6 Ağustos 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı. Atama kararnamesi ile çok sayıda bakanlığa çeşitli atamalar ve görevden almalar gerçekleştirildi. Ayrıca çok sayıda ülkenin büyükelöileri görevden alınırken, yeni büyükelçi atamaları da gerçekleşti.

İşte cymhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanan 6 Ağustos 2022 atama kararları:

ATAMA KARARLARI

Adalet Bakanlığı Adalet Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Adalet Müfettişleri Onur Utku SEVİM, Yılmaz GEN, Sefa INAR, Barış İNTEPE ve Sinan DURSUN atanmıştır.

Adli Tıp Kurumu İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haşan Turan KARATEPE görevlendirilmiştir.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Ramazan ÖZDAG görevden alınmış ve bu suretle boşalan Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcılığına Filiz KAYACI BOZ atanmıştır.

alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş Müfettişi Sabri Akdeniz SARI, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İş Müfettişi Özgür ÜNVER atanmıştır.

alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren ekli listede yer alan İş Müfettiş Yardımcıları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

evre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Rıza KAYA atanmıştır.

Karar: 2022/362 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Kongo Demokratik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Munis DİRİK,

- Filipinler Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Artemiz SÜMER, merkeze alınmış,

- Kongo Demokratik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hüsnü Murat ÜLKÜ,

- Filipinler Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcısı Niyazi Evren AKYOL,

atanmıştır.

Karar: 2022/363 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Kore Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Durmuş Ersin ERİN,

- Madagaskar Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nuri Kaya BAKKALBAŞI,

- Sudan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi İrfan NEZİROGLU,

-Namibya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Berin Makbule TULUN,

- Kenya Cumhuriyeti NeZdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Cemil MİROĞLU, merkeze alınmış,

- Kore Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Salih Murat TAMER,

- Madagaskar Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İshak Ebrar UBUKU,

İsmail Koncuk'tan Öğretmen Atamaları Hakkında Açıklamalar İsmail Koncuk'tan Öğretmen Atamaları Hakkında Açıklamalar

- Sudan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı ismail OBANOGLU,

- Namibya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Protokol Genel Müdür Yardımcısı Feral EKEREK ORUKAPTAN,

- Kenya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, evre, İklim Değişikliği ve Smıraşan Sular Genel Müdür Yardımcısı Subutay YÜKSEL, atanmıştır.

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mithat YÜKSEL atanmıştır.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Vedat YANIK atanmıştır.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kazım ÖZGÜR atanmıştır.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Veli ALTUNDAG atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Selçuk TAŞKIRAN atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Teftiş Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hazine ve Maliye Başmüfettişi Ali Serkan ERDOĞAN atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren ekli listede yer alan Vergi Müfettiş Yardımcıları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliğine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 37 nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Maksut KÜÜK atanmıştır.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fatih Mehmet BAL atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem AKIR, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal AKAY, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet MAZAK atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyeleri Bülent DİLMA ve Mehmet KARATAŞ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hande MERAN AYGEN atanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Muhammed Vahit ÖZKAN atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürü Edip BİRŞEN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Ticaret Bakanlığın

- İhracat Genel Müdür Yardımcılıklarına Mustafa İlker ÖZDEM. Bülent TUNCER, Erbülent KURŞUN,

- İthalat Genel Müdür Yardımcılıklarına Önder DUMAN, Okan ÖZTÜRK,

- İç Ticaret Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet Can BALAK,

- Gümrükler Genel Müdür Yardımcılıklarına Burak Serkan YAŞAR, Erdal KARAHİSAR, Hüseyin Sadi ETİNTAŞ, Kadir TURSUN, Nevzat BOZKURT,

- Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılıklarına Mehtap AT AKAN ÖZKAN, Aylin BEBEKOĞLU, Bahar GÜLÜ, Atakan ÖZDEMİR,

- Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcılıklarına iğdem ŞAMİLOGLU ERKO, Ömür ATILGAN, Ali Alperen KAAR,

- Serbest Bölgeler Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Cem TOPBAŞ,

- Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcılıklarına Haşan Oktay DUYGUN, Bekir Can USLU, Can YILDIZ,

- Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcılığına Haşan MUTAF,

- Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdür Yardımcılığına Raif CAN,

- Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdür Yardımcılığına Devran AYIK,

- Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılıklarına Fatih Mehmet GÜMÜŞ, Hacim Selahattin KOSAOĞLU,

- Destek Hizmetleri, Tasfiye işleri ve Döner Sermaye Genel Müdür Yardımcılıklarına Barış NALACI, Mustafa Tuğberk KARAMAN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Haşan PEZÜK atanmıştır.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, 233 sayılı

Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ufuk YALIN atanmıştır.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa BANKAOGLU atanmıştır.

5 Ağustos 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI