Aday Öğretmen Değerlendirme Formları ve Evrakları Güncel indir

Aday Öğretmen Değerlendirme Formları ve Evrakları Güncel indir. Aday öğretmenler için hazırlanan formlar ve gerekli evraklar.

Aday Öğretmen Değerlendirme Formları ve Evrakları Güncel indir

Aday Öğretmen Değerlendirme Formları ve Evrakları Güncel indir. Aday öğretmenler için hazırlanan formlar ve gerekli evraklar.

Aday Öğretmen Değerlendirme Formları ve Evrakları Güncel indir
07 Mayıs 2018 - 09:51

17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri uyarınca Aday Öğretmenlerin Değerlendirmelerinde kullanılacak olan Değerlendirme Formu Giriş Ek-3 ve Kısım-A ve B bölümleri hazırlanarak Okul Müdürlerimizin ve Danışman Öğretmenlerimizin kullanımına sunulmuştur.
İlgili Okul Müdürü, Danışman Öğretmen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü/Şube Müdürü  değerlendirme formlarını üçer nüsha dolduracaktır. Değerlendirme işlemi sonunda formun bir örneği değerlendiriciler tarafından muhazafa edilecektir. Danışman Öğretmen ve  İlçe Milli Eğitim Müdürü/Şube Müdürü formların bir diğerini ilgili okul müdürüne tutanakla teslim edecektir. Okul müdürü kendi değerlendirme formuyla birlikte bu formları okulda dosyalayacak ve iki yıl süreyle veya mahkeme süreci bitene kadar muhafaza edecektir. Tüm değerlendiriciler, formun birer nüshasını da aday öğretmene teslim edecektir.

Değerlendirme Formu Giriş Ek-3´e Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Değerlendirme Formu Kısım-A Bölümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Değerlendirme Formu Kısım-B Bölümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız. (Rehberlik Öğretmenleri İçin)

1) 2015-2016 Performans Değerlendirme İş ve İşlemleri Tıklayınız (13/10/2015)

    Ekler:
        a) Olur Yazısı
        b) 2015/2016 Değerlendirme Takvimi
2) Aday Öğretmenlerin Adaylık Sürecine İlişkin 2015/13 Sayılı Genelge Tıklayınız (12/05/2015)
3) İlgili Yönetmelik ve  Ekler (17/04/2015)
4) Örnek Performans Değerlendirme Puan Hesaplaması
5) 12/05/2015 Tarihli ve 4953035 (2015/13) Sayılı Genelgenin (c) Bendi Hk. Tıklayınız
6) Aday Öğretmenlik İş ve İşlemleri Sürecine İlişkin Valiliklere Gönderilen Resmi Yazı Tıklayınız (15/06/2015)  ve  Bakanlığımız Hukuk 
Müşavirliğinin  Mütaalası Tıklayınız (11/06/2015)     


YORUMLAR

  • 0 Yorum