Sağlık Meslek Lisesi Öğretmenlerinin tümü dönüştürme mağduru

16 Haziran 2010 Görüntülenme:4872


Milli Eğitim Bakanlığının 13.04.2010 tarih ve 774.02/1038 sayılı Makam Oluru ile Sağlık Meslek Liselerinin tamamı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi olmuştur.


Daha önce Sağlık Bakanlığına Bağlı olan Sağlık Meslek Liseleri Bakan Hüseyin ÇELİK döneminde Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştı.


Bu okullarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler eğitim öğretim hizmetleri
sınıfına alınmış, yöneticilerin yöneticilikleri düşmüştü.


Daha önce Genel İdari Hizmetler Sınıfında yönetici olan bu yöneticilerin mağduriyeti
halen tam olarak giderilmiş değilken şimdi de bu okullarda görev yapan kültür
dersi öğretmenlerinin
görev yerleri tehlikeye girdi.


MEB Sağlık Meslek Liselerinin tamamını Anadolu Sağlık Meslek Lisesi yapınca kültür dersi öğretmenleri Norm kadro fazlası durumuna düşecekler.


Bu öğretmenler ya sınava girip Anadolu Lisesi öğretmeni olacaklar ya da norm kadro fazlalığı nedeniyle bu okullardan ayrılmak zorunda kalacaklar.


Aynı tehlike tüm liselerde mevcut. Şu anda sıkıntısı çokça hissedilmeyen 2010/30
nolu tüm Liselerin Anadolu Lisesi ya da Meslek Lisesi yapılmasına ilişkin Genelgenin
uygulamaları ya da yansımaları henüz karşımıza çıkmadı.


Bu genelgeye göre 2013 yılında hiç düz lise kalmayacak. Şu anda düz lise olan okullarımız ya Anadolu Lisesi olacak ya da Meslek Lisesi.


Bu durumu öğrencileri olduğu kadar öğretmenleri de kökten etkileyecek. Bir çok öğretmen sınavı kazansa bile görev yeri değişikliği ile karşı karşıya kalacak.


Evini kurmuş, çoluğunun çocuğunun düzenini oturtmuş bir öğretmenin yer değişikliğini siz düşünün.


Sayın MEB yetkilileri bir icraat yaparken önceliklerinizi iyi belirlemelisiniz. Bence ilk öncelik tüm öğrencilere eşit şartlarda eğitim olanağı tanımak olmalıdır. Öyle ise öncelikle tüm okulları 30 mevcutlu sınıflarda tekli eğitim yapılan okullara dönüştürmelisiniz. Ardından öğretmen eksikliğini tamamlayın ve bu okulları eşit olarak donatın. Ve son olarak bu okullara yeterli kaynak gönderin.


Tüm bunları yaptıktan sonra bu okullar arasında başarı yönünden uçurumlar varsa bunların hesabını ilgillerden sorun.


Bir bakanlığın bazı öğrencilere elit okullar yaratmak bazılarını ise zorla mesleğe yönlendirerek aşağılamak gibi bir misyonu olamaz…


Mesleğe gitmek tabii ki aşağılanmak anlamında değildir ama getirilecek sistem durumu buna götürecektir. Getirilen sistemle beraber akademik başarısı olmayan ya da sınava giremediği için başarısız görünen öğrenciyi Meslek Lisesine yönlendirecektir. Hem de zorunlu olarak. Bu durumda veliler Anadolu lisesine giremeyen öğrencilere hangi gözle bakacaktır. Ya da gençler ben başarılıydım ama meslek okumak istedim cümlesini nasıl savunacaklardır?


Bugün bir genel lisenin son 5 aylık doğalgaz, elektrik fatura borcu 9bin TL civarındadır. Bakanlıktan aylar sonra ödenek gelmiştir ve miktarı 2100TL’dir. Kalan ne olacak tabii ki borç kalacak. Siz henüz bu sorunları çözememişsiniz kalkıp tüm liseleri gruplandırmaya sokuyorsunuz.


Öğrenciyi, öğretmeni sınıflara ayıran, öğretmeni ve veliyi maddi sorunlarla karşı karşıya bırakan bir uygulamaya imza atıyorsunuz…


Siz ya hesap kitap bilmiyorsunuz ya da sizin hesabınıza uyan bir şeylerin peşindesiniz…


Hiçbir şey yapamıyorsanız bari Anadolu Lisesi öğretmenlik sınavı açın da öğretmenler girsinler, en azından kazananlar kurumlarında kalabilsinler…


Bu arada siz de bazı hesapları yapın:


Yerdeğiştirmeye ayrılacak yolluk tutarları,


dönüşen okullardaki öğretmen ve yönetici sirkülasyonu..


Evet yönetici sirkülasyonu: düşünün ki genel lise meslek lisesi oldu buradaki müdür ne olacak? Yönetmeliğe göre dönüşen kurumlara “ 26.madde “Dönüştürülme yoluyla oluşan eğitim kurumu yöneticiliklerine, önceki kurum yöneticilerinin norm kadro imkânları ölçüsünde atamaları yapılır.” Hükmü uygulanacak ama Genel Lise müdürünün Meslek Lisesine müdür olma şansı yok yönetmeliğe göre. Çünkü meslek liselerine meslek dersi öğretmenleri müdür olabiliyorlar. Bu durumda Meslek liselerine meslek dersi öğretmeni müdür atamak mı doğru yoksa meslek liselerine kültür dersi öğretmenlerine de müdürlük yolu açmak mı?


Siz önce bu sorulara bir cevap, bu sorunlara bir çözüm bulun da ondan sonra tüm okulların dönüşümü ile ilgilenin bence… Bana kalırsa hiçbir şey yapmayın daha iyi…


Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

Yorum Yaz

Yorumlar