Okul Gezileri

05 Şubat 2010 Görüntülenme:24596

1.Yıllık ders planlarında yer alan ve ders programı gereği ders öğretmeni tarafından sınıfındaki tüm öğrencilerle Büyükşehir Belediye sınırları dâhil İl/İlçe Belediye sınırları içinde yapılacak gezilerde okul müdürünün onayı yeterlidir. (Yönetmelik 21/g)

2.Ders Öğretmeni tarafından Yıllık plan gereği yapılan geziler o dersin süresi dışına taşıyor ise diğer ders öğretmenleri ile birlikte gerekli önlemleri alınır ve “Ders Telafi Programı” Okul Müdürü tarafından onaylanır. Öğretmen dosyasında saklar.

3.Tek bir sınıfın/şubenin tamamının katılımı ile yapılacak geziler hafta sonu ve bayram tatillerinde sınıf öğretmeninin katılımı ile yapılabilir.

4.Sosyal Etkinlikler kapsamında yapılacak geziler (birden çok sınıflardan katılımı ile gezi kulübü rehber öğretmeni sorumluluğunda yapılanlar) İl ve İlçe sınırlarında (17 İlçe) okul müdürünün teklifi İlçe Milli Eğitim Müdürünün onayı ile yapılır.(Yön.21/ğ)

5.İl sınırları dışında ise Milli Eğitim Müdürünün teklifi Kaymakamlık Makamının Onayı ile yapılır.

6.Yurt Dışı geziler İl Milli Eğitim Müdürünün önerisi Valilik Makamının Oluru ile yapılır. (Yön. 21/h)

7.Okullarda öncelikle Yakın Çevre Gezilerinin gündüz yapılması esastır.

8.İlköğretim 1–5 sınıf öğrencilerinin il sınırlarında 100 km.yi aşmayan günübirlik geziler yapılır, il dışına yapılmamalıdır.

9.En az 7 (yedi) gün önceden gezi planlarının (yönetmelik Ek-13’te) okul müdürlüğüne Rehber Öğretmen tarafından verilmesi ve okul idaresi tarafından onaylatılması gerekmektedir.

10.Gezi ile ilgili planda; gezi tarihi, okuldan çıkış saati, geziye gidilecek yerler, gezinin bitiş tarihi, geziye katılacak öğretmenlerin isimleri yazılır ve Okul Müdürlüğünce onaylanır.

11.Yatılı gezilerde kalınacak otelin adı mutlaka gezi planında gösterilmelidir.

12.Geziye katılacak kişilerin listesinde TC. NO – Adı Soyadı – Unvanı – Baba Adı –ulaşılabilecek Telefon numaraları belirtilerek, listeler yönetici-öğretmen-öğrenci varsa veli sırasına göre düzenlenecek ve okul müdürlüğü onaylayarak onaya ekleyecek. (Yön. 21-b)

13.Araçlarla ilgili ruhsat, ehliyetler, zorunlu trafik sigorta poliçesi, Ferdi Koltuk Sigorta Poliçesi belgelerin asılları görülerek okul müdürlüğü tarafından mutlaka tasdik edilecektir. Kamu araçları veya Taşımalı sistem ihaleye katılan araçları ile yapılacak ise araç ile ilgili belgeler onay yazısına eklenmez sadece plaka no ve firma adı yazılır.

14.Geziye gidilecek aracın il içi gezilerde 8, il dışı gezilerde 6 yaşından büyük olmaması gerekir.

15.Gezilerin T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı seyahat acentesi işletme belgesine haiz TÜRSAB belgeli firmalar ile yapılması, geziye gidecek araç seyahat acentesi tarafından kiralanmış ise araç sahibi ve seyahat acentesi arasında yapılan kiralık sözleşmesi bulunmalıdır.

16.31/05/2006 tarih ve 2006/48 Nolu genelgede belirtildiği üzere 100 km.nin üzerinde yapılacak gezilerde D2 taşıt kartı, 100 km.nin altında ise (Y) türü yetki belgesi otobüslerle gezi yapılabilir.

17.TÜRSAB belge fotokopilerinin mutlaka firmalar tarafından onaylanması ve hangi okul gezisi için verildiğinin belirtilmesi gerekir.

18.Okul idaresi sosyal etkinlikler kapsamındaki tüm gezilerde 40 öğrenciye bir idareci (kafile başkanı ) ve en fazla 2 öğretmen görevlendirmek zorundadır.(Yön 21/ç)

19.Sosyal Etkinlik kapsamında yapılan geziler birkaç sınıfın/şubenin katılımı ile yapılanlardır. Yıllık planda yer alan ünite gereği yapılan geziler, Çanakkale gezileri ve lise son sınıf üniversite tanıtım gezileri hariç eğitim öğretimin yapıldığı hafta içindeki gezilere izin verilmez. Sosyal Etkinlikler kapsamında yapılacak geziler hafta sonu veya bayram tatilinde yapılması esastır. Gezi yapılacak yerin uzaklığı nedeniyle ders gününe taşar ise yapılamayan dersler telafi edilir.

20.İl İçi ve İl Dışı gezilerde Okul Gezileri Çerçeve Sözleşmesi hazırlanır ve sözleşmede belirtilen hükümlere uyulur. (Yön. Ek/12)

21.Ekonomik durumu yetersiz olan öğrencilerin geziye katılmalarının kulüp rehber öğretmen tarafından önerilmesi ve Okul Aile Birliği tarafından giderlerinin karşılanması gerekir.

22.Otobüsün önüne okulun ili, adı ve eğitim gezisi olduğunu belirten yazı asılacak. (2007/46 Nolu genelge 10. maddesi)

23.Ulaşım araçlarına kapasite dışında kesinlikle fazla yolcu alınmayacaktır. (Kafile başkanı ve okul müdürü öncelikle bu konuda sorumludur)

24.Okul Müdürü İlçeye Gezi onaylarını göndermeden son bir defa daha kontrol eder ve fotokopi ekleri tasdik eder imzasız ve tasdiksiz ek olmadığına emin olunca ilçeye onay için gönderir.

25.Gezilerin başlangıcında ve sonucunda tutulması gereken tutar tutanaklardan okul müdürlüğü sorumludur.(2007/46 Nolu genelgenin 14. Maddesi)

26.Gezi süresinde kafile başkanı ve öğretmenler görev ve sorumluluk bilinci içinde hareket edecekler, gerektiğinde firma yetkilisine ve şoförlere gerekli uyarıları yapacaklardır.

27.Yüklenici şirketin belgelerinin ASLI GİBİDİR onayı ve imzası okul müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

Gerekli belgeler için tıklayınız

Cihat KarakuşYorum Yaz

Yorumlar