AKS sonuçları sorgulama MEB| AKS sonuçları açıklandı mı?

AKS sonuçları sorgulama MEB...

AKS sonuçları sorgulama MEB| AKS sonuçları açıklandı mı?
25 Aralık 2019 - 23:58 - Güncelleme: 26 Aralık 2019 - 12:30

AKS sonuçları sorgulama MEB... Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor.  Milli Eğitim Bakanlığı'nın Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirdiği AKS, 8 Aralık Pazar günü saat 14.00'da yapılmıştı. Şimdi ise gözler AKS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusununn cevabına çevrilmiş durumda.  İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler... 

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

AKS kılavuzunda yer alan bilgiye göre sonuçlar sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde ilan edilecek. 

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILIYOR?

Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır.

Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR NELERDİR?

Sınava giriş şartlarını taşımadığı halde adayın sınava girmesi,

Cevap kâğıdı ve soru kitapçığının Dönüş Sınav Güvenlik Poşetinden çıkmaması, eksik
çıkması veya yırtılarak zarar görmesi,

Herhangi bir adaydan ya da dokümandan aday tarafından kopya çekildiğinin salon
görevlilerince tespit edilmesi,

Üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı olan geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

Başka adayın sınav evrakının kullanılması,

Adayın yerine başkasının sınava girmesi,

Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında adayın yanında bulundurması,

Sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,

Cevap kâğıdının değerlendirmesi yapılırken sistemin kopya analizi sonucunda ikili/toplu kopya çekildiğini tespit etmesi,

Sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri),

Merkezî Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kurallarının ihlal edilmesi durumunda sınav görevlilerinin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak adayın sınavı/testi geçersiz sayılır

SINAV SONRASI İŞLEMLER NELERDİR? 
 

Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı puanı 60 (altmış) tam puan ve üzerinde olan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) başarılı sayılırlar.

Sınav sonuçlarının Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce valiliklere bildirilmesinin ardından başarılı olan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) adaylık sürecini tamamlamış sayılırlar.

Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu), Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri gereği il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilerek yeniden performans değerlendirmesi ve sınava tabi tutulur. Bu kapsamdaki aday öğretmenlerden; ikinci kez sınavda başarısız olanlar öğretmenlik unvanını kaybeder.


 

Adaylık Kaldırma Sınavında Başarısız Olan Öğretmenlerin Durumu Ne Olacak?

 

Bu haber 596 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum