erkek protez saçthemeforest temaları

2009 - ÖSYM Diploma Notu İşlemleri.

Okul müdürlükleri tarafından dikkat edilmesi gereken hususlar

2009 - ÖSYM Diploma Notu İşlemleri.
22 Haziran 2009 - 18:57

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının 03/06/2009 tarih ve 812 sayılı yazısı gereği Diploma notlarının toplanması işlemi 15 Haziran 2009 tarihinden itibaren http://okul.osym.gov.tr internet adresinde okulların kullanımına açılacaktır. Bilgi girişi ile ilgili işlemlere ait okul müdürlükleri tarafından dikkat edilmesi gereken hususlar 2009 ÖSYM İŞLEMLERİ İlgi yazı gereğince okul müdürlükleri not listelerinin iki nüshasını (onaylı ve mühürlü) belirtilen süre zarfında gecikmelere meydan vermemek için doğrudan İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlsis Bürosuna teslim edeceklerdir. Diploma Notu İşlemleri Takvimi: * Okullara bilgi girişi açılması, okulların bilgi girişi işlemlerini tamamlamaları ve 15–26 Haziran 2009 27 Haziran 2009 29–30 Haziran 2009 İl Milli Eğilim Müdürlüklerine teslim etmeleri *Bilgilerin Internet ortamında, adayların ve okulların bilgisine sunulması *Var ise İnternet Ortamında bilgilerde değişiklik yapılabilmesi — Bilgi değişiklikleri Milli Eğitim Müdürlüğünün bilgisi dâhilinde yapılacaktır. Okul müdürlerinin dikkatine, 1.Sisteme girdiğinizde ÖSYM sayfasında gerekli açıklamaları ve sıkça sorulan sorular bölümünü dikkatlice okuyunuz. Birçok sorunuza cevap bulacaksınız ve sizi hata yapmaktan kurtaracaktır. 2.Not listelerini ÖSYM sayfasının Döküm bölümünden Acrobat Reader programını kullanarak alınız. Bilgisayarınızda bu program yüklü değilse Önce bu programı yükleyip ondan sonra çıktı alınız. 3.Listeyi bilgisayardan alırken 3 nüsha alınız veya tek nüsha alıp 2 nüshada fotokopi çekip her sayfasını ayrı ayrı mühürle ip onaylayınız. 4.1 Nüshası okulda bırakınız, 2 nüshasını il milli eğitim müdürlüğüne teslim ediniz. Nüshaları ayrı ayrı zımbalayınız. 5.Listelerin üzerine liste alınırken bilgisayar tarafından üretilen bir işleme kodu yazılmaktadır. Bu kod bütün sayfalarda aynı olmalıdır. Her liste alımında bu kod değişmektedir. Tekrar kontrol amaçlı da olsa, liste alındığında bu kod değiştiğinden, ilde liste teslim edilirken bilgisayarca bu kod kontrol edilmekte, değişiklik olduğunda bilgisayar listeleri kabul etmemektedir. Bu kodların her sayfada aynı olup olmadığını kontrol ediniz. 6.Bir öğrencinin bilgilerinde değişiklik yaptıysanız listenin tamamını tekrar alınız. 7.Teslim edilecek listeleri aldıktan sonra o bölüme bir daha girmeyiniz. 8.Listeleri doğrudan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne elden teslim ediniz. Listeyi teslim ettikten sonra okul kodunuzun karşısını tarih, isim yazarak imzalamadan ayrılmayınız. (Okul müdürlerince veya konuyu bilen müdürce yetkili olarak görevlendirilmiş müdür yardımcılarınca). 9.Son teslim tarihi 26 Haziran 2009'dur. Her hangi bir aksaklığa meydan vermemek için listelerinizi 25 Haziran 2009 Perşembe günü mesai bitimine kadar teslim ediniz. Son gün için hata düzeltme ve onaylama işlemleri yapılacaktır.) 10.Öğrencilerimizin mağdur olmaması için bu konuda azami gayret ve titizlik gösteriniz. T.C YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ Sayı : B3O.l.ÖSM.0.00.00.00-310-812 03/06/2009 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE 14 Haziran 2009 Pazar günü yapılacak olan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonuçlarına katılacak olan Ağırlıklı Ortaöğretim Basan Puanlan, bilindiği gibi ortaöğretim kurumlarından toplanan diploma notlarından hesaplanmaktadır. 2009-ÖSS'de Ağırlıklı Ortaöğretim Basan Puanlan, ÖSS puanların Önemli Ölçüde etkilediğinden, diploma notlarının doğru ve zamanında toplanması son derece önemlidir. 2003-ÖSS'den itibaren Ağırlıklı Ortaöğretim Basan Puanlarına esas bilgilerin internet ortamında alınmasına başlanmıştır. Bu maksatla, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, valiliklere gönderilen 4 Kasım 2003 tarih ve 2003/89 Sayılı Genelgede belirtildiği üzere, diploma notlarının toplanması ile ilgili olarak, 2009-ÖSS'ye başvuran son sınıf düzeyindeki adayların, T.C. Kimlik Numaralan, ad soyadları, okul türleri, alan/kol /bölüm kodlan okul bazında hazırlanarak 15 Haziran 2009 tarihinden itibaren http://okul.osym.gov.tr İnternet adresinde okulların ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin kullanımına açılacaktır. İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin ve okul müdürlüklerinin kullanıcı kodlan ve şifreleri, 2008-ÖSS'de kullandıkları kod ve şifreler ile aynıdır. Mevcut olan kullanıcı kodu, adı ve şifreleri merkezimiz tarafından mail olarak İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilecektir. İnternet ortamında gerçekleştirilecek olan bilgi toplama işlemleri için, Mİ11İ Eğitim Bakanlığı tarafından Merkezîmize bildirilmiş olan Müdürlüğünüzün yetkili kişisinin Merkezimizle bağlantı kurması gerekmektedir. Okul müdürlükleri, 2009-ÖSS'ye başvuru sırasında son sınıf düzeyinde olup mezun olan öğrencilerin diploma notlarını, mezun olamayanların ise diploma notuna benzer şekilde hesaplanan not ortalamalarını işleyeceklerdir. Ayrıca, 2009-ÖSS'ye başvurmayan öğrencilerinin de ad ve soyadları ile okul numaralarını ve diploma notlarını eklemek suretiyle işleyeceklerdir. Okul müdürlüklerinin aldıkları listelerin iki nüshasını, en geç 26 Haziran 2009 mesai bitimine kadar bağlı bulundukları İl Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim etmeleri zorunludur. İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin okullardan gelen listelerin bir nüshasını en geç 2 Temmuz 2009 tarihine kadar Merkezimize ulaştırmaları gerekmektedir. Merkezimiz tarafından, ortaöğretim kurumlarından alman bilgiler 27 Haziran 2009 tarihinden itibaren, internet ortamında, adayların ve okulların bilgisine sunulacak ve var ise 29–30 Haziran tarihleri arasında değişikliklerin yapılması internet ortamında mümkün olabilecektir. Değişiklikler Milli Eğitim Müdürlüğünüzün bilgisi dâhilinde, yukarıda belirtilen tarihler arasında okul müdürlükleri tarafından gerçekleştirilebilecektir. Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik istekleri kabul edilmeyecektir. Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanlarının katılmasıyla oluşacak olan Y-OSS puanlarının çok kısa zamanda hesaplanmasının bir zorunluluk olması nedeniyle, 30 Haziran 2009 tarihinden sonra yapılacak düzeltme isteklerinin yapılabilmesi mümkün olamayacaktır. Yukarıdaki açıklamalar uyarınca tüm işlemlerin süresi içinde gerçekleştirilmesinin sağlanmasını rica eder, teşekkürlerimi sunarım, Saygılarımla Prof. Dr. A. Ünal YARIMAĞAN ÖSYM Başkanı

Bu haber 7253 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Şişli Eskort