ANKARA (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya, güçlü istatistik ve bilgi sistemi altyapısı oluşturmanın ülke için önemli olduğunu belirtti.

Maaş promosyonuna banklardan yeni hamle düzenleme geliyor Maaş promosyonuna banklardan yeni hamle düzenleme geliyor

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 17. İstatistik Konseyi, 15 Kasım'da TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın başkanlığında toplandı.

Toplantıda konuşan Çetinkaya, 2022-2026 yıllarını kapsayan 4. döneme ait Resmi İstatistik Programı'nın değerlendirilmesi amacıyla toplandıklarını belirterek, dünyadaki ekonomik ve sosyal gelişmelere bağlı olarak kaliteli ve güvenilir verilerin önemine dikkati çekti.

Doğru ve zamanında karar alırken gerekli olan bilgiyi toplama ve bunun değerlendirilmesine değinen Çetinkaya, güçlü istatistik ve bilgi sistemi altyapısı oluşturmanın ülke için önemli olduğunu kaydetti. Çetinkaya, "Kullanıcıların ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alıyoruz. Kaliteli, güncel, güvenilir, tutarlı, tarafsız ve uluslararası standartlara uygun istatistikler üretiyoruz. Bu istatistikleri kullanıma sunmanın ve resmi istatistik üretim sürecinde yer alan kurumlar arasında eş güdümü sağlama misyonu ile faaliyet gösteren TÜİK, uluslararası standartlarda, kullanıcı odaklı ve sürdürülebilir bir istatistik sistemi kurma vizyonuna da sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Çetinkaya, kurumun önceliğinin istatistik üretim faaliyetlerini gerçekleştirirken uzun vadeli, kalıcı çözümler getirme ve sonuç odaklı yönetim anlayışıyla hareket etmek olduğunu anlattı.

- Kalite logosu belgesi verilen kurumlar

Toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğünün "Üç Aylık Verimlilik İstatistikleri", Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının "Yatırım Eğilimi İstatistikleri", "İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi", Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün "Su Kaynakları İstatistikleri", Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığının "Enerji Yoğunlukları ve Endeksi İstatistikleri", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün "Çalışma Hayatı İstatistikleri" ve "İş Uyuşmazlığı İstatistikleri", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünün "Çalışma İzin İstatistikleri” ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) İstatistiklerine" kalite logosu belgesi verildi.

2015 yılından bu yana Resmi İstatistik Programı kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların ürettiği istatistiklere kalite değerlendirmesi yapılarak, kalite kriterlerini sağlayan istatistiklere kalite logosu belgesi veriliyor.