2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Lise Meslek çalışma Programı

Lise öğretmenleri için mesleki çalışma programı 2015-2016 eğitim öğretim yılı

20 Ağustos 2015 - 15:55

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EYLÜL (2-14 EYLÜL 2015 ) DÖNEMİ MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞMA PROGRAMIDIR.ÖĞRETMENLER TOPLANMA NOKTASI TIKLAYINIZOrtaöğretim Kurumları Yönetmeliği ilgili maddesi; MADDE 19- “(1) Ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine kadar geçen sürelerde mesleki çalışma yaparlar. Mesleki çalışma programı, okul müdürlüğünce yönetici ve öğretmenlere bir hafta önceden duyurulur. (2) Bu çalışmalarda; a) Yönetici ve öğretmenlerin; genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon konularında, bilgilerini arttırıcı faaliyetler yapılır. b) Yeni beceriler kazandırmaya, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmaya, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programlar hazırlamaya yönelik faaliyetler yapılır. c) Öğretim programları, mevzuat ve uygulamalarla ilgili inceleme ve değerlendirme yapılır. ç) Öğretmenler Kurulu, zümre öğretmenler kurulu toplantılarıyla bunlarla ilgili iş ve işlemler yapılır. d) Eğitim ve öğretim yılı değerlendirmesiyle yeni öğretim yılında uygulanacak yıllık çalışma programı, iş takvimi ve iş bölümüyle ilgili hazırlıklar yapılır. e) Okulun ve çevrenin ihtiyaçlarına göre eğitim ve öğretimle ilgili diğer konular da değerlendirilebilir. f) Gerektiğinde Bakanlığın ilgili birimlerince hazırlanan plana göre farklı mesleki çalışma programları da uygulanabilir. (3) Yönetici ve öğretmenler; a) Ders kesiminden sonra yapılan mesleki çalışmanın ilk haftasında, okul müdürlüğünce hazırlanan program çerçevesinde kendi okullarında mesleki çalışma yaparlar. b) Ders kesiminden sonra yapılan mesleki çalışmanın ikinci haftası ve sonraki günlerinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince hazırlanan programa göre belli merkez/merkezlerde alanları ile ilgili mesleki eğitime tabi tutulurlar. İstemeleri hâlinde bu eğitimi farklı il/ilçelerde de alabilirler. Farklı il/ilçelerdeki çalışmalara katılacak öğretmenler, katılacakları il/ilçeyi önceden okullarına dilekçe ile bildirmek ve katıldığı mesleki çalışmayı belgelendirmek zorundadırlar. c) Eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına kadar geçen süre içerisinde yapılan mesleki çalışmalarda okul müdürlüklerince hazırlanan program dâhilinde kendi okullarındaki mesleki çalışmaya katılırlar.” EYLÜL 2015 MESLEKİ ÇALIŞMA” PROGRAMI A. ETKİNLİĞİN DAYANAĞI: Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği. B. ETKİNLİĞİN ADI: Eğitimcilerin Eylül 2015 Mesleki Çalışmaları. C. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI: 1. Eğitimin niteliğini geliştirmek ve derslerin öğretimindeki verimliliği arttırmak, 2. Alan bilgisi ve öğretimi konusunda öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, 3. Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlendirme kriterlerinde öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak, 4. Derslerin işlenişinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek, 5. Eğitim-öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları geliştirmek, D. ETKİNLİĞİN SÜRESİ • Mesleki çalışmaların süresi 40 saattir. Çalışma takvimi Ek’teki tablolarda verilmiştir. E. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ • Ortaöğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretmenleri. ORTAÖĞRETİM KURUMLARI MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI (Tüm Branşlar) BİRİNCİ HAFTA A. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ VE HER BİR DERS İÇİN MÜZAKERE EDİLECEK KONULAR 1. Öğretim Programı ve Kazanımlar: Dersin, öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekleştirildiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığının müzakere edilmesi 2. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile örnek ders işlenişlerinin paylaşılması 3. Öğretim Materyalleri: Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyal kullanımı, paylaşımı ve bu materyallerin değerlendirilmesi 4. Sosyal Kültürel Etkinlikler: Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal-kültürel etkinliklerin değerlendirilmesi 5. Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı: Sınıf yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, Öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar 6. Ölçme ve Değerlendirme: Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterlerinin ve tekniklerinin görüşülmesi 7. Mesleki Gelişim: Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar, başvurabileceği kaynaklar (kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri v.s.) ile öğrencilerin istifade edeceği yardımcı kaynakların (Kitap, dergi, makale, CD, internet v.s.) tespit edilmesi, değerlendirilmesi B. HAFTALIK ÇALIŞMA TAKVİMİ BİRİNCİ HAFTA MESLEKİ ÇALIŞMA TAKVİMİ Tarih Çalışma Saati Çalışma Süresi GÖREVLİ ÖĞRETMENLER Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri 01.09.2015 Salı 4 09.00-13.00 Zümreler ilgili Müdür Yardımcısı başkanlığında çalışmalarını yapacaklardır. Her zümre kendi branşının öğretim programı ve kazanımlarını görüşerek raporlaştıracaktır. Tüm Dersler Zümre toplantıları Öğretim Programı ve kazanımlar Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Ölçme Değerlendirme ve Mesleki Gelişim Öğretim Yöntem – Teknikleri ve Materyal Kullanımı Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı Sosyal Kültürel Etkinlikler Ortak ders notu ve materyali hazırlama (İlgili zümre odaları ve sınıflar) 02.09.2015 Çarşamba 4 09.00-13.00 Zümreler ilgili Müdür Yardımcısı başkanlığında çalışmalarını yapacaklardır. Zümre başkanları Okul Müdürü başkanlığında saat:11.30’da toplanacaktır Tüm dersler Zümre ve Zümre başkanları toplantı ve Çalışmaları Öğretim Programı ve Kazanımlar Ölçme Değerlendirme ve Mesleki Gelişim Öğretim Yöntem – Teknikleri ve Materyal Kullanımı Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı Sosyal Kültürel Etkinlikler Ünitelendirilmiş Yılık Planların hazırlanması Ortak ders notu ve materyali hazırlama (İlgili Zümre odaları, sınıflar ve öğretmenler odası) 10.09.2015 Perşembe 4 09.00-13.00 Öğretmenler Kurul Toplantısı (Çok Amaçlı Salon) 04.09.2015 Cuma 4 09.00-13.00 1- Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri (………….) 2-Sınıfta Beden Dili, Etkili ve örnek ders sunumu. (……………………….) 3-Öğrenci- Öğretmen ve Veli ilişkileri (…………………………………) 4- Mesleki Etik (……………………………..) ( Çok Amaçlı Salon) (sunum) Nöb. Müd.Yard ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI MESLEKİ GELİŞİM SEMİNERLERİ İKİNCİ HAFTA İKİNCİ HAFTA MESLEKİ ÇALIŞMA TAKVİMİ Tarih Çalışma Saati Çalışma Süresi Nöb. Müd. Yrd GÖREVLİ ÖĞRETMENLER Çalışma Konuları 07.09.2015 Pazartesi 4 09.00-13.00 1- Öğrenmede motivasyon (………………….) 2-Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı (………………………......) 3-Eğitimde İdeal Öğretmen (…………………………) 4-Okulda eğitim kalitesini iyileştirmek için öğretmen mesleki açıdan kendisini nasıl geliştirmelidir? Okulda neler yapılmalıdır? (……………………….-) ( Çok Amaçlı Salon) (sunum) Nöb. Müd.Yard 08.09.2015 Salı 4 09.00-13.00 1-Derse hazırlanma, planlama ve verimli ders işleme. (……………………..) 2-Protokol kuralları (…………………….) 3-Öğretmenlerin görevleri (…………………………..) 4- Etkileşimli tahtaların kullanımı ve materyal hazırlama (…………………………) (Çok Amaçlı Salon) Nöb. Müd.Yard 09.09.2015 Çarşamba 4 09.00-13.00 4-Sosyal Kültürel Sportif Etkinliklerin eğitimdeki önemi ve 2015-2016 Öğretim yılı Sportif faaliyetlerin planlanması (……………….. - …………………..) 2-Öğrencilerde Toplumsal duyarlılığı geliştirme ve Değerler Eğitimi ve değişen okul rolleri (…………………………. ) 3-Sosyal etkinlikler yönetmeliği ve yıl içinde yapılabilecek sosyal ve kültürel çalışmaların planlanması. (……………………….) ( Çok Amaçlı Salon) (sunum) 4-657 Devlet Memurları Kanunu 125. Maddesi (………………….. ) Nöb. Müd.Yard 03.09.2015 Perşembe 4 09.00-13.00 Nöb. Müd.Yard. 1- Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği (SON HALİ) (…………………………….) 2-Performans ve Proje ödevleri (……………………….) 3-Ölçme, değerlendirme ve ilgili yönetmeliğin açıklanması. (…………………….) 4-Öğrenci Disiplin Yönetmeliği (………………………) ( Çok Amaçlı Salon) (sunum) 11.09.2015 Cuma 4 09.00-13.00 Nöb. Müd.Yard 1- Problem Çözme Yöntem ve Teknikleri ( ………………..)) 2- Eğitimde Etkili İletişim (……………….) 3-Öğrenci başarısızlığının nedenleri çözüm önerileri ve başarıyı artırma yöntemleri (………………………) ( Çok Amaçlı Salon) (sunum) Mesleki Çalışma Uygulama Programıyla ilgili Esaslar 1.Tüm Zümreler yukarıda belirlenen kriterler kapsamında zümre toplantılarını ve çalışmalarını yaparak, sunumlarını hazırlayacak ve yapılan çalışmaları yazılı hale getirerek okul idaresine teslim edeceklerdir. 2.Görevli öğretmenler konularını okuldaki durumu da dikkate alarak sunu halinde kendi aralarında işbirliği yaparak Çok amaçlı Salonda hazırlayarak sunacaklardır. Sunu için bilgisayar ve projeksiyon ilgili öğretmen tarafından hazır hale getirilecektir. Gerektiğinde Nöbetçi Müdür Yardımcısından yardım alacaktır. 3.Her gün (09.00 – 13.00 saatleri arası) Mesleki Çalışma faaliyeti yapılacaktır. 4.Öğretmenler Kurulu toplantısı saat:10.00’da başlayacak, bitinceye kadar devam edecektir. 5.Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 87. inci Maddesi gereği; İki hafta sürecek olan 2015 Yılı Eylül ayı (on iş günü Eylül ayının 14. iş gününe kadar) Mesleki Çalışma programında her gün bir Müdür Yardımcısı Nöbetçi Müdür yardımcısı olarak görev yapacaktır. 6.Zümrelerin çalışmalarının yapılması ve Mesleki çalışmaların raporlaştırılmasından Zümre başkanları görevlidir. Müdür yardımcıları da branşlarıyla ilgili toplantılara katılarak çalışmaların koordinesinde ve çalışmaları amacına uygun olarak yapılmasından sorumludurlar. 7. Sunumlar görevli öğretmenler tarafından hazırlanacaktır. Hazırlanan sunumun bir örneği okul idaresine yazılı ve CD olarak 14/09/2015 tarihine kadar teslim edilecektir. 8. Öğretmenler kurul toplantısı ve sunumlar okulumuz çok amaçlı salonunda tüm öğretmenlerin katılımıyla yapılacaktır. 9.Zümre toplantıları, zümrelerin kendi odalarında veya sınıflarda, İlgili Müdür Yardımcıları Başkanlığında, Zümre başkanları toplantısı da öğretmenler odasında yapılacaktır. 10.Tüm zümreler ilk iki gün yapacağı çalışmalarda yukarıda belirtilen konuları kendi zümreleri bakımından değerlendirerek, yapılacak sunumlara ve öğretmenler kurul toplantılarına hazır olarak katılacak ve çalışmaları (Zümre ve Yıllık Planları ) yazılı ve CD olarak okul idaresine 14/09/2015 tarihine kadar teslim edeceklerdir. 11. Öğretmenler geliş gidiş saatlerini Nöbetçi Müdür Yardımcısı odasında imzalayacaklardır. 12. Mesleki çalışma faaliyetlerine Öğretmenlerin katılması zorunludur. 13. Öğretmenlerin Mesleki çalışmalara gerekli önemi vermeleri, ciddiyetle katkı sunmaları ve ve aşağıdaki zaman çizelgesine titizlikle uymalarını (geç gelme ve erken gitme) önemle rica ederim. 14. Zaman Çizelgesi 09.00-09.15 HAZIRLIK 09.15-10.00 1. DERS 10.15-11.00 2. DERS 11.15-12.00 3. DERS 12.15-13.00 4. DERS ………. ………………………..Lisesi Müdürü Ogretmenlersitesi.com NOT: ÖRNEKTİR DİLEYEN OKULUNA GÖRE UYARLAYABİLİR

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
21 Kasım 2017 tarihli atama kararları
21 Kasım 2017 tarihli atama kararları
2 Yeni KHK geliyor !
2 Yeni KHK geliyor !