Genel Başkan Ali Yalçın, Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında bir takım açıklamalarda bulundu..

Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, geçtiğimiz günlerde yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, öğretmenlerin sorunları hakkında Bakan Tekin'e çözüm önerileri sunmuştu..
Genel Başkan Ali Yalçın Öğretmenlik meslek kanunu hakkında da açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kaydetti:

  • Öğretmenlerin ve eğitim camiasının beklentileri şöyle ; öğretmenlerin özlük haklarının tanımlanması ve geliştirilmesi, kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik ayrımının ortadan kaldırılması, resmî eğitim kurumlarındaki bütün öğretmenlerin kadrolu istihdamı, öğretmenlerin mesleki gelişmelerinin yanı sıra görev ve yetkilerinde de ilerleme sağlayacak bir kariyer basamakları tasarımı, istihdamda güçlük çekilen bölgeler başta olmak üzere zorunlu hizmet gibi zorlayıcı dayatmalardan ziyade öğretmenlerin ilk atamadan itibaren atandıkları yerlerde çalışmaya istekli olmasını sağlayacak teşvik edici önlemler; eğitim ve öğretimle arasındaki sıkı bağ sebebiyle öğretmenlik kariyeri bağlamında düşünülmesi gerekli okul yöneticiliği ve yöneticilerin özlük hakları gibi konuları düzenleyen, resmî veya özel öğretim kurumu ayrımı yapmaksızın bütün öğretmenleri kapsayan bir meslek kanunudur.” diyerek sözlerini noktaladı..