AES Alan değişikliği isteklerini bildirdi

Öğretmenlik bir ihtisas mesleğidir ve sendikamız her dersin alanında uzman öğretmenlerce verilmesi gerektiği noktasındaki görüşünü korumaktadır.

AES Alan değişikliği isteklerini bildirdi
12 Kasım 2016 - 07:10 - Güncelleme: 12 Kasım 2016 - 10:19
Öğretmenlik bir ihtisas mesleğidir ve sendikamız her dersin alanında uzman öğretmenlerce verilmesi gerektiği noktasındaki görüşünü korumaktadır. Yıllar içinde plansızca açılan eğitim fakülteleri, dağıtılan formasyonlar, değişip duran eğitim sistemi ve ders dağılımları, öğretmenlerin yer değiştirme sistemsizliği ile öğretmenlerin alan dağılımında dengeler bozulmuştur.

2012 Yılına kadar liyakat temelli ve sistematik şekilde alan değiştirme işlemleri yapılıyor ve eğitim kalitesinde bir azalmaya yol açmıyorken, birkaç yıldır zorunlu alan değişiklikleri ve alan değiştirmeyi hak edenlerin engellenmesi gibi bir sorunla muhatabız.

Anadolu Eğitim Sendikası olarak, yer değiştiremeyenlerin zorla alan değiştirmesi dayatmasına maruz kaldığı günden bu yana sürekli gündeme getirdiğimiz, güncellediğimiz onlarca yazı, rapor, basın açıklamaları yanında biri Danıştay nezdinde olmak üzere kazandığımız emsal davalar ile alan değiştirme konusunda mücadeleyi bırakmadık.

Bakanlığı ve yetkili bürokratları ikna etme noktasında önemli bir noktaya gelindiğini düşünüyoruz. Son olarak MEB Müsteşarlık Makamına ve İKGM’ne 6 madde ile özetlenebilecek alan değişikliği talebimizi teslim etmiş bulunmaktayız. Bir yandan ihtiyaç beri yandan fazla branşlar arasında bocalayan bakanlığımızın, liyakati koruyarak denge sağlaması için atması gereken akılcı adımlar resmi talebimiz içeriğindedir. Takibi sendikamızca yapılacaktır. Saygılarımızla…
Muhammet Ali Gezici
AES Genel Hukuk ve Toplu Sözleşme Sekreteri
 
Sayı:503-16/4541 Tarih:11/11/2016
Konu: Alan Değişikliği
Sayın Yusuf TEKİN
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı
İlgi: a) 17/05/2015 Tarih ve 29329 Sayılı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
b) MEB Talim Terbiye Kurulunun 80 Sayılı Cetveli
Eğitimin önemli parçalarından biri olan öğretmenlerin, değişen eğitim koşulları içinde görevini yapabilmesi, öğrenciye faydalı olabilmesi büyük önem taşımaktadır. Yıllar itibariyle ülkemizdeki öğretmen yetiştirme ve buna bağlı olarak öğretmenin sistem içinde branşında çalışabilmesi güçleşmiş, bu konuda bir türlü doğru yol bulunamamış ve sistem rayına oturmamıştır. Öğretmenlerin alanında, daha doğrusu eğitimini aldığı branşında çalışamaması sistemin zayıf yürümesine yol açmakla birlikte, amaç-sonuç açısından uyumsuzluklara yol açmaktadır.

2012 yılından önce mezuniyete bağlı alan değişiklikleri rutin yapılırken, 2012 yılında yapılan alan değişiklikleri sistemi daha da çıkmaza sürüklemiştir. Beri yandan eş özrü mağduriyeti yaşayan öğretmenler (özellikle sınıf öğretmenleri) branş uygun olmasa da, özel eğitim öğretmenliği, teknoloji tasarım gibi çeşitli branşlara geçmek zorunda bırakılmış ve mezuniyetine bağlı alanlarını kaybetmişlerdir.

4 yıldır liyakat esaslı olarak yapılmayan alan değişikliği şu anda birçok soruna yol açmış, alanlar itibariyle norm fazlası öğretmenlerin çoğalmasına neden olmuştur. Mezuniyet branşı dışında çalışan mutsuz, mesleki tatminden yoksun öğretmenlerimiz olduğu gibi, branş değiştirmeyi hak ettiği halde engellenen öğretmenlerimiz de mağdur edilmiştir. Belirli ve branşlarda yığılmalara neden olan istihdam plansızlığı yeni atanacak öğretmenler açısından da sorundur. Bu duruma müdahalede bulunmak ve önlem almak elzemdir.

Sendikamız her öğretmenin uzmanı olduğu alanda eğitim vermesini esas tutar.
Alanı zorunlu olarak değiştirilen ve mezuniyet alanına dönmek isteyen öğretmenlerimizin kendi mezuniyet alanlarına intikali sağlanmalıdır.
İkinci üniversite okuyarak alanlarında uzmanlaşan öğretmenlere alan değişikliği hakkı verilmeli, yetkin oldukları branşlarda çalışmaları sağlanmalıdır.
540 saatlik MEB Özel Eğitim Öğretmenliği sertifikasını almış ve yaklaşık 1 yıldır bu alana geçmeyi bekleyen öğretmenler alan değiştirebilmelidir.
Sürekli değişime uğrayan ders dağılımları artık bir sisteme oturtulmalı, YÖK ile koordinasyon sağlanarak fazla ihtiyaç duyulmayan branşlarda öğretmen yetiştiren fakültelerin dönüşümü sağlanmalıdır.

Her şeye rağmen branş fazlası olan öğretmenlerin çeşitli komisyonlarda ve idari kadrolarda istihdamı yönünde bir çalışma yürütülmeli, yan alanlara atanmaları için mutlaka 500 saatten az olmamak üzere sertifika eğitimine tabi tutulmaları sağlanmalıdır.
Eğitim-öğretimin başarı eksenli yürütülmesi, yer değişikliğinde branş temelli mağduriyet yaşanmaması, mesleki tatminin artması yönünden yukarıda sayılan önlemlerin acilen alınması gerektiğini düşünüyor, bilgi ve görüşlerinize sunuyoruz.

 
Bu haber 1689 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum