AB Üyesi Ülkelerin Eğitim Sistemleri Hangi ülkede kaç saat ders yapılıyor

AB Üyesi Ülkelerin Eğitim Sistemleri

AB Üyesi Ülkelerin Eğitim Sistemleri Hangi ülkede kaç saat ders yapılıyor
08 Ocak 2018 - 00:17

Türkiye’de eğitim sistemi dediğimizde nedense yandaki resim aklımıza gelir. Halbuki diğer eğitim sistemlerini de incelemekte fayda vardır. Özellikle öğretmenler odası muhabbetlerinde ülkemizin eğitim sisteminin çok kötü olduğu, diğer ülkelerin eğitim sistemlerinin süper olduğu hakkındaki konuşmalar kendini gerçekleştiren kehanet olarak da yorumlanmalıdır.

Diğer ülkelerin eğitim sistemlerinde sınavların olmadığı, serbest kıyafet uygulamasının olduğu, daha az derse girdikleri, ders saatlerinin daha az olduğu, derslerde sürekli uygulama yaptıkları hakkında dedikodular öğretmenlerin çalışma şevklerini de kırmaktadır. Halbuki eğitim sistemleri arasındaki fark bu kadar da açık değildir. Tüm dünya şu an eğitimde yeni arayışlar içinde olmasına rağmen bazı ülkeler küçük yöntemlerle daha akılcı eğitim sunabilmektedirler.

Ülkemizin eğitim sistemindeki sorunlar Amerika, İngiltere, Yunanistan veya Almanya gibi ülkelerde de bulunmaktadır. Fakat öğretmenlerimizin diğer ülkelerin eğitim sistemlerini incelememeleri nedeniyle söylenen her duruma inanmaları diğer ülkelerin süper eğitim verdikleri hissini yaratmaktadır. PISA raporlarını da incelediğimizde düşük olmamızın nedenleri arasında az önce bahsettiğimiz kendini gerçekleştiren kehanet de olabilir.

Diğer ülkelerin eğitim sistemlerini merak edenler için yüzeysel olarak sizlere karşılaştırmalar sunacağız. Ülke ülke sunacağımız bu karşılaştırmaların kaynağı ise Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Açık Öğretim Lisesidir.

ALMANYA

Ülkemizdeki gibi 3 ile 6 yaş arası çocuklar okul öncesi eğitime gidebilir. Fakat bu eğitimin giderleri ailelerden talep edilmektedir. 6 yaşından 15 yaşına kadar ise zorunlu eğitime tabidir. Bir üst eğitim kurumuna geçenler ailelerin olanaklarına bağlı olarak istediği okula gidebilir. Fakat lise dengi eğitimde sınava girme zorunluluğu vardır. Dersler 45 dakika olmak üzere okullar 5 ya da 6  gün açıktır. Haftada 28 ders saati ilkokullarda, 30 ders saati ise ortaokullarda bulunur. Müfredat merkez tarafından belirlenir ve kitaplar merkez tarafından seçilir. Öğretmenler ise 2 adet sınavdan geçtikten sonra görevlerini icra etmeye başlarlar.

AVUSTURYA

3 ile 5 yaş arasındaki çocuklar okul öncesi eğitime katılabilir. 6. yaştan itibaren ortaokula geçebilir. Fakat 4. sınıfı bitirmesi gerekir. Ortaokula geçmek için ise sınava tabi tutulurlar. Bir ders saati 50 dakika olmakla birlikte haftada 5 ya da 6 gün boyunca ilkokullarda 20 ortaokullarda ise 30 saatlik ders vardır. Bir üst eğitim kurumuna geçmek her zaman sınav aracılığı ile olmaktadır. Müfredat ve kitaplar merkezi yönetim tarafından onaylanmaktadır. Öğretmenler eğitimlerini tamamladıktan sonra başarılarına göre valilikler veya federasyonlar vasıtası ile okullara görevlendirilirler.

ÇEK CUMHURİYETİ

3 ile 6 yaş arasındaki çocuklar okul öncesi eğitime katılabilir. 6’dan itibaren 15 yaşına kadar ilkokul ve ortaokulda eğitim görür. İlkokuldan ortaokula geçmek serbesttir ve isteğe bağlıdır fakat geçiş için sınava girip başarılı olmak zorunludur. Haftada 5 gün boyunca görülen dersler 45 dakikadır. İlkokulda 22-25 arasında olan haftalık ders sayısı ortaokulda 27-30 arasındadır. Müfredat 3 farklı şekilde ayarlanmış olup okulların seçimine bırakılmıştır. Denetim ve kontrol merkezi olarak yapılır. Öğretmenlerin kurumlarda görev alabilmeleri için lisansüstü eğitim almaları gerekir.

DANİMARKA

3 aydan 17 yaşına kadar olan eğitim zorunlu ve ücretsizdir. Okul seçme işlemlerinde veli istediği okulu seçebilir. Okul kriterlerini sağlayanlar okula kabul edilir. Haftada 5 gün boyunca 45’er dakikalık dersler görülür. Müfredat merkezi olarak 3 faklı blokda onaylanır fakat kitap seçiminde okullar özgürdür. Ayrıca eğitim öğretim yılı içinde öğrenciler bir çok seçmeli ders ile ilgili ve becerilerine göre eğitim alabilir. Okul öncesi öğretmenleri hariç diğerlerinin mastır yapma zorunluluğu vardır.

FİNLANDİYA

Okullar belediyelerin sorumluluğu altındadır. 6 yaşına kadar olan çocuklar okul öncesi eğitime katılabilir. 16 yaşına kadar ise eğitim zorunlu ve ücretsizdir. Çocuklar evine en yakın okula kayıt edilirler. Ders saatleri konusunda yerel özerklik söz konusu olmakla birlikte 19 saatten 30 saate kadar haftalık ders saati yükü vardır. Temel hedefler müfredatta merkezi olarak belirlense de diğer hedefler yerel yönetimlerce belirlenir. Sınıf içindeki bütün etkinlikler ve öğretim metotları öğretmen iradesine bırakılmıştır. Öğretmen istediği şekilde eğitim sunabilir. Seçmeli derslerle öğrenciler becerilerine göre eğitim alabilir. Öğretmenlerin kendi alanlarında mastır yapma şartı bulunmaktadır.

FRANSA

3 yaşından 6 yaşına kadar okul öncesi eğitim vardır. 6 yaşından sonra zorunlu ve ücretsiz eğitim başlar. Öğrenciler ikamet bölgelerine göre okullara yerleşirler. İlkokulda 60 dakikalık 22 saat eğitim vardır. Ortaokullarda ise 55 dakikalık 30 saat eğitim verilir. Haftanın 6 günü okullar açıktır. Müfredat merkezi olarak belirlenir ve değerlendirmeler merkezi yapılır. Öğretmenler lisans eğitimi ile göreve gelir. Baş öğretmen olmak için ise mastır yapmak zorunluluğu vardır.

HOLLANDA

Eğitim 5 yaşında başlar. 5 yaş öncesine okul öncesi eğitim verilmez. 16 yaşına kadar zorunlu eğitime tabi tutulurlar. 50 dakikalık derslerde haftanın 5 günü boyunca 25 saat ders alırlar. Müfredat merkezi olarak kararlaştırılır. Değerlendirmeler ise öğretmen tarafından yapılmaktadır. Öğretmenler lisans eğitiminden sonra kurslarla kendi düzeylerine uygun eğitim almak zorundadır.

İNGİLTERE

4 aylıktan 3 yaşına kadar olan çocuklar okul öncesi eğitime alınabilir. Galler ve Kuzey İrlanda’da ise durum biraz farklıdır. İngiltere’de 5 yaşında başlayan zorunlu eğitim Kuzey İrlanda’da 4 yaşında başlar ve 16 yaşına kadar sürer. Haftanın 5 günü verilen eğitim 21 ile 28 saat arasında değişmektedir. Merkezi bir müfredat verilmiş olsa da okullar kendi müfredatlarında değişiklik ve geliştirme yapabilir. Değerlendirme sistemi yoktur. Kişiler otomatik olarak bir üst eğitime geçebilir. İlkokul öğretmenleri lisans eğitimi ile göreve başlayabilirken diğer öğretmenlerin yüksek lisans yapmaları zorunludur.

İSPANYA

3 ay itibari ile başlayan okul öncesi 6 yaşına kadar sürmektedir. Zorunlu eğitim ise 16 yaşına kadar sürmektedir. Haftada 5 gün açık olan okullarda 55 dakikalık 25 saat ve 60 dakikalık 30 saat şeklinde eğitim verilmektedir. Müfredat merkezi bir şekilde olsa da ulusal bir değerlendirme yapılmamaktadır. Değerlendirme öğretmenlerin elindedir. Kendilerine has derecelere sahip olan öğretmenlerde okul öncesi ve ilkokul eşit derecedeyken diğer öğretmenlerin bir üst dereceye sahip olma zorunluluğu vardır.

İSVEÇ

1 ile 5 yaş arasındaki öğrenciler okul öncesi eğitime katılabilir. 16 yaşına kadar ise eğitim zorunlu ve ücretsizdir. Haftanın 5 günü açık olan okullarda haftalık ders saati sayısı okula göre değişmektedir. 9 yıllık zorunlu eğitim boyunca 6665 saatlik eğitimi alması yeterlidir. Genel müfredat merkezi bir şekilde belirlense de yerel düzeyde değişiklikler yapılmaktadır. Değerlendirme ise yine merkezi bir şekilde yapılmaktadır. Öğretmenler belediyeler tarafından görevlendirilirken lisans eğitimini tamamlamış olma şartı aranmaktadır.

İTALYA

3 ile 6 yaş arası çocuklar okul öncesi eğitime alınır. 6 ile 14 yaş arası çocuklar zorunlu ve ücretsiz eğitime tabi tutulur. 40’ar dakikalık derslerden oluşan haftada 5 ya da 6 günlük 27 saatlik eğitim verilir. Müfredat merkezi olmakla birlikte değerlendirmeler öğretmenin elindedir. Öğretmenler lisans eğitiminden sonra lisansüstü eğitim aldıklarında öğretmen olma hakkına sahip olurlar. Ancak uygulanan sınavı başarı ile geçtiklerinde öğretmen olabilirler.

MACARİSTAN

3 ile 7 yaş arası öğrenciler için okul öncesi eğitim verilir. 7 yaşında 1 yıl hazırlık okuyarak ilkokula başlar ve 18 yaşında zorunlu eğitimi tamamlar. Haftada 5 gün olmak üzere 45’er dakikalık 30 saatlik ders verilir. Okul 3 aralı bir eğitim öğretim yılı geçirir. 3 seviyeli bir eğitim müfredatı vardır. Müfredatın ve eğitimin değerlendirilmesi merkezi yapılır. İlkokul öğretmenleri hariç diğerlerinin lisans eğitimi üzerine 1 yıllık alan kursu alması gerekir.

POLONYA

3 ile 6 yaş arası öğrenciler okul öncesi eğitime katılabilir. 6 ile 16 yaş arasında ise zorunlu ve ücretsiz eğitim yer almaktadır. Haftalık 5 güne yayılmış olan dersler 23 ile 31 saat arasında değişmekle birlikte 50’şer dakikalıktır. Müfredat ve kitaplar merkezi olarak belirlenip öğretmen seçimine bırakılmıştır. Değerlendirme standardı belirlenmemiş olup öğretmen takdirine bırakılmıştır. Öğretmenler arasında çeşitli statü farkları olmakla birlikte lisans eğitimi alması şarttır.

PORTEKİZ

3 ile 5 yaş arasındaki öğrenciler okul öncesi eğitime katılabilir. 15 yaşına kadar eğitim zorunlu ve ücretsizdir. Haftanın 5 günü açık olan okullarda 40 dakikalık 26 saatlik eğitimle başlayan okul, daha sonra 90 dakikalık 17 saatlik eğitim ile devam eder. Genel müfredat merkezi olarak belirlendikten sonra müfredatın uyarlanması yerel yönetimlerce yapılabilir. Değerlendirme ise merkezi olarak yapılmaktadır. İlkokul öğretmenleri dışındakiler lisans eğitiminin üzerine uzmanlık eğitimi alma zorunluluğundadır.

ROMANYA

3 ile 6 yaş arası öğrenciler okul öncesi eğitime katılabilir. 16 yaşına kadar zorunlu eğitim mümkündür. Haftanın 5 günü açık olan okullarda 20 saatten 32 saate kadar artarak giden ve 50’şer dakikalık dersler mevcuttur. Temel müfredat merkezi olarak belirlense de yerel olarak uyarlamalar için esnek tutulmuştur. Değerlendirme ise öğretmenler tarafından yapılır. İlkokul ve okul öncesi öğretmenleri iki yıllık bir eğitimle göreve başlayabilirler fakat alan öğretmenlerinin 4 ya da 5 yıllık eğitim alma zorunlulukları vardır.

YUNANİSTAN

3 ile 6 yaş arası okul öncesi eğitim vardır. 6 ile 15 yaş arası eğitim ise ücretsiz ve zorunludur. 40 ile 50 dakika arasındaki dersler haftada 23 ile 35 saat arasında verilir. Müfredat merkezi olarak belirlenir. Bir üst eğitim kurumuna geçmek için sınavlarda başarılı olmak gerekir. Öğretmenler ise lisans eğitiminden sonra kendi alanlarında bir eğitim derecesi almak zorundadır. Ayrıca göreve başlamadan tanıtım eğitimi alırlar.

SONUÇ:

Eğitim sistemlerine yüzeysel olarak baktığımızda ülkemizden çok da farklı olmadığını hatta daha sert ve disiplinli olduğunu görebiliyoruz. Özellikle öğretmen gelişimine önem veren ülkeler aynı zamanda yerel yönetimlerle okulları desteklemektedir. Bununla birlikte velilerin de desteğini alarak okulun en iyi eğitimi vermesi amaçlanmaktadır.

Bu haber 22499 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Ali
    1 hafta önce
    Tüm ülkelerde haftada en fazla 30 saat ders varken türkiyede haftada 40 saat. Demekki çok ders başarıyı değil başarısızlığı getiriyor.