Öğretmen istihdamıyla ilgili madde tasarıdan çıkarıldı