İlköğretim Haftası

11 Eylül 2009 Görüntülenme:6328

2009–2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLKÖĞRETİM HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI

2009–2010 eğitim-öğretim yılı, 2009/40 Nolu Genelgede belirtildiği üzere 24 Eylül 2009
Perşembe günü başlayacaktır. Okulöncesi ve ilköğretim birinci sınıfa başlayacak olan öğrencilerin, okula adaptasyonlarının sağlanması amacıyla 2009/65 nolu Genelge kapsamında 14–18 Eylül 2009 tarihleri arasında okulda bulunacaktır. İlköğretim Haftası etkinlikleri aşağıdaki esaslar dâhilinde yapılacaktır.

1. 14 Eylül 2009 Pazartesi günü saat 10.00’da; vali, garnizon komutanı, belediye başkanı, ilgili vali yardımcısı, millî eğitim müdürü, ilköğretim müfettişleri başkanı, millî eğitim müdür yardımcıları, anaokulu ve ilköğretim okulu müdürleri, öğretmenler, kamuda görevli diğer yöneticilerle öğrenci grubundan oluşan heyetle birlikte Atatürk Anıtı’na (Ankara’da ise Anıtkabir’e) çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak akabinde İstiklal Marşı okunacaktır.

İLLERDE:

2. İl Millî Eğitim Müdürlüğünce seçilecek bir ilköğretim veya anaokulunda yapılacak törende; a. Başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden öğretmenlerimiz için saygı duruşunda bulunulacak akabinde İstiklâl Marşı okunacaktır.

b. Okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerine, vatan, bayrak ve Atatürk konulu şiirler okutturulacaktır.

c. Bir grup 8’inci sınıf öğrencisi; bir grup okul öncesi ve 1’inci sınıf öğrencisine “Okula Hoş Geldiniz” çiçeği sunacaktır.

d. İlköğretim ve okulöncesi eğitimin önemiyle ilgili öğrencilerin de katılacağı konferans, sempozyum, panel ve açık oturum gibi etkinlikler hafta boyunca düzenlenecektir.

3. Vali, garnizon komutanı, belediye başkanı, millî eğitim müdürü, okul müdürü ile öğretmen ve öğrencileri temsilen birer kişi tarafından haftanın anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacaktır.

4. Her eğitim bölgesini temsilen, belirlenen ilköğretim ve okul öncesi eğitim kurumlarından seçilen öğrenciler, bir öğretmenin nezaretinde vali, belediye başkanı, garnizon komutanı ve millî eğitim müdürünü ziyaret edecektir.

5. Yazılı ve görsel basın-yayın organları aracılığıyla ilköğretim haftasının önemi belirtilecek, dayanışma ve yardımlaşma konuları işlenerek bu konuda halkımız aydınlatılacaktır.

6. Yeni yaptırılan bir ilköğretim veya anaokulunun açılışı yapılacaktır.

7. Vali, garnizon komutanı, belediye başkanı, millî eğitim müdürü ve okul müdürleri birlikte ya da ayrı ayrı ilköğretim haftası kutlaması ile ilgili olarak okul ziyaretlerini hafta boyunca yapacaktır.

8. Bütün okullarda 24 Eylül 2009 tarihinden itibaren kendi bünyelerinde şenlik düzenlenecek, şenliğe veliler, emekli öğretmenler, üniversitelerin eğitim fakültesi öğrencilerinin katılımı sağlanacaktır.

9. Okulun kısa tarihçesi, okulun açıldığı tarihten günümüze kadar yetiştirdiği örnek insanlar tanıtılacak, okuldaki eğitim-öğretim hizmetleri, bugünkü durumu, öğrenci ve öğretmen sayıları gibi konularda davetliler bilgilendirilecek, varsa okul yaptıran hayırsever kişilerin ya da yakınlarının okula davet edilerek istemeleri halinde konuşma yapmaları sağlanacaktır.

10. Şehit olan öğretmen aileleri ziyaret edilerek onların onurlandırılmaları sağlanacaktır.

11. İlköğretim Haftası mümkün olduğunca coşkulu bir şekilde kutlanacaktır.
İlköğretim Haftası; kaymakam, garnizon komutanı, belediye başkanı, ilçe millî eğitim müdürü, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve diğer davetliler tarafından il kutlama programları esas alınarak kutlanacaktır.

İLÇE VE BELDELERDE

İlköğretim Haftası; okul müdürü, öğretmenler, köy muhtarı, öğrenciler, imam ve köy halkı ile varsa diğer kamu, kurum ve kuruluş yetkililerinin katılımıyla il, ilçe ve beldelerdeki kutlama programları esas alınarak kutlanacaktır.

KÖYLERDE:

1. Hafta süresince çevrede bulunan hayırsever vatandaşlar tarafından ekonomik koşulları yetersiz olan öğrencilere giyim, kitap ve kırtasiye yardımların yapılması teşvik edilecektir.

DİĞER FAALİYETLER:

2. Yazılı ve görsel basında “İlköğretim Haftası”nın önemi konusundaki atasözleri ve vecizelerin spotlar şeklinde yayımlanmasına yer verilecek, zorunlu öğrenim çağındaki, özellikle kız çocuklarının okula devamı konusunda kamuoyu ve veliler aydınlatılacaktır.

3. “İlköğretim Haftası” süresince öğrencilere ve öğretmenlere müzelerin ücretsiz ziyarete açılması sağlanacaktır.

4. Okullulaşma oranlarını artırmak amacıyla “İlköğretime Erişim” konusunda cinsiyetler arasındaki farkı gidermeye yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülecektir.

5. “Eğitime %100 Destek” kampanyasında hayırseverlerin katkılarının halka anlatılarak, desteklerin devamı yönünde teşvik edici konuşmaları istenerek kampanyaya destek veren tüm hayırseverlerin onurlandırılmaları sağlanacaktır.

6. Okul yönetimleri imkanlar ölçüsünde aşağıdaki çalışmalara da yer verecektir.

a. İlköğretimin tanıtılması, okuma yazmanın önemi, okur – yazar olmanın bireye ve ülkeye katkısı vb konularda panel, konferans, söyleşi gibi etkinliklerin düzenlenmesi,

b. Öğrenciler tarafından afiş, pankart, poster, resim ve broşürlerin hazırlanması, ilköğretim haftası ile ilgili şiir, kompozisyon vb. yarışmaların yapılarak dereceye giren eserlerin okulun uygun yerlerinde sergilenmesi,

c. Türkçe zümresi işbirliği ile oluşturulacak öğrenci gruplarınca ilköğretimin anlam ve önemini anlatan okul bülteninin çıkarılması,

d. Okulun bahçesinin uygun olması durumunda yerel yönetimlerin desteği sağlanarak yetenekli öğrencilerin de katılımı ile müzik şölenin yapılması,

e. Öğrencilerin okula başladıkları gün neler hissettiklerini, duygu ve düşüncelerini aktarabilecekleri özel bir defterin okul girişinde bulundurulması,

f. Bir önceki öğretim yılında dereceye giren başarılı öğrenciler ile önceki yıllarda mezun olmuş başarılı kişilerin - varsa çevrede okul yaptırmış, eğitime katkı sağlamış yardımsever vatandaşların - açılış törenine davet edilerek konuşmacı olarak katılımlarının sağlanması,

g. Okulun bulunduğu yerleşim yerinin özelliğine göre (ilköğretimin önemine uygun şiir,
müzik, konuşma vb) yerel yönetimlerin yapacağı anonslarla daha geniş kitlelere ulaşılması sağlanacaktır.İlgili resmi belge için tıklayınız


Yorum Yaz

Yorumlar