350.000 öğretmen Temmuz 2022 maaşını diğer öğretmenlerden daha az alacak. Milli Eğitim bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenlerin maaş zamlarının belli olmasına çok az bir zaman kaldı.

Memur maşlarına yapılan zam oranının aynısı öğretmen maaşlarına yansıyacak. Öğretmenler Temmuz ayında yılın 2. zamını alacak. Maaşlara %40'ın üzerinde bir zam yapılması beklenirken, öğretmenlerin maaş ile birlikte aldığı tüm ücret kalemleri de aynı oranda artırılacak. Bu artıştan yararlanan öğretmenlerden önemli bir kısmı maşını diğer öğretmenlerden az alacak.

Milli Eğitim Müdürü hayatını kaybetti, ölüm nedeni Milli Eğitim Müdürü hayatını kaybetti, ölüm nedeni

MEB bünyesinde görev yapan 1 milyondan fazla öğretmen var. Bu öğretmenlerden 700 bin civarında öğretmen Temmuz ayında fazladan 700 TL'ye yakın maaş alacak.

350.000'e yakın öğretmenb ise bu ay diğer öğretmenlere göre yaklaşık 700 TL eksik maş alacak.

ÖĞRETMENLER NEDEN DAHA AZ MAŞ ALACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenlerden azımsanmayacak bir kısmı sendikaya üye değil. Bu nedenle toplu sözleşme gereği ödenen 3 aylık Toplu Sözleşme Ödeneği'nden yararlanamayacakları. Sendikaya üye olan öğretmenler ise toplu sözleşme ödeneği alacaklar. Bu ödenek miktarı Temuz 2022'de 700 TL'ye yakın olacak.

Sendikalı öğretmen sayılarına ilişkin önceki dönem verileri şöyle:

Sendikalı olmayan toplam öğretmen sayısı 333.425 kişi olup toplam içindeki oranı yüzde 36,86’dır.Bu kişilerden 319.541 kişi öğretmen olarak 13.884 kişi ise yönetici olarak görev yapmaktadır.
MEB’de görev yapan toplam öğretmen sayısı ise 904.679 kişi olup, bu kişilerden 823.616’sı öğretmen olarak derse girmektedir. Geriye kalan 81.063 kişi ise yöneticilik yapmaktadır.

Toplu sözleşme ile yapılan anlaşmada öğretmenler arasında böyle bir olumsuz maddeye imza atılmış, aynı görevi ve işi yapan ve hepsi kamu hizmeti yapan öğretmenlerin önemli bir kısmına yine kamuya ait hesaptan 3 ayda bir ödeme yapılması kararlaştırılmıştı.

Bu durmda ise tüm kamu çalışanlarının bu ödenekten yararlandırılmasının daha adil bir paylaşım olacağını düşünüyoruz.