10 Personelden Sadece Biri Kadın

KİT'lerde çalışan personelin yüzde 90,3'ü erkeklerden, yüzde 9,7'si kadınlardan oluşuyor - Personelin yüzde 33,5'i 40-50 yaş kategorisinde bulunurken, yüzde 34,5'inin lisans ve üzeri eğitime sahip olduğu belirlendi

10 Personelden Sadece Biri Kadın
27 Kasım 2018 - 11:10

Kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) yüzde 90,3 oranında erkek, yüzde 9,7 oranında ise kadın personel çalışıyor.   

AA muhabirinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı 2017 Kamu İşletmeleri Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, KİT'lerde istihdamın rasyonelleştirilmesi çerçevesinde, atıl iş gücünün azaltılmasını, kalifiye eleman alımı yoluyla personel profilinin iyileştirilmesini ve kuruluşların daha rekabet edebilir hale getirilebilmesini amaçlayan bir personel politikası izleniyor. 

Bu çerçevede, Bakanlık portföyünde bulunan kuruluşlarda 2000 yılında ortalama 207 bin kişi istihdam edilirken, bu sayı 2016 yılında 102 bin 947 kişiye, geçen yıl ise 101 bin 306 kişiye geriledi. Bu personelin 47 bin 44'ü memur ve sözleşmeli personelden, 54 bin 262'si işçilerden oluştu. 

Geçici işçiler düşüldüğünde KİT'lerde istihdam edilen personel sayısı 2017 sonu itibarıyla 96 bin 80 olarak gerçekleşti. 

Bu çalışanların yüzde 25,5'inin 25 yıl ve üzeri hizmet süresi olan personelden oluştuğu belirlendi. 20-25 yıl hizmet süresi bulunan personel oranı yüzde 15, 15-20 yıllık personel oranı yüzde 15,4, 10-15 yıllık personel oranı da yüzde 10,8 olarak kaydedildi. Personelin yüzde 16,8'i 0-5 yıl, yüzde 16,5'i de 5-10 yıl hizmet süresine sahip bulunuyor. 

Buna göre, 20 yıl ve üzeri hizmet süresine sahip personel oranı yüzde 40,6 olarak kayıtlara geçti.

Personelin yüzde 33,5'inin 40-50 yaşında olması dikkati çekti. Çalışanların yüzde 29,6'sının 30-40 yaş, yüzde 19,8'inin 50-60 yaş, yüzde 12,6'sının 23-30 yaş, yüzde 4,4'ünün 60 yaş ve üzerinde, yüzde 0,1'inin ise 20 yaş ve altında olduğu tespit edildi.

- Personelin yüzde 34,5'i lisans ve üzeri eğitime sahip

Bakanlık portföyündeki KİT personelinin eğitim durumuna bakıldığında yüzde 30,9'unun lisans düzeyinde eğitime sahip olduğu belirlendi. Kalan personelin yüzde 24,9'u meslek lisesi, yüzde 15,9'u yüksek okul, yüzde 13,2'si ilköğretim, yüzde 11,4'ü lise, yüzde 3,5'i yüksek lisans, yüzde 0,1'i doktora ve yüzde 0,1'i de okuryazar düzeyinde eğitime sahip bulunuyor.

Buna göre, KİT personelinin yüzde 34,5'inin lisans ve üzeri eğitime sahip olması dikkati çekti. 

KİT personelinin yüzde 90,3'ü erkek, yüzde 9,7'si kadınlardan oluştu. Yabancı dili olmayan personel oranı yüzde 94,9'u bulurken, tek yabancı dil bilen personel oranı yüzde 5, iki ve daha fazla dil bilen personel oranı 0,01 olarak kaydedildi.

Sosyal sorumluluk ve yasal nedenlerden dolayı toplam personelin yüzde 2,3'ünü engelliler, yüzde 0,9'unu eski hükümlüler, yüzde 0,7'sini gazi ile şehit aile yakınları, yüzde 0,7'sini çocuk yurtlarında yetiştirilen kişiler oluşturuyor.

YORUMLAR

  • 0 Yorum