Statüsü, itibarı, saygınlığı erozyona uğramış öğretmenlik mesleğinin kronikleşmiş sorunlarını çözümden uzak politikalarla ve programlarla her yıl 24 Kasım'da bir anlam yükleyip önem atfederek bir trajedi (!) içinde ironik bir şekilde kutlamakla bu en kutsal mesleğe hak ettiği itibarı yeniden iade edemeyiz.Gelir seviyesinin en alt seviyesine düşmüş bir mesleğin itibari öncelikle gelir düzeyi üzerinden ezikliğinin giderilmesiyle ve sonrasında itibar, saygınlık ve statü kazandırarak iade edilir.Eğitim sendikaları da meseleye bu pencereden bakarak çözüm üretme noktasında irade göstermeli ve inisiyatif almalıdır.Bir ülkede öğretmenin kariyer meslek grupları arasında en az ücrete mahkûm edilmesine göz yummak ve seyirci kalmak demek düşünen, bilgi üreten, eğiten, terbiye eden insan kaynağını madden ve manen kaderine terk etmektir.Her yıl 24 Kasım'da 1 Nisan şakaları ile umutları yeşertilen ve sonrasında hayal kırıklıkları yaşayan öğretmenlerimiz artık popülist politikalar yerine ekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik adımlar atılmasını bekliyor.Bu anlamda eğitim sendikalarının  yapacağız, isteyeceğiz, söyleyeceğiz  gibi temenniden ibaret söylemler yerine ve sistemin yaptığı gibi öğretmenin duygularına değil cebine hitap eden çözüm önerileriyle iktidarın huzuruna çıkmaları bekleniyor.Bugün Türkiye’nin temel sorunlarının kaynağında eğitim politikalarındaki yanlışları ve hataları gören iktidarlar ve eğitim sendikaları ülkemizin milli bir meselesi haline gelen eğitimin dinamosu ÖĞRETMEN’i yıllardır gelir seviyesi en düşük meslek statüsüne itmişlerdir.Ciddiyetten uzak ve daha çok popülist yaklaşımlarla seçmenin ve üyenin gazını almayı bir strateji olarak gören iktidarlar söz konusu kendileri olunca maşallah kesenin ağzını fütursuzca açıyorlar.2019 Temmuz Memur Maaş tablosundan da anlaşılacağı üzere meslek grupları arasında en az ücret alan öğretmenler olarak karşımızda durmaktadır.   Unvan  D/K    Hizmet Yılı  5 Temmuz 2019 Net Maaş Vergi Oranı %15  Vergi Oranı %20  Bakan Yardımcısı1/425 ve +23 080 TL22 253 TLGenel Müdür1/425 ve +12 597 TL12 162 TLDaire Başkanı (müstakil)1/425 ve +10 254 TL9 901 TLBakanlık İl Müdürü (Ank., İst., İzm.) 1/4 25 ve + 9 558 TL 9 230 TLUzman (Merkez-Kariyer)9/108 728 TL8 430 TLGelir Uzmanı1/425 ve +5 825 TL5 715 TLGelir Uzman Yardımcısı9/104 777 TL4 688 TLİl Göç Uzman Yardımcısı9/104 767 TL4 680 TLUzman Tabip1/425 ve +7 079 TL6 964 TLVeteriner1/425 ve +6 088 TL5 970 TLMühendis1/425 ve +6 139 TL6 026 TLİstatistikçi1/425 ve +5 404 TL5 288 TLKütüphaneci1/425 ve +4 801 TL4 689 TLHemşire (mesleki lisans)1/425 ve +4 885 TL4 770 TLAvukat1/425 ve +5 837 TL5 723 TLVaiz1/425 ve +4 708 TL4 595 TLPolis Memuru1/425 ve +5 368 TL5 254 TLZabıt Katibi1/425 ve +4 771 TL4 662 TLŞef1/425 ve +4 383 TL4 275 TLAraştırmacı1/425 ve +5 795 TL5 687 TLPolis Memuru8/104 717 TL4 627 TLÖĞRETMEN1/425 ve +4 510 TL4 397 TLÖĞRETMEN9/103 911 TL3 822 TLMemur1/425 ve +4 076 TL3 968 TL İlgili tabloda öğretmenin diğer meslek gruplarına göre gelir durumu net bir şekilde görülmektedir.Sendika yöneticileri keşke medyada haftalardır gündemden düşmeyen kendi maaşlarının tartışılmasına ortam hazırlayacaklarına öğretmenin maaşının tartışılmasına ve gündemden düşmemesine vesile olmuş olsalardı.Türkiye’de bulunan yaklaşık 67 bin okula dağıtılan Eğitimciler Birliği Sendikası Genel Merkezi tarafından çıkarılan Eğitime Bakış Dergisinin 43. Sayısında yayımlanan ve Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu’na büyük oranda katkı sunan “Eğitimin Geleceği İçin Stratejik Eğitim Programı” başlıklı makalemde “Öğretmenin Ekonomik Durumu” bölümünde öğretmen maaşlarının 1500 dolar ve ek ders ücreti saatinin de 6 dolar seviyesinde olmasını önermiştim.Aynı makalem 16 Ocak 2019 tarihinde yine bu köşede 2023 TÜRKİYE EĞİTİM VİZYONU BELGESİNE KATKI SUNDUK başlığı ile yayımlanmıştı.Gelinen noktaya bakıldığında öğretmenin ekonomik durumunun iyileştirilmesi ile ilgili ne iktidar tarafında ne de sendikalar tarafında ciddi(!) bir hazırlığın olmadığı anlaşılıyor.Ülkenin nitelikli insan kaynağını yetiştiren ÖĞRETMEN’e değer vermeyen ve eğitim çalışanlarının ekonomik sorunlarında önemli derecede iyileştirmeler yapmayan, yapmak istemeyen iktidarlar ülkenin kalkınmasına kiminle katkı sunacaklar acaba.Öğretmenin ekonomik ve sosyal sorunları giderilirse işine dört elle sarılır, heyecanla mesleğini icra eder. Ancak bugün öğretmenin zihnini “aldığım ücretle nasıl geçinebilirim” sorusu işgal etmiş durumda.Son yıllarda özellikle iki binli yıllardan sonra öğretmenin itibarı saygınlığı ve ekonomik-sosyal anlamdaki varlığı yitirilmiştir.