2023 ek ders ücretleri DYK kurs sözleşmeli gece özel eğitim 2023 ek ders ücretleri DYK kurs sözleşmeli gece özel eğitim

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki ve teknik eğitim kurumlarının buluş içeren özgün çalışmaların, projelerin, yeni ürünlerin ve tasarımların fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması amacıyla okullarda bilinç oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi. Ayrıca yürütülen çalışma kapsamında sayısal verileri paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yazılı açıklamasında şunları kaydetti ;


Mesleki ve teknik eğitim kurumlarımız tarafından patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili çalışmaları kapsamında 2022 yılı Ocak ayında yapılan başvuru sayımız 1097 iken bu sayı 10 kat artarak 10 bini aştı. 2022 yılı Ocak ayında 221 olan ürün tescil sayımız da 6 kat artarak 1389’a ulaştı.''

''Ocak ayında 296 olan patent başvuru sayısı kasım ayında 537’ye, faydalı model 395’ten 1023’e, tasarım 144’ten 7 bin 379’a, marka başvuru sayısı ise 262’den 1122’ye yükseldi. Yine 2022 yılının ocak ayında 12 olan patent tescil sayısı 18’e, faydalı model 16’dan 57’ye, tasarım 110’dan 982’ye, marka tescil sayısı ise 83’ten 332’ye ulaştı" 

 "Akademik olarak başarılı öğrencilerin meslek liselerini tercih etmeleri, mesleki eğitimdeki AR-GE çalışmaları ve inovatif yaklaşımlarla sektörle yapılan iş birliği neticesinde artık meslek liselerinde patent, faydalı model, marka, tasarım tescili ve ticarileşmesiyle ilgili hamlelerin olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bu vesileyle mesleki eğitime katkılarından dolayı tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum''