Okul Öncesi Gelişim Raporu Görüş ve Öneriler Örnekleri 3, 4, 5 Yaş, 36 48, 60, 72 Ay Yeni gelişim raporu ana sınıfı gelişim raporları.

2023-2024 Eğitim yılıOkul Öncesi (Anasınıfı, Anaokulu) 3 Yaş 4 Yaş ve 5 Yaş Gelişim Raporu Örnekleri görüş ve öneriler. Öğretmenlerin yararlanacağı 36-48, 48-60 ve 60-72 ay gelişim raporu örnekleri haberimizde.

Okul Öncesi Gelişim Raporu Alanları Şunlar: Motor Gelişimi Alanı, Sosyal-Duygusal Gelişimi Alanı, Dil Gelişimi Alanı, Bilişsel Gelişimi Alanı, Öz Bakım Becerileri Alanı, Görüş ve Öneriler….
 

ÖSYM’den öğretmenlere yeni sınav görevi başvurulara açıldı ÖSYM’den öğretmenlere yeni sınav görevi başvurulara açıldı

GELİŞİM RAPORU ÖRNEĞİ

36-48 Ay 

Motor alan :

Yer değiştirme hareketleri yapar ; yürür,koşar,atlar,zıplar. Denge hareketleri yapabilir ve belirlenen çizgi üzerinde yürüyebilir. Küçük top vb nesne ile atış yapar. Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atabilir.Nesneleri toplar,kaptan kaba boşaltır,ipe dizer,takar ve çıkarır. Malzemeleri yapıştırır.Nesneleri kopartır,sıkar ,çeker ve açıp kapatabilir. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. ift ayak sıçrayabilir ve yönerge duğrultusunda hareket eder.

Sosyal-duygusal alan:
Kendisine ait özellikleri tanıtır ; adını ve soyadını söyler.Duyuşsal özelliklerini söyler .Ailesi ile ilgili özellikleri tanıtır. Duygularını belli eder ,zaman zaman açıklayabilir. Duygu ifadeleri bilir.Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır. Değişik ortamlarda kurallara uyar ve nezaket kurallarına dikkat eder. Başkalarıyla sorunlarını çözerken yetişkinden yardım ister. Grup önünde kendini ifade eder. Liderlik özelliği gösterir.

Bilişsel alan
Nesne, durum ve olaya dikkatini verir. 1-5 arası nesneleri sayar ve sembolünü tanır. Ritmik sayma çalışmaları yapmalı. Nesnelerin adını,rengini,şeklini,dokusunu,kokusunu ve tadını söyler. Nesneleri rengine ,şekline ve büyüklüğüne göre eşleştirir. Birebir eşleme yapabilir. Varlıkların özelliklerini ayırt eder ve karşılaştırır. Geometrik şekilleri tanır. 2’li örüntü yapar. Parçalardan bütün yapar. Atatürk ‘ü tanır. Bilişsel becerilerini oyun ile sergiler. Algıladıklarını hatırlar ve yeniden kulanır.

Dil gelişimi
Sesleri ayırt eder. Benzer sesler çıkarır.Sesini uygun kullanır ve sesinin şiddetini ayarlar.Cümle kurar .Konuşmayı başlatır,sürdürür ve sonlandırır. Sohbete katılır.Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir. Görsel materyalleri inceler. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır ,ihtiyaçları doğrultusunda konuşmaya gerek duyuyor.Dil gelişimini desteklemek için daha çok kitap okunmalı ve sözel egzersizler yapılmalı. Öğrenilen şarkılar takrar edilmeli.

Özbakım becerileri
Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular .Elini yıkar ,tuvaletini kendisi yapabilir. Giysilerini giyip çıkarmaya çalışır.Okuldaki eşyalarını özenli kullanır ve toplar,yerleştirir.Dinlenme etkinliklerine katılır. Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer . Öğün zamanında yemeye özen gösterir. Ayakkabı ,mont vb giysileri giyip çıkarması konusunda desteklenmeli.


48-60 ay 4+ Yaş Gelişim Raporu Örneği
SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİMİ

Adını-soyadını ,yaşını ve fiziksel özelliklerini söyler.Ailesini tanıtır.Duygu düşüncelerini özgün yollarla ifade eder.Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.Sorumluluk almaya isteklidir ve üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.Kuralların gerekli olduğunu bilir ve uygun davranır.evresini farklı biçimlerde düzenler.Grup önünde Kendini ifade eder.Liderliği üstlenir.Toplumsal rolleri fark eder. Arkadaşlarıyla sorunlarını konuşarak çözer,çözemezse yardım ister.

MOTOR GELİŞİMİ

Yönergeler doğrultusunda yürür,koşar,atlar,zıplar ve tırmanır.Tek ve çift ayak sıçrar.Yuvarlanır ve seker.Denge hareketleri yapar.izgi üzerinde yürür.Nesne kontrolü yapar; atılan topu tutar,topu yuvarlar ve raket ile topa vurur.Nesneleri hedefe atar.Küçük kas kullanımı gerektiren hareketler yapar. Nesneleri toplar ,dizer,takar,çıkarır,bir araya getirir.Keser ,yapıştırır,kopartır katlar ve sıkar.Kalem kontrolü sağlar.Malzemelere eliyle şekil verir. müzik -ritim eşliğinde hareket eder.

DİL GELİŞİMİ

Sesleri ayırt eder ve verilen sese benzer sesler çıkarır. Sesinin tonunu ve hızını ayarlar.Düz,birleşik ve soru cümlesi kurar.Dilbilgisi yapılarını kullanır. Konuşma sırasında göz teması kurar.Konuşma başlatır ,sürdürür.Zıt anlamlı sözcükler kullanır. Dinlediklerini drama ve resim yoluyla sergiler.Görsel materyal inceler ve öykü oluşturur.Kitap okunmasını sever ve okumayı taklit eder.Yazı farkındalığı gelişir ,ismini tanır.Sözel yönergeleri yerine getirir. Nezaket sözcükleri kullanır.

ÖZBAKIM BECERİLERİ

Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar.Giysilerini çıkarır ,giyer.Yaşam alanında düzenlemeler yapar.Okuldaki eşyalarını temiz ve özenle kullanır.Eşyalarını toplar;asar.Yiyecekleri yeterli miktarda yer. Görgü kurallarına özen gösterir.Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır.Kendini tehlikelerden korur. Sağlığını korumak için yapması gerekenleri söyler.

BİLİŞSEL GELİŞİMİ

Dikkat edilmesi gereken duruma odaklanır ve açıklar .Tahminde bulunur ve algıladıklarını hatırlar . İleriye doğru ritmik sayar ve sıra bildiren sayıyı söyler.Varlıkların rengini,şeklini,miktarını ve özelliklerini söyler.Nesneleri ayırt eder ve eşleştirir.Basit gruplama ve karşılaştırma yapabilir.Nesneleri büyüklüğe göre sıralar.Mekanda konumu bilir.Geometrik şekilleri tanır.Özelliğini söyler.Bütün ve yarımı gösterir.Neden-sonuç ilişkisi kurar.Atatürkü tanır ve Türk toplumu için önemini açıklar.
 

GENEL OLARAK DA BU GELİŞİM RAPORLARINDAN YARARLANABİLİRSİNİZ

Motor Gelişimi

Yönergeler doğrultusunda koşar. Sekerek belirli mesafede ilerler. Nesneleri üst üste, yan yana dizer. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Kalemi doğru tutar. Nesneleri açar/kapar.

Yönergeler doğrultusunda yürür. Tek ayak sıçrayarak belli mesafe ilerler. Denge hareketini yapar. Nesneleri taşır. Nesneleri kaptan kaba boşaltır. Malzemelere elleri ile şekil verir. Nesneleri ipe dizer.

Nesneleri takar, çıkarır ve ipe dizer. Vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar. Tek ayak üzerinde durur, zıplar. Belirlenen mesafede yuvarlanır. Denge gerektiren hareketleri yapar.

Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. Atlama ile ilgili denge hareketlerini yapar. Belirlenen mesafede yuvarlanır, tek ayakla ile ilerler. Nesneleri takar, çıkarır, üst üste dizer. Vurmalı çalgıları kullanarak ritim oluşturur.

Belli bir yüksekliğe tırmanır. ift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Denge hareketlerini yapar. Malzemelere araç kullanarak şekil verir. Vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar. Nesneleri ipe dizer.

Kalem kontrolünü sağlar. Nesneleri toplar, kaptan kaba boşaltır. Malzemelere elleri ile şekil verir. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. Sekerek belli mesafede ilerler. Koşarak bir engel üzerinden atlar.

izgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür. Belirlenen noktadan çift ayakla ileriye doğru atlar.Küçük top ile atış yapar. Denge tahtası üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür. Nesneleri taşır, iteler. Kalemi doğru tutar.

Malzemelere elleri ile şekil verir. Vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar. Nesneleri ipe, yan yana ve üst üste dizer. Tek ayak ile durur ve sıçrar. Belirli bir mesafeyi sürünerek gider.

ift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Tek ayak üzerinde sıçrar. izgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür. Nesneleri toplar, kaptan kaba boşaltır. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.

izgileri istenilen nitelikte çizer. Malzemeleri keser, yapıştırır. Nesneleri takar, çıkarır ve ipe dizer. Küçük top ile atış yapar. Denge tahtası üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür. Tek ayak ile sıçrar.

Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. izgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür. Nesneleri kaldırır, taşır. Malzemelere elleri ile şekil verir. Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.

Kalemi doğru tutmada rehberliğe ihtiyaç duyar. Malzemeleri yapıştırır. Nesneleri takar, çıkartır, üst üste ve yan yana dizer. Denge tahtasında yürür. Tek ayak ile zıplar.

ift ayakla ileriye doğru atlar.Atlama ile ilgili denge hareketlerini yapar.Nesneleri kaldırır,taşır,çeker.Nesneleri kaptan kaba boşaltır.Kalem kotrolünü sağlamaya çalışır.

Ritme uygun olarak dans eder. Atılan topu yakalar. Oyun hamuru gibi yumuşak malzemeleri Kullanarak değişik şekiller oluşturur. Atlama, zıplama, yuvarlanma gibi bedensel Koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilir.

Atlama, zıplama, yuvarlanma gibi bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilir. Ritme uygun dans eder. Oyun hamuru gibi yumuşak malzemeleri kullanarak değişik şekiller oluşturur.

Atılan topu yakalar. Ritme uygun dans eder. Oyun hamuru gibi yumuşak malzemeleri Kullanarak değişik şekiller oluşturur. Atlama, zıplama, yuvarlanma gibi bedensel koordinasyon Gerektiren hareketleri yapabilir.

Yer değiştirme hareketleri yapar; yürür, koşar, atlar, zıplar. Denge hareketleri yapabilir. Küçük top vb nesne ile atış yapar. Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atabilir. Nesneleri toplar, kaptan kaba boşaltır. Malzemeleri yardımla yapıştırır. Nesneleri kopartır, sıkar, çeker ve açıp kapatabilir. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. ift ayak sıçrayabilir ve yönerge doğrultusunda hareket eder.

Sosyal-Duygusal Gelişimi

Adını-soyadını söyler. Ailesi ile ilgili durumları açıklar. Değişik ortamlarda kurallara uyar. Arkadaşlık ilişkilerini geliştirdiği gözlenmektedir. Hakkını korumada rehberliğe ihtiyaç duyar. Başkalarının hakkına saygılıdır. Başladığı işi bitirmeye gayret gösterir.

Adını-soyadını ve yaşını söyler. Duygu ve düşüncelerini rahatlıkla açıklar. evresinde gördüğü rahatsız edici durumları söyler. Arkadaşlık ilişkilerinin olumlu yönde geliştiği gözlenmektedir. Sorumluluk verildiğinde yönlendirilmeye ihtiyaç duyar.

Bir işi başarmada rehberliğe ihtiyaç duyar. Duygu ve düşüncelerini grup içinde ifade etmede yönlendirmeye ihtiyaç duyar. Hakkını korumaya çalışır. Özgün ürünler oluşturmak için çaba gösterir. Adını-soyadını ve yaşını söyler.

Duygu ve düşüncelerini özgün yollarla sergiler. Olumlu-olumsuz duygularını ifade eder. İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranmada ara ara zorlandığı gözlenmektedir. Kendi hakkını korur, başkalarının haklarına saygı göstermede rehberliğe ihtiyaç duyar.

Kendisinin ve başkalarının haklarını korur. Toplumsal kuralları kavrar ve uygular. Nezaket kurallarına uyar. Ailesi ile ilgili özellikleri söyler. Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir. Başladığı işi bitirmek için çaba gösterir.

Bir işi başarmak için kendini güdüler. Duygu ve düşüncelerini özgün yollarla ifade eder. Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla sergilemede güçlük çektiği gözlenmektedir. İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranmada rehberliğe ihtiyaç duyar.

Başladığı işi bitirmek için çaba gösterir. Kendisinin ve başkalarının haklarını korur. Ailesi ile ilgili özellikleri söyler. Duygu ve düşüncelerini toplum içinde rahatlıkla ifade eder. Olumlu-olumsuz duygularını sözel ifadelerle açıklar.

Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir. Haklarını bilir, ama haklarını korumasında rehberliğe ihtiyaç duyar. Bir görevi başarmak için kendini güdüler. Duygu ve düşüncelerini grup içinde açıklamaya gayret gösterir.

Adını-soyadını ve yaşını bilir. Kendi haklarını korumaya çalışır. Değişik ortamlarda kurallara uyar. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. Olumlu-olumsuz duygularını grup içinde açıklamada yönlendirmeye ihtiyaç duyar. evresini farklı biçimlerde düzenler.

Kendi hakkını korur, başkalarının haklarına saygı duyar. Verilen görevi başarmak için kendini güdüler. evresini farklı biçimlerde düzenler. Sorumluluk almaya isteklidir. Adını-soyadını söyler,ailesi ile ilgili durumları anlatır.Olumlu-olumsuz duygularını söyler.

Bir işi veya görevi başarmak için kendini güdüler. evresinde gördüğü rahatsız edici durumları fark eder. Bir olayla ilgili başkalarının duygularını açıklar. Ailesi ile ilgili özellikleri söyler. Toplumsal kuralları kavrar ve uygular. Haklarını bilir bazen hakkını korumada rehberliğe ihtiyaç duyar.

Kendisi ile ilgili sorulan sorulara uygun cevaplar vermeye çalışır..grup oyunlarına katılır. Gerektiğinde sırasını bekler. Duygularını ve isteklerini sözel olarak ifade etmeye çalışır. Kendisi ile ilgili sorulan sorulara uygun cevaplar verir. grup oyunlarına katılır. Gerektiğinde sırasını bekler. duygularını çok basit kelimeler ile ifade eder.

Kendini uygun cümleler ile ifade eder. grup oyunlarına katılır ve gerektiğinde sırasını Bekler. sınıf içindeki kurallara uyar. Kendisi ile ilgili sorulan sorulara uygun cevaplar verir. Sınıf içindeki etkinliklere isteyerek katılır.

Duygu ve düşüncelerini güzel cümleler ile rahatlıkla ifade eder. sınıf içindeki kurallara uyar. Kendisi ile ilgili sorulan sorulara uygun cevaplar verir. Yardımlaşmayı çok sever.

Duygu ve düşüncelerini güzel cümleler ile rahatlıkla ifade eder. Sınıf içindeki kurallara uyar. kendisi ile ilgili sorulan sorulara uygun cevaplar verir. Grup oyunlarına isteyerek katılır.

Kendisi ile ilgili sorulara cevap verir. Grup oyunlarına katılır. Duygularını hemen belli eder ve dilinin döndüğünce açıklayabilir. Değişik ortamlarda kurallara uyar ve nezaket kurallarına dikkat eder. Basit sorumlulukları yerine getirir. Kendine ait nesneleri paylaşır. Gerekli durumlarda izin ister.

Grup oyunlarına katılır. Duygularını hemen belli eder. Değişik ortamlarda kurallara uyar ve nezaket kurallarına dikkat eder. Basit sorumlulukları yerine getirir. Kendine ait nesneleri paylaşır. Gerekli durumlarda izin ister.

Dil Gelişimi

Konuşurken sesinin tonunu ayarlar. Cümleleri düzgündür. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. Grup içindeki sohbetlere katılır. Dinledikleri ile ilgili sorular sorar. Konuşmak için sırasını bekler.

Konuşma sırasında göz teması kurar. Sohbete katılır. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. Konuşurken, şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlamada desteğe ihtiyaç duyar. Konuşurken söz dizimi kurallarına uygun cümle kurmaya çalıştığı gözlenir.

Konuşurken sesinin tonunu ayarlar. Sözel yönergeleri yerine getirir. Konuşurken söz dizimi kurallarına uygun cümleler kurar. Yönlendirildiğinde kendini ifade eder. Duygu ve düşüncelerini grup içinde söylemede desteğe ihtiyaç duyar.

Dinlediklerini, izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder,s orular sorar. Dili iletişim amacıyla kullanmaya çalışır. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanarak kendini ifade etmeye çalışır. Düz cümle kurmada ,kelimeleri düzgün çıkarmada desteğe ihtiyaç duyar.

Söz dizimi kurallarına uygun cümle kurar. Konuşurken ses tonunu ayarlar. Dinlediklerini, izlediklerini açıklar. Konuşmasında göz teması kurar,konuşmayı sürdürür,sohbete katılır.

Konuşmayı başlatır, sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. Dinledikleri ve izledikleri ile ilgili cevap verir. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. Konuşurken sesinin tonunu ayarlar.

Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır. Konuşurken sesinin şiddetini ayarlar. Konuşmayı başlatır, sürdürür. Dinledikleri ile ilgili sorular sorar,yorum yapar.Dili iletişim amacıyla kullanır.

Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. Konuşmayı başlatır, sürdürür. Söz dizimi kurallarına uygun cümle kurar. Konuşmak için sırasını bekler. Dinlediklerini anlatmaya çalışır.

Soru cümlesi kurar. Cümlelerini söz dizimi kurallarına uygun kurar. Konuşma sırasında göz teması kurarak konuşur. Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinledikleri ve izledikleri ile ilgili düşüncelerini açıklamaya çalışır.

Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. Duygu ve düşüncelerini söyler. Dinledikleri hakkında yorum yapar. Konuşurken sesinin tonunu ayarlar ,düz cümleler kurar.

Konuşurken söz dizimi kurallarını kullanarak cümle kurar. Konuşurken ses tonunu ayarlamada rehberliğe ihtiyaç duyar. Konuşmak için sırasını bekler. Dinlediklerini, izlediklerini başkalarına aktarır.

Dinlediklerini izlediklerini açıklar. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır. Konuşma sırasında göz teması kurar. Sözel yönergeleri yerine getirir.

Dili iletişim amaçlı kullanır. Konuşma sırasında göz teması kurar. Söz dizimine uygun düz cümleler kurar. Konuşurken ses tonunu ayarlamada desteğe ihtiyaç duyar. Duygu ve düşüncelerini açıklarken yönlendirmeye ihtiyaç duyar.

Konuşma sırasında göz teması kurar. Dinlediklerini, izlediklerini açıklamaya çalışır. Söz dizimi kurallarına uygun cümle kurmada desteğe ihtiyaç duyar. Konuşurken kelimelerin çıkışında zorluk çektiği gözlenmektedir.

Kendi kendine şarkı, şiir, tekerleme söylemeye çalışır. Sorulan sorulara cevap vermeye çalışır. Duygularını basit cümleler ile ifade etmeye çalışır.

Kendi kendine şarkı, şiir, tekerleme söyler. Yaptığı günlük işlerle ilgili olarak sorulan sorulara cevap verir. Duygularını çok basit cümleler ile ifade edebilir. Nesne ya da olayla İlgili öğrendiklerini düzgün cümleler ile anlatır.

Cümle kurmaya çalışır. Kendince konuşmayı başlatır, sürdürür ve sonlandırır. Sohbete katılır. Görsel materyalleri inceler. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır, ihtiyaçları doğrultusunda konuşmaya gerek duyar.

Cümle kurmaya çalışır . Görsel materyalleri inceler. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır, ihtiyaçları doğrultusunda konuşmaya çalışır.

Bilişsel Gelişimi

Dikkat edilmesi gereken olaya /nesneye odaklanır. İleriye doğru ritmik saymaya çalışır. Nesneleri renklerine göre ayırt eder. Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygular.

Nesne, durum ve olayları gözlemler. Dikkatini çeken durumlarla ilgili sorular sorar. Nesneleri saymaya çalışır. Nesne ve varlıkların tadını ayırt eder, karşılaştırır. Geometrik şekilleri tanır. Nesne veya varlıkları eşleştirme, gruplama, sıralamada rehberlik edilmeye devam edilecektir.

Nesne ve varlıkları birebir eşleştirir. Nesne ve varlığın büyüklüğünü söyler. İleriye doğru ritmik sayar. Dikkat edilmesi gereken nesne, durum,olaya odaklanır. Nesne veya varlıkları rengine göre gruplar. Geometrik şekilleri tanımasında rehberliğe devam edilecektir.

Nesne veya varlıkları gözlemler. Varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. Mekanda konumla ilgili yönergeleri uygular. Geometrik şekilleri tanır. Neden-sonuç ilişkisi kurar. Renkleri tanır. İleriye doğru ritmik saymada desteğe ihtiyaç duyar.

Neden- sonuç ilişkisi kurar. Parça-bütün ilişkisini kavrar. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır. Nesne ve varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. Nesneleri sayar. Geometrik şekilleri tanır. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. Algıladıklarını hatırlar. Nesneleri sayar. Nesne /varlıkları büyüklük ve şekillerine göre gruplar. Geometrik şeklin adını söyler. Nesnenin mekandaki konumunu söyler. Parça-bütün ilişkisini kavrar.

Nesne ve varlıkları gözlemler. Nesne /varlıkları rengi ve şekline göre gruplar. Nesneleri ileriye doğru birer birer ritmik sayar. Mekanda konum alır. Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Parça-bütün ilişkisini kavrar. Algıladıklarını hatırlar.

Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Varlıkların rengini söyler ve varlıkları renklerine göre eşleştirir. Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Bütün ve yarımı gösterir. Nesnenin mekândaki konumunu söyler. İleriye doğru ritmik saymada desteğe ihtiyaç duyar.

Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Nesne /varlığın adını söyler. Renkleri tanır,varlıkları renklerine göre eşleştirmede desteğe ihtiyaç duyar. Nesne veya varlığın tadını söyler. Nesneleri sayar. İleriye doğru ritmik sayma yapar.

Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar. Algıladıklarını hatırlar. Varlıkların rengini söyler ve varlıkları renklerine göre eşleştirir. Nesnenin mekandaki konumunu söyler. Nesneleri sayma ve geometrik şekilleri tanımada rehberliğe ihtiyaç duyar.

Dikkatini çeken nesne/durum/olayı açıklar. Algıladıklarını hatırlar. İleriye doğru ritmik sayar. Nesne veya varlıkları özelliklerine göre gruplandırır. Yönergeye uygun nesneyi doğru yere yerleştirir. Dikkatini çeken nesne/durum/olayla ilgili sorular sorar.

Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir ve adını söyler. Parça-bütün ilişkisini kavrar. Nesneleri büyüklüklerine göre sıralar. Mekanda konum alır. Nesnelerin koku ve tat durumlarını karşılaştırır. İleriye doğru ritmik saymaya çalışır. Renkleri ayırt eder.

Nesne/varlığın büyüklüğünü söyler. Varlıkları renklerine göre eşleştirir. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.Bütün ve yarımı gösterir. Gösterilen sembolün adını söyler. Mekanda konum alır. Olayların neden-sonuç ilişkisini kavrar.

Olayların neden-sonuç ilişkisini kavrar ve açıklamaya çalışır. Yönergeye uygun nesneyi doğru yere yerleştirir. İleriye doğru ritmik saymada rehberliğe ihtiyaç duyar. Renkleri tanımada güçlük çektiği gözlenmektedir. Gösterilen geometrik şeklin adını söylemeye çalışır.

Nesne veya varlığın adını söyler. Büyük-küçük, az-çok, açık-kapalı, uzun-kısa kavramlarını ayırt eder. Renkleri tanır ve eşleştirir. Cinsiyetini ayırt eder. Bedeninin bütün organlarını bilir ve gösterir.

Büyük-küçük, az-çok, açık-kapalı, uzun-kısa kavramlarını ayırt eder. Renkleri tanır ve eşleştirir. Cinsiyetini ayırt eder. Bedeninin bütün organlarını bilir ve gösterir. Renkleri tanır ve eşleştirir.

Olay ya da duruma ait sorulan sorulara cevap verir. 3-4 parçalı bul-yap çalışmasını yardımsız tamamlar. Bire bir eşleştirme yapar. 3-4 parçalı puzzle çalışmasını yardımsız tamamlar. Cinsiyetini ayırt eder.

Renkleri tanır ve eşleştirir. 3-4 parçalı bul-yap çalışmasını yardımsız yapabilir. 3-4 parçalı puzzle çalışmasını yardımsız tamamlar. Büyük-küçük, az-çok, açık-kapalı,uzun-kısa kavramlarını ayırt eder. Renkleri tanır ve eşleştirir. Cinsiyetini ayırt eder. Bedeninin bütün organlarını bilir ve gösterir.

Büyük-küçük,az-çok,açık-kapalı,uzun-kısa kavramlarını ayırt eder. Renkleri tanır ve eşleştirir. Cinsiyetini ayırt eder. Bedeninin bütün organlarını bilir ve gösterir.

3-4 parçalı bul-yap çalışmasını yardımsız tamamlar. Büyük-küçük, az-çok, açık-kapalı, uzun-kısa kavramlarını ayırt eder. Renkleri tanır ve eşleştirir. Cinsiyetini ayırt eder. Bedeninin bütün organlarını bilir ve gösterir.

Olay  ya da duruma ait sorulan sorulara cevap verir. 3-4 parçalı bul-yap çalışmasını yardımsız tamamlar. Bire bir eşleştirme yapar. 3-4 parçalı puzzle çalışmasını yardımsız tamamlar. Cinsiyetini ayırt eder.

Neden -sonuç ilişkisi kurabilir. 3-4 parçalı bul-yap çalışmasını yardımsız tamamlar. Büyük-küçük, az-çok, açık-kapalı, uzun-kısa kavramlarını ayırt eder. Renkleri tanır ve eşleştirir. Cinsiyetini ayırt eder. Bedeninin bütün organlarını bilir ve gösterir.

Nesne, durum ve olaya dikkatini yaşının gerektirdiği kadarıyla verebiliyor. 1-5 arası nesneleri sayıyor ve sembolünü tanıyor. Nesnelerin adını, rengini, şeklini, dokusunu, kokusunu ve tadını dilinin döndüğünce söylüyor. Nesneleri rengine, şekline ve büyüklüğüne göre eşleştiriyor. Birebir eşleme yapabiliyor. Belli geometrik şekilleri tanıyor. 2 li örüntü yapabiliyor. Parçalardan bütün yapmak için çaba gösteriyor. Algıladıklarını hatırlayabiliyor ve yeniden kullanabiliyor.

Nesne, durum ve olaya dikkatini yaşının gerektirdiği kadarıyla verebiliyor. Nesneleri rengine, şekline ve büyüklüğüne göre eşleştiriyor. Birebir eşleme yapabiliyor. Belli geometrik şekilleri tanıyor. 2 li örüntü yapabiliyor. Parçalardan bütün yapmak için çaba gösteriyor.

Öz Bakım Becerileri

Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır. Tuvalet gereksinimi ile ilgili işleri yapar. Elini-yüzünü yıkar. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen göstermeye çalışır. Okuldaki eşyaları özenle kullanır.

Elini-yüzünü yıkar. Tuvalet gereksinimi ile ilgili işleri yapar. Beden temizliği ile ilgili araç ve gereçleri kullanır. Okuldaki eşyaları toplar,düzenler. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen göstermeye çalışır.

Tuvalet gereksinimi ile ilgili işleri yapar. Elini-yüzünü yıkar. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen göstermeye çalışır. Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır. Okuldaki eşyaları toplar.

Okuldaki eşyaları özenle kullanır. Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır. Tuvalet gereksinimi ile ilgili işleri yapar. Elini-yüzünü yıkar. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen göstermeye çalışır.

Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen göstermeye çalışır. Okuldaki eşyaları özenle kullanır. Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır. Tuvalet gereksinimi ile ilgili işleri yapar. Elini-yüzünü yıkar.

Okuldaki eşyaları katlar ve yerleştirir. Dinlendirici etkinliklere katılır. Tuvalet gereksinimi ile ilgili işleri yapar. Elini-yüzünü yıkar. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen göstermeye çalışır.

Bedeni ile ilgili temizlik kurallarını uygular. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeleri yapar.Y iyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen göstermeye çalışır. Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer.

Dişini fırçalar. Elini/yüzünü yıkar. Tuvalet gereksinimi ile ilgili işleri yapar. Okuldaki eşyaları özenle kullanır ve yerleştirir. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen göstermeye çalışır.

Okuldaki eşyaları özenle kullanır, yerleştirir. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen göstermeye çalışır. Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer. Elini/yüzünü yıkar. Tuvalet gereksinimi ile ilgili işleri yapar.

Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır. Yaşam alanında gerekli düzenlemeleri yapar. Bedeni ile ilgili temizlik kurallarını uygular. Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer.

Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır. Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen göstermeye çalışır. Elini/yüzünü yıkar. Tuvalet gereksinimi ile ilgili işleri yapar.

Okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır, yerleştirir. Elini/yüzünü yıkar. Tuvalet gereksinimi ile ilgili işleri yapar. Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yemeye/içmeye çalışır.

Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yemeye/içmeye çalışır.B eslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır. Bedeni ile ilgili temizlik kurallarını uygular. Okuldaki eşyaları özenle kullanır.

Kendi kendine yemek yer. Düğmesiz ve bağsız giysileri yardımsız giyer. Tuvalet gereksinimini kendi kendine yapar. Kendine ait eşyaları tanır. Gerektiğinde bir yetişkinden yardım ister.

Temizlik kurallarını uyuyor.  Elini yardımsız yıkıyor, tuvaletini rehberlik edildiğinde kendisi yapabiliyor. Yiyecekleri sadece canının istediğini, istediği miktarda yemek için çaba gösteriyor. Yemek zamanı kurallarına uymaya özen gösteriyor.

Görüş ve Önerileri

Resim faaliyetlerine daha çok yer vererek çizgi gelişimini desteklemenizi tavsiye ederim. Dil gelişimini destekleyici, çocuğunuza kitap okuma ve öyküdeki resimleri anlattırma, öyküden sorular sorup cevaplamasını istemek gibi etkinlikler düzenleyebilirsiniz.

Dil gelişimini destekleyici etkinliklerden, çocuğunuza kitap okuma ve öyküdeki resimleri anlattırma, öyküden sorular sorup cevaplamasını istemek gibi etkinliklere daha çok ağırlık vermenizi öneririm. Yemeklerini kendisinin ve oyalanmadan yemesinde daha çok destekleyici olmalısınız.

Arkadaşlık ve toplumsal ilişkilerinde rahat davranması, kendine güvenerek ifade etmesi için çocuğunuzu daha çok desteklemenizi öneririm. Resim içersinde kullandığı çizgi çalışmalarını birlikte yapacağınız faaliyetlerle geliştirebilirsiniz.

Dili iletişim amaçlı kullanırken kelimelerin çıkışlarında kelimeyi tam çıkarmasını çocuğunuzdan istemeli ve çıkarttığı kelimeyi cümle içinde örnekleyerek kullanmasını desteklemenizi öneririm. Ritmik sayı saymasını daha çok desteklemelisiniz.

El becerileri ile ilgili etkinliklerde zamanın önemi hakkında çocuğunuzla konuşabilirsiniz. Resim faaliyetlerine daha çok yer vererek çizgi gelişimini desteklemenizi öneririm.

El becerilerini geliştirici etkinliklere yer vermenizi ve çocuğunuzla daha çok kaliteli zaman geçirmenizi öneririm. ocuğunuza farklı türde kitaplar almanızı, el becerileri ile ilgili materyaller alıp kullanmasını sağlamanızı tavsiye ederim.

Toplum içinde kendine olan güveninin artırılması için değişik ortamlara katılması ve kendini ifade edebileceği ortamların oluşturulmasını öneririm. El becerilerini geliştirici etkinliklere yer vermenizi ve çocuğunuzla daha çok kaliteli zaman geçirmenizi tavsiye ederim.

El becerilerini geliştirici etkinliklere yer vermenizi ve çocuğunuzla daha çok kaliteli zaman geçirmenizi tavsiye ederim. Toplum içinde kendine olan güveninin artırılması için değişik ortamlara katılması ve kendini ifade edebileceği ortamların oluşturulmasını öneririm.

El becerilerini geliştirici etkinliklere yer vermenizi ve çocuğunuzla daha çok kaliteli zaman geçirmenizi tavsiye ederim. Resim faaliyetlerine daha çok yer vererek çizgi gelişimini desteklemeniz gelişimi için önemli olacaktır. Sayı sayma çalışmaları yapmanızı öneririm.

Dil gelişimini destekleyici etkinliklerden, çocuğunuza kitap okuma ve öyküdeki resimleri anlattırma,öyküden sorular sorup cevaplamasını istemek gibi etkinliklere daha çok ağırlık vermenizi öneririm.Nesneleri kullanarak sayı sayma,renk ve şekilleri tanıma etkinlikleri yapmanızı tavsiye ederim.