KİEV (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, dünyada olduğu gibi Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) bölgesi ülkelerinde de insanların hayatını ve çevreyi tehdit eden, ekonomilere zarar veren doğal ve insan kaynaklı acil durumların ortaya çıkma olasılığının yüksek olduğunu bildirdi.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türkiye Delegasyonu Başkanı Dönmez, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen KEİPA 62. Kurulu Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşler Komisyonu gündem başlığında, "Karadeniz Bölgesinde Afet Risklerinin Azaltılması ve Acil Durum Yardım Alanlarındaki Parlamenter İşbirliğinin Güçlendirilmesi" raporunun sunumunu yaptı.

Son yıllarda, doğal ve insan kaynaklı yıkıcı afetlerin sayısı, bu afetlerin ve devam eden iklim değişikliğinin sonuçlarının boyutunun toplum, çevre ve ekonomiler için korkutucu şekilde arttığını belirten Dönmez, "Dünyada olduğu gibi KEİ bölgesi ülkelerinde de insanların hayatını ve çevreyi tehdit eden, ekonomilere zarar veren doğal ve insan kaynaklı acil durumların ortaya çıkma olasılığı yüksektir. Nitekim, 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'de arka arkaya yaşanan, 50 bin insanın ölümüne sebep veren ve 11 şehirde yaklaşık 16 milyon insanı derinden etkileyen depremlerin yanı sıra bu yaz KEİ bölgesindeki ülkeleri kasıp kavuran anormal sıcak hava dalgalarını, orman yangınlarını, şiddetli yağışları ve selleri dile getirmek gerekmektedir." dedi.

Dönmez, her devletin uluslararası, bölgesel ve ikili düzeylerde işbirliği yoluyla, afet riskinin azaltılmasından sorumlu olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"İnsanların, mülklerinin, sağlıklarının, kültürel ve çevresel miraslarının korunmasını sağlamak için ulusal afet riskini azaltma stratejilerinin ve afet önlemlerinin başarıyla geliştirilmesi ve uygulanması gerekmektedir. Afet riskinin azaltılması ve yönetimi, tüm düzeylerdeki koordinasyon mekanizmalarının ve etkileşimin varlığına bağlıdır ve yürütme ve yasama kurumlarının tam katılımını gerektirmektedir. Afet riskinin azaltılması, aynı zamanda, kapsayıcı bir karar alma mekanizmasının yanı sıra müdahale ve kurtarma faaliyetlerinde tutarlılığın artırılmasını amaçlayan uygun stratejilerin, planların ve mekanizmaların geliştirilmesini, iyileştirilmesini ve uygulanmasını gerektirmektedir. Uyum sağlama ve dayanıklılığın geliştirilmesi alanlarına eşit oranda yatırım yapılmasına ihtiyaç vardır."

Afet durumunda parlamentolar da dahil olmak üzere ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerdeki tüm paydaşların ve parlamenter işbirliğinin rolünün vurgulanmasının önemli olduğunun altını çizen Dönmez, "KEİ üye devletleri, toplumun afetlere karşı direncinin artırılması amacıyla, afetten korunmanın maksimizasyonuna ve kayıpların minimizasyonuna yönelik pratik önlemler almıştır." dedi.

Dönmez, KEİ üye devletlerinin parlamentolarının doğal afet riskinin azaltılmasına ve acil durumlarda yardım sağlanmasına yönelik bir dizi önemli yasa çıkardığını aktardı.

İsrailli analist Nahum Barnea: "Kara operasyonları büyük olasılıkla Han Yunus'ta sona erecek" İsrailli analist Nahum Barnea: "Kara operasyonları büyük olasılıkla Han Yunus'ta sona erecek"

Acil durum müdahalesinin etkinliğini artırmak ve sürekli gelişimini sağlamak amacıyla, parlamenter eylemler ve işbirliği yoluyla, geçmişten öğrenilen dersler dikkate alınarak, gelecekte yapılacak reformlara ilişkin öncelikler belirlendiğini söyleyen Dönmez, "Sağlık, finans, ulaşım, tarım, iklim, su, enerji ve haberleşme, doğal kaynaklar gibi sektörlerde afet riskinin azaltılmasına yönelik sektörel yasaların ve hatta yangın, sel ve deprem ve benzeri afetlere özgü yasaların geliştirilmesi önemlidir." ifadesini kullandı.

Dönmez, afet riskinin azaltılması alanında küresel ve bölgesel düzeylerde parlamenter işbirliğinin güçlendirilmesine ihtiyaç olduğunu belirterek, "Parlamentolar ve parlamentoların yetkili komisyonları, bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmakta ve afet risklerinin azaltılması konularında işbirliği başlatmaktadır. KEİPA, KEİ üye devletlerinin, ulusal parlamentolarının, mevcut doğal ve insan kaynaklı zorlukların üstesinden gelinmesine ve KEİ Bölgesi'nde afet riskinin azaltılmasına ve dayanıklılığın güçlendirilmesine katkıda bulunan temel tedbirler etrafında fikir birliği oluşturulmasına yönelik çabalarını takdir etmektedir." diye konuştu.

Afete karşı hazırlığın artırılması, afet riskinin azaltılması, afet önleme kapasitesinin güçlendirilmesi ve afetzedelere zamanında yardım sağlanmasının bölge ülkeleri için üstesinden gelinmesi gereken önemli zorluklar arasında yer aldığına dikkati çeken Dönmez, "KEİPA, ulusal parlamentoları, afet riskleri ve afetlerin yol açtığı tehlikelerle etkili bir şekilde mücadele edilmesine yönelik olarak politika ve stratejilerini uyarlama çabalarında teşvik etmektedir. Ek olarak, KEİPA, bu güncel sorunun ele alınmasında KEİ üye devletlerinin parlamentoları arasında daha fazla koordinasyonu ve işbirliğini teşvik etmeye her zaman hazırdır." dedi.