Uzman öğretmenlik başvuruları hakkında MEB'den uyarı Uzman öğretmenlik başvuruları hakkında MEB'den uyarı

45 bin öğretmen ataması 8 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılım gösterdiği törenle gerçekleştirildi. 45 bin öğretmen yerleştirme sonuçlarını öğrendi. Bu öğretmenler arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmalarını geçirdikten sonra 1 Eylül 2023 tarihi itibariyla görevlerine başlayabilecekler.

45 bin öğretmen ataması kılavuzunda güvenlik soruşturmasıyla ilgili şu madde yer aldı:

  • ''İl milli eğitim müdürlükleri, illerine atanan öğretmenler için 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, 3 Haziran 2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemini ivedilikle başlatacaklardır.''

Atanan Öğretmenler güvenlik soruşturma sonuçlarının kendilerine tebliğ edildiği zaman 1 Eylül 2023 tarihi itibariyla görevlerine başlayabileceklerdir.
Öğretmenlerin göreve başlama süresi ise şu madde ile açıklanmıştır ;

  • ''Göreve başlatılmak üzere atama kararnameleri kendilerine tebliğ edilenler, en erken 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla görevlerine başlayabilecek olup atama kararnameleri bu tarihten önce kendilerine tebliğ edilenler bakımından göreve başlamak üzere 15 günlük yasal süre 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla başlayacaktır. Atama kararnameleri 1 Eylül 2023 tarihi ve sonrasında tebliğ edilenler bakımından ise göreve başlamak üzere 15 günlük yasal süre tebliğ tarihinden itibaren başlayacaktır. ''