Kesirler Konu Anlatımı Parça- Bütün ilişkisi

Bütün: Hiç parçalanmamış, bölünmemiş, hiçbir eksiği olamayan demektir.

         Yandaki elma hiçbir parçası alınmamış bir bütündür.

Yarım: Bir bütünün ikiye bölünmesi ve bir parçasının alınmasına yarım denir.

Yukarıda elma bölünmemiş, parçalanmamış bir bütündü ancak buradaki karpuz iki parçaya ayrılmış ve yarısı afiyetle yenmiş. Bize de bir yarımı kalmış.

Çeyrek: Bir bütünün 4’e bölünmesi ve 1 parçasının alınmasıdır.

Yandaki pasta 4’e bölünmüş ve bir dilimi yani çeyreği afiyetle yenilmiştir.

Şimdi gelelim kesir nedir?

Kesir: Bir bütünün eşit parçalarını ifade eden 1  şeklinde yazılan, ‘bir bölü iki veya ikide bir’ şeklinde okunan ifadelerdir.           

Not: Bir sayının 0 a bölümü olmadığı için 0’a bölünen kesirimizde yoktur.

Bir bütünün kaç eş parçaya ayrıldığını payda gösterir.

Ayrılan bu eş parçalardan kaçının alındığını ise pay gösterir. Bu ikisini birbirinden ayıran çizgimiz ise kesir çizgisidir.

Bakan Özer Duyurdu: Sınıfta Kalma Yok Bakan Özer Duyurdu: Sınıfta Kalma Yok

KESİR ÇEŞİTLERİ:

Basit kesir: Payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir denir.

Örnek verecek olursak: Aşağıdaki şekil 8 eşit parçaya ayrılmış, 3 parçası alınmış.

                        bizim basit kesirimizi oluşturur.

          

Birim Kesir: Payı bir olan kesirler birim kesirdir.

Bileşik Kesirler: Payı paydasına eşit veya payı paydasından büyük kesirlerdir.

      Bir bütün parçalanmış ve tüm parçaları alınmış bir diğer bütünde aynı şekilde parçalanmış ve bir parçası alınmış. Bu kesirleri yazarken sadece bir şekildeki paydayı, ve tüm payların toplamını yazıyoruz. 

                                                                                                    

 Tam Sayılı Kesirler: Bir tam sayı ve bir basit kesirin birleşimi ile oluşan kesirlerdir.

Uyarı: Tam sayılı kesirlerde bir bütün vardır. Bileşik kesirlerde bölünmüş tüm parçaları alınmış kesir vardır lütfen karıştırmayınız.!

Yandaki şekillerde bir tam birde basit kesir var. Kesirleri yerine   yazarsak: olur.

Tam sayılı kesirler bileşik kesirlerle karıştırılmamalıdır. Öğrencilerin bu farkı anlaması için Tam sayılı kesirlerin yanında her zaman bir tamı olur tıpkı sizlerin birer ebeveyni olduğu gibi her yere birlikte gidersiniz. Bileşik kesirlerde ise koca bir pasta düşünmenizi istiyorum sizden. Pastanın birini yemiş bitirmiş ikinci bir pastayı da birinci pasta ile eşit bölüp bir miktarını yemişsiniz, yediğiniz dilimler artacak ancak pastayı kaça böldüğünüz değişmeyecektir öyle değil mi?