Uzman öğretmenlikte son durum

23 Şubat 2010 Görüntülenme:7214

Milli Eğitim Bakanlığının http://atama.meb.gov.tr/daireler/mufettis_kariyer/sor.html adresinde

“Soru–1-Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında yükselme uzman/başöğretmenlik sınavlarının ne zaman yapılacağı,

Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesinin Resmî internet sitesinden edinilen bilgi sonucunda Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğine dayanak teşkil eden 5204 sayılı Kanun’un bazı fıkraları Anayasa Mahkemesinin 21.05.2008 tarihli ve Esas No:2004/83, Karar No:2008/107 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararının yayınlanması beklenmektedir. Söz konusu gerekçeli kararın yayınlanmasından sonra Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yapılacaktır.” cevabını vermiş olmasına karşılık şu ana kadar Millî Eğitim Bakanlığınca bir çalışma yapıldığı kamuoyu ile paylaşılmamıştır.

5204 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hakkında Anayasa Mahkemesinin 2004/83 Esas, 2008/107 Karar sayılı ve 21.05.2008 tarihli kararı 18 Mart 2009 gün ve 27173 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anayasa Mahkemesinin kararında; İptal edilen fıkra ve ibarelerinin doğuracağı hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edici nitelikte görüldüğünden, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 2949 sayılı Yasa’nın 53. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları gereğince iptal hükümleri 18 Mart 2009 gün ve 27173 sayılı resmi gazetede yayınlandığından bu tarihten başlayarak Bir Yıl Sonra Yürürlüğe Girmesine karar verildiğinden Anayasa Mahkemesince verilen süre 13 Mart 2010 tarihinde dolacaktır.

Uzmanlık sınavı yapılacak şeklinde kamuoyunda yer alan haberlerin gerçeklerle bir bağlantısı bulunmamaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığı; Anayasa Mahkemesinin kararında belirttiği gibi Hizmetiçi eğitimin puanla değerlendirilemeyeceği, sınava başvuru süresinin yönetmelikle belirlenemeyeceği ve uzman öğretmenlik ile başöğretmenlik kadrolarına kontenjan ayrılamayacağı hakkındaki tespitlerini gözeterek hazırlayacağı kanun taslağını Başbakanlık makamına sunulması, taslağın Bakanlar Kurulunca kanun tasarısı haline getirilip Meclis Gündemine sunulması alt komisyonlarda görüşüldükten sonra Meclis Genel Kuruluna getirilmesi gerekmektedir.

“Uzman ve Başöğretmenlik kadroları için kontenjan ayrılamaz kriterleri geçen herkes uzman veya başöğretmen olmalıdır” kararını veren Anayasa Mahkemesinin bu iptal gerekçesi Milli Eğitim Bakanlığınca gözetilerek hazırlanacak kanun taslağına eklenecek bir geçici madde ile daha önce yapılan uzmanlık sınavını kazanların ama kontenjan nedeniyle uzaman olamayanların tamamını uzman yapacak düzenleme yapılmalıdır.

Aynı konuda uzman öğretmen olan ve gerekli süreleri doldurduğu halde Başöğretmenlik sınavı açılmadığı için Başöğretmen olamayanlarda bu düzenlemeye eklenmelidir.


Ahmet Kandemir

Benzer Haberler

Bu kategorideki diğer haberler

Eğitim İş'ten MEB'e Sınav Ücreti Yazısı

30 Nisan 2016

Demir; "Okullar Laikliğe Karşı Faaliyetlerin Odağı Olamaz"

29 Nisan 2016

TES Müdür Yardımcılığı Sınavı İl Başarı Sıralamalarının Açıklanmasını İstedi

29 Nisan 2016

Eğitim Bir Sen'den Aday Öğretmenlik Süreci Açıkalması

29 Nisan 2016

Nabi Avcı: Öğretmenler sadece eğitim vermiyor aynı zamanda vatan görevi yapıyor

29 Nisan 2016

MEB Okul Müdürlüğü Atamalarına İlişkin Açıklama Yaptı

29 Nisan 2016

Öğretmenler İçin 4 Sınav Görevi, Sınav Görevi İçin Tıklayınız

29 Nisan 2016

Müsteşar Tekin, MEB uzmanlarına ders verdi İstanbul'da tekne Turu Attırıldı

29 Nisan 2016

Aday (Stajyer) Öğretmenlerle İlgili Soru ve Cevaplar

29 Nisan 2016

MEB Yaz Kurslarına Öğretmen Görevlendirecek

29 Nisan 2016

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sadece üyelerimiz yorum yazabilirler. Üye iseniz lütfen giriş yapın, değilseniz hemen üye olabilirsiniz!