerinin yüzde 122,93 oranında artırılacağını söyledi.

Memur Sen Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığına göndermiş olduğu cevabi yazıda; sabit gelirlilerin Gelir Vergisi Dilimleri kaynaklı %20 ve %27’lik dilime girerek gelir kaybı yaşadığını belirtmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 22.11.2022 tarih ve E-48678239-205.04-126365 sayılı yazısıyla emur Sen'e şu yanıtı verdi;

“Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123’üncü maddesi uyarınca gelir vergisi tarifesinin gelir dilimi tutarlarının her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılacağını” belirtmiştir. Ayrıca ilgili yazıda; mevcut tarifenin yeniden değerleme oranında (%122,93) artırılacağı ve asgari ücrette yapılacak artışa göre de asgari ücret istisnası nedeniyle muafiyet tutarlarının da artacağı belirtilmiştir.

İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2023 yılında vergi dilimlerine yüzde 122,93 oranında artış yapılacağına dair yazısı: