Araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutman olma şartları değişti

Profesör, doçent ve yardımcı doçent dışında kalan kadrolara nasıl atama aypılacağı "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına..

Araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutman olma şartları değişti
19 Eylül 2009 - 12:02

Profesör, doçent ve yardımcı doçent dışında kalan kadrolara nasıl atama aypılacağı "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinde" düzenlenmiştir. Söz konusu bu yönetmelikte 19 eylül itibariyle değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile 1- Sözlü sınav kaldırılmış ve yazılı sınav getirilmiş, 2- Akademik kadrolara başvurulardaki ALES'in 3 yıl olan geçerlilik süresi ile 3- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda 100 tam not üzerinden en az 65 almış olma zorunluluğu kaldırılmıştır. SÖZLÜ SINAV KALDIRILDI Yönetmelikte en göze çarpan husus sözlü sınav olarak yapılacağı belirlenen giriş sınavının yazılıya dönüştürülmesidir. Hali hazırdaki düzenlemeye göre adaylar araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya okutman olabilmek için ALES'in, lisans mezuniyet notunun ve yabancı dil puanının belirli katsayılar ile çarpılması sonucu oluşan bir puan üzerinden alınmaktadır. Bu uygulamada ayrıca bir sözlü sınav da yapılmaktadır. Bu sözlü sınavın da bir yüzdelik katkısı bulunmaktadır. İşte uygulamadaki bu sözlü sınav yazılı sınava dönüştürülmüştür. AKADEMİK KADROLARA ATANMADA ALES'İN GEÇERLİLİK SÜRESİ Yöneteliğin Merkezi sınav başlıklı 5. maddesi "Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavına en az lisans mezunu olanlar ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurtdışında lisans öğrenimini tamamlamış olanlar müracaat edebilirler. Alanlarındaki puan türünden yüz üzerinden yetmiş puan alanlar sınavda başarılı sayılırlar. Bu sınavın sonuçları yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir." şeklindedir. 19 Eylül 2009 tarihli düzenlemede maddenin 2. cümlesi olan " Bu sınavın sonuçları yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir." hükmü çıkarılmıştır. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ OLMADA ŞART DEĞİŞİKLİĞİ Önceki düzenlemede araşatırma görevlisi olabilmek için "100 tam not üzerinden en az 65; 4 tam not üzerinden en az 2.50 lisans mezuniyet notuna sahip olmak" gerekmekteydi. Yeni düzenlemede bu şarta, özel şartlar arasında yer verilmemiştir. Dolaysıyla 10 tam not üzerinden en az 60 ile mezun olan aday da başvuru yapabilecektir. Öğretim görevlisi, okutman, Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı kadrolarına başvuru özel şartlarında hiçbir değişiklik yapılmamıştır. ALES'İN AĞIRLIK PAYI AZALTILDI, LİSANS MEZUNİYET NOTUNUN AĞIRLIĞI ARTTIRILDI Hali hazırdaki uygulamaya göre araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya okutman alımında iki değerlendirme bulunmaktadır. Ön değerlendirme ve değerlendirme... Ön değerlendirmede; müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının dört katına kadar aday, - ALES puanının %60’ı, - yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise - ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kurumun web sitesinde ilan edilemktedir. Daha sonra bu kişiler giriş sınavına çağrılmaktadır. Burada bir değişiklik bulunmamaktadır. Değerlendirme ise giriş sınavından sonra yapılmaktadır. İşte değerlendirme bölümünde önemli bir değişiklik yapılmıştır. Hali hazırdaki uygulamada ALES'in ağırlığı yüzde 55 ike yeni uygulamada bu ağırlık yüzde 30'a düşürülmüş; lisans mezuniyet notunun ağırlığı yüzde 15'ten yüzde 30'a çıkarılmış; yabancı dil puanının ağırlığı yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürülmüş; giriş sınav notunun ağırlığı ise yüzde 15'ten yüzde 30'a çıkarılmıştır. Meslek yüksekokuluna akademik personel alımının değerlendirme bölümünde de değişiklik yapılmıştır. Yeni uygulama şu şekildedir: Meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son iki yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet notunun %30’unu ve giriş sınavı notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler.”

Bu haber 6772 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Şişli Eskort