2022 Memur Maş Katsayıları ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Genelge yayımladı. Memurların 2022 yılı içerisinde alacakları maaşları belirleyecek olan kastayılara ilişkin genelge şöyle:

2022 EK DERS ÜCRETLERİ BELLİ OLDU TIKLAYINIZ


Memur maaşlarına ek zam kararı TBMM'de kabul edilerek yürürlüğe girdi. Kararın ardından memur maaş katsayıları da güncellendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş katsayılarına dair yeni Genelge yayımladı. Memurlara verilecek yüzde 2,5 ek zam ile birlikte oluşan yeni memur maaş katsayılarına ilişkin detaylar şöyle oluştu:
 

Aylık katsayı, taban aylık katsayısı 2022

22 Ocak 2022 tarihi itibariyle yayımlanan yeni Genelgeye ile birlikte aylık katsayı 0,235445, memuriyet taban aylığı katsayısı 3,68518; iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde kullanılacak olan yan ödeme katsayısı 0,074667 oldu.
Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 4 sıra Nolu Genelgede yüzde 2,5'luk ek zammın 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren maaşlara uygulanacağı belirtildi.
399 sayılı KHK'nın 3/c bendi çerçevesinde sözleşmeli çalıştırılan personelin ücret tavanı 12 bin 886 liraya yükseltildi.
Yüzde 2,5'luk ek zamla birlikte 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle maaşlara yüzde 30,95 oranında zam yapılmış olacak.
 

Kıdem tazminatı tavan tutarı 2022

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 10 bin 848 oldu.
Mal bildirimi şube müdürü aylığı 2022

Mal bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil aylık tutarı 10 bin 437 lira 09 kurul olarak belirlendi.