Aynı olay nedeniyle kimine 8.777 TL kimine ise 415 TL ödeniyor

Zamanlı veya zamansız her canlının tatmak zorunda olduğu ilahi kural ölüm gerçeğidir. Garip ama mevcut mevzuata göre bazılarının ölüsü daha kıymetli.

15 Şubat 2014 - 11:27

Zamanlı veya zamansız her canlının tatmak zorunda olduğu ilahi kural ölüm gerçeğidir. Bu nedenle ölen kişilerin tamamı sigortalı olsa dahi yapılan ölüm yardımları ölen kişinin statüsüne göre değişmektedir. Garip ama mevcut mevzuata göre bazılarının ölüsü daha kıymetli. İsterseniz nasıl olduğunu izah edelim. Milletvekillerine yapılan ölüm yardımı 3671 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanunun Ölüm Yardımı başlıklı 7 nci maddesinde; 'Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ölümleri halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre en yüksek Devlet Memurunun almakta olduğu aylığın (ek gösterge dahil) oniki aylık tutarı ölüm yardımı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden usulü dairesinde ve resen ödenir. Yasama Organı üyeliği sona erenler için bu yardım ölüm tarihi itibariyle birinci fıkraya göre hesaplanacak miktarın yarısı tutarında olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden ödenir. Bu madde uyarınca ölüm yardımı yapılanlara diğer mevzuat hükümleri ile öngörülen ölüm yardımları yapılmaz. Bu maddenin tatbikinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 208 inci maddesi hükümleri uygulanır.' hükmüne yer verilmiştir. Bu hükme göre Milletvekili iken vefat edenler için 9500 * 0,076998 = *12 = 8.777,77 TL ölüm yardımı yapılacaktır. Ancak, Milletvekilliği sona erenlerin ölmesi halinde ise 8.777,77/2 = 4.388,88 TL'dir. Memurların ölmesi halinde ölüm yardımı 657 sayılı Kanunun Ölüm yardımı ödeneğini düzenleyen 208 inci maddesinde; 'Devlet memurlarından; memur olmayan eşi ile [ikiden fazla dahi olsa] aile yardımı ödeneğine müstahak çocuğu ölenlere en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında ölüm yardımı ödeneği verilir. Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haciz edilemez.' hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm gereğince ölen devlet memuruna 9500 * 0,076998 = 731,48 * 2 = 1.462 TL tutarında ölüm yardımı ödenecektir. Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince gerekli şartlar yerine getirilmişse yukarıda belirtilen 1.462 TL'nin yanında ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2014 yılı için belirlenen 415 TL tutarındaki cenaze ödeneği de verilecektir. Sigortalının ölmesi halinde yapılacak ölüm yardımı 5510 sayılı Kanunun Evlenme ve cenaze ödeneği başlıklı 37 nci maddesinde; 'İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödenir. Cenaze ödeneği, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. Cenaze ödeneğinin üçüncü fıkrada sayılanlara ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, üçüncü fıkrada belirtilen tutarı geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan ölenlerin hak sahiplerine kendi kurumları tarafından ilgili mevzuat gereği ölüm yardımı hariç cenaze gideri, cenaze nakil gideri ödeneği veya bu mahiyette bir ödemenin yapılması halinde, Kurum tarafından cenaze ödeneği ödenmez.' hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm çerçevesinde; 2014 yılı için Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenen ve Bakan tarafından da onaylanan cenaze ödeneği 415 TL'dir. Ancak, 5434 sayılı Kanun kapsamında olan emekliler için ödenecek ölüm yardımı tutarı ise 5434 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi gereğince emeklinin bir aylık tutarı kadardır. Görüleceği üzere, ölüm yardımı ölen sigortalıdan sigortalıya değişmekte ve kimine 8.777 TL, kimine 1.462 TL, kimine de 415 TL ödenmektedir. Bu işin adil olup olmadığını hiçbir yorum yapmadan okuyucuların takdirine bırakıyoruz. Ahmet Ünlü / YENİ ŞAFAK


YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Mahkemeden emsal teşkil eden öğretmen kararı
Mahkemeden emsal teşkil eden öğretmen kararı
Sendikalı Öğretmenlere Güzel, Sendikasız Öğretmenlere Kötü Haber!
Sendikalı Öğretmenlere Güzel, Sendikasız Öğretmenlere Kötü...