2017-2018 MÜFREDAT DEĞERLENDİRME EVRAKLARI

2017-2018 MÜFREDAT DEĞERLENDİRME EVRAKLARI

12 Eylül 2017 - 13:18

TÜRKÇE DERSİ MÜFREDAT DEĞERLENDİRME
Dinleme/izleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma alt öğrenme alanlarına bir de sunu yapma becerisi ayrı bir öğrenme alanı olarak eklenmiştir.
Eğitim sürecinde yine sarmal bir yaklaşım benimsenmiş olup yapılandırıcı yaklaşım esas alınmıştır.
Eskiden 8 olan tema sayısı 16’ya çıkarılmıştır. Bu temaların 3’ü (Erdemler, Milli Kültürümüz, Milli Mücadele ve Atatürk) zorunlu tema, kalan 13’ü seçmeli temadır. Her sınıf düzeyinde 3 zorunlu tema ve yazar tarafından seçilen 5 seçmeli tema mutlaka bir eğitim – öğretim yılı içinde işlenecektir.
Her temada üç okuma metni, bir dinleme metni ve bir serbest okuma metni yer almaktadır. Yani toplamda her sınıf düzeyinde 32 tane okuma ve dinleme/izleme metni ve 8 tane serbest okuma metni ders kitaplarında yer alacaktır.
Metin türleri bilgilendirici, hikâye edici, şiir biçiminde toplanmıştır. Türkçe kitaplarındaki metinler değerler eğitimi ile ilgili mesajlar verecek nitelikte hazırlanacaktır. Ancak metin türü öğretimi yapılmayacaktır.
Öğrencilerin kendi yazı stillerini bulabilmeleri için 3. sınıftan itibaren haftada bir saat yazı çalışması yapılacaktır.
İlk okuma-yazma öğretimi ayrı bir ders olarak ele alınmamış yine Türkçe dersi kapsamında 1. sınıf müfredatına verilmiştir. Ve bu derste “Ses Temelli Cümle Öğretimi”  yerine “Dik Temel Harflerle Ses Esaslı İlk Okuma Yazma Öğretimi” benimsenmiştir.
İlk okuma yazma öğretimi bitişik eğik yazı ile gerçekleştirilirken yeni müfredatta dik temel yazı ya da bitişik eğik yazı ile gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.
Önce büyük harfin yazımı hemen ardından küçük harfin yazımı yönleriyle birlikte gösterilecektir. Ünlem işareti son harf grubunda verilecektir.
Öğretim süreci “ilk okuma yazmaya hazırlık”, “ilk okuma yazmaya başlama ve ilerleme”, “ bağımsız okuma yazma” olarak eskiden olduğu gibi yapılacaktır. İlk okumaya hazırlık sürecinde dik ve dairesel çizgi tamamlama çalışmaları ağırlıklı olarak kullanılacaktır.
Okuma yazma çalışmalarındaki bitişik eğik ve dik temel yazı için hazırlanan harf gruplarının sayısı 6’dan 5’e düşürülmüştür. Aşağıdaki tabloda yapılan harf grubu değişikliği görülmektedir:
 ESKİ PROGRAM2016 PROGRAMIYENİ PROGRAM
 1. GRUP
e-l-a-te-l-a-ne-l-a-k-i-n
 1. GRUP
i-n-o-r-mi-t-o-b-uo-m-u-t-ü-y
 1. GRUP
u-k-ı-y-s-dk-ı-r-ö-s-üö-r-ı-d-s-b
 1. GRUP
ö-b-ü-ş-z-çm-d-ş-y-c-zz-ç-g-ş-c-p
 1. GRUP
g-c-p-hç-g-p-hh-v-ğ-f-j
 1. GRUP
g-v-f-jf-v-ğ-jX
 
 
MATEMATİK DERSİ MÜFREDAT DEĞERLENDİRME
Tasarruf, eşitlik, sorumluluk, paylaşım vb. değerler matematik dersi ile ilişkilendirilmiştir.
1-4. sınıfları kapsayan öğretim programı ile 5-8. sınıfları kapsayan öğretim programı birleştirilmiştir. Yani ilkokul ve ortaokul için ayrı ayrı hazırlanan matematik öğretim programı “1-8. Sınıf Öğretim Programı”na dönüşmüştür. Böylece 5-8. Sınıflardaki matematiksel öğretim tüm sınıflara yayılmıştır.
1. ve 2. sınıflarda uzunluk ölçme, paralarımız, zaman ölçme, tartma ve sıvı ölçme alt öğrenme alanlarına ait kazananımlar bulunurken 3. sınıfta ise bu alt başlıklara alan ölçme ve çevre ölçme alt öğrenme alanları eklenmektedir.
Sayılar ve İşlemler öğrenme alanındaki “Cebire Geçiş” alt öğrenme alanı kaldırılmıştır. Sayılar ve İşlemler öğrenme alanına “Kümeler” konusu alt öğrenme alanı olarak verilmiştir.
Veri öğrenme alanı adı “Veri İşleme” olarak değiştirilmiştir. Veri alt öğrenme alanına “Verileri Toplama ve Değerlendirme” adını almıştır.
Paralarımız konusu 4. Sınıf müfredatından çıkarılmıştır.
Yapılan proje, maket vb. çalışmalar yapılabiliyorsa sene sonunda “Bilim Şenliği” adı altında sergilenecektir.
 
 
HAYAT BİLGİSİ DERSİ MÜFREDAT DEĞERLENDİRME
Bazı temaların adı değişmiştir. Tema isimleri aşağıda verilmiştir:
2015 PROGRAMIYENİ PROGRAM
Ben ve OkulumOkulumuzda Hayat
Ailem ve EvimEvimizde Hayat
Sağlıklı HayatSağlıklı Hayat
 Güvenli Hayat Güvenli Hayat
Ülkemi SeviyorumÜlkemizde Hayat
Doğa ve ÇevreDoğada Hayat
 
22 olan beceri sayısı, 23’e çıkarılmıştır. 20 değer, 21’e çıkarılmıştır.
İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kazanımlara yer verilmiştir.
 
SOSYAL BİLGİLER DERSİ MÜFREDAT DEĞERLENDİRME
46 olan kazanım sayısı 34’e düşürülmüştür.
Tasarruf, özgürlük, eşitlik, adalet vb. değerler müfredatta yer almaktadır. Adil olma değerinin adı, “adalet” olarak güncellenmiştir.
Kavram öğretimi önemsenmiştir.
‘Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler’, ‘Güç, Yönetim ve Toplum’ öğrenme alanları “Etkin Vatandaşlık” adı altında bir öğrenme alanında birleştirilmiştir. Böylece öğrenme alanı sayısı 7 olmuştur. Programda yer alan öğrenme alanları:
 
 1. Birey ve Toplum
 2. Kültür ve Miras
 3. İnsanlar, Yerler ve Çevreler
 4. Üretim, Dağıtım ve Tüketim
 5. Bilim, Teknoloji ve Toplum
 6. Etkin Vatandaşlık
 7. Küresel Bağlantılar
 
 
FEN BİLİMLERİ DERSİ MÜFREDAT DEĞERLENDİRME
4. sınıflardaki Canlılar ve Hayat, Fiziksel Olaylar, Madde ve Değişim, Dünya ve Evren konu alanlarına “Fen ve Mühendislik” konu alanının da eklenmesiyle konu alanı sayısı 5’e çıkarılmıştır.
Ünite sıralaması bedenden evrene doğru iken evrenden bedene doğru sıralanmıştır. Kazanım sayısı kısmen azaltıldı.
Temel becerilere yenilikçi ve girişimci düşünme becerileri de eklenmiştir.
 
TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ MÜFREDAT DEĞERLENDİRME
Bazı temaların adı değişmiştir. Tema isimleri aşağıda verilmiştir:
Trafik Bilinci ünitesi “Trafikte Güvenlik”, İlkyardım ünitesi “Trafikte İlkyardım” olarak güncellenmiştir.
Havayolu ve demiryolunda karşılaşılabilecek kişi, kavram ve durumlar üzerinde durulmuştur.
Kazanım sayısı kısmen azaltılmıştır.
Okul içi öğrenmenin yanı sıra okul dışı öğrenmeden de yararlanılabilecektir.
6 olan beceri sayısı, 11’e çıkarılmıştır.
 
 1. Araştırma
 2.  Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma
 3. Empati
 4. Girişimcilik
 5. Gözlem
 6. İletişim
 7. Karar Verme
 8. Kurallara Uyma
 9. Mekanı Algılama
 10. Sorun Çözme
 11. Sosyal Katılım
 
7 olan değer sayısı, 8’e çıkarılmıştır. Programda yer alan değerler:
 
 1. Bilimsellik
 2. Çalışkanlık
 3. Dayanışma
 4. Doğal çevreye duyarlılık
 5. Sabır
 6. Sevgi
 7. Sorumluluk
 8. Yardımseverlik


 
 

YORUMLAR

 • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Muğla'da deprem
Muğla'da deprem
İzmir’de öğretmen ve müdür arasında otopark kavgası
İzmir’de öğretmen ve müdür arasında otopark kavgası