Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıt Başvuru Kılavuzu

13 Ağustos 2009 Görüntülenme:13863

Okulumuza yeni kayıt olacaklar (ilk defa kayıt), öğrencilik durumu SİLİK olan öğrencilerimiz ve okulumuzdan tasdikname ile ayrılmış fakat tekrar kayıt olacaklar için hazırlanan başvuru kılavuzu
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
2009–2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
I. DÖNEM YENİ KAYIT VE I. DÖNEM KAYIT YENİLEME KLAVUZU

YENİ KAYIT

1) Yeni Kayıt Başvuru Tarihleri : 10 Ağustos - 02 Ekim 2009
2) Yeni Kayıt Başvuru Yeri : Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri
3) Yeni Kayıt Başvuru Ücreti : 45 TL Mesleki Açık Öğretim Lisesinde yeni kayıt ücreti iki bölüm olarak yatırılacaktır. 40,00 TL.’yi Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine T.C. Kimlik numaralarını bildirerek (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise nüfus müdürlüklerinden alacakları geçici T.C. kimlik numaralarına göre) Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü hesabına yatıracak.5,00 TL’yi ise kaydını yaptıracağı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün kırtasiye, personel ve diğer giderlerinde kullanılmak üzere ilgili müdürlüğün, okul aile birliği hesabına makbuz karşılığında yatırılacaktır.
4) 2009-2010 Eğitim öğretim yılı I. dönem yeni kayıtları, internet üzerinden www.maol.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır.
5) 2009-2010 Eğitim öğretim yılından itibaren bankalar ile direk bağlantı sağlanmış olup, yeni kayıt ve kayıt yenileme ücretini bankaya yatıran öğrencinin ücretini yatırdığı sistemden görülebilecektir, ücretini yatırmayan ya da yanlış hesaba yatıran öğrencilerin kaydı sistemden girilemez. Ücret muafiyeti olan öğrenciler bu durumlarını belgelendirmeleri koşulu ile kayıtları sistemden alınacak, muafiyet belgesinin bir örneği kayıt zarfına konulacaktır. (ücret muafiyet durumunun değişeceği dikkate alınarak, bu belge her dönem istenecektir.)
6) Yeni kayıt veya kayıt yenileme ücreti adı altında banka hesabına, yanlış veya çift yatırılan ücretler geri iade edilmeyecektir.
7) Yüz yüze eğitim veren okullarda kontenjan problemlerinin yaşanmaması için kayıtlar sadece okulun bağlı bulunduğu ilin, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri tarafından yapılacaktır. Örnek: Bir ilçede yüz yüze eğitim verilmiyor ise müracaat eden öğrenciler yüz yüze eğitim verilen okulun bulunduğu diğer merkezlerdeki Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine yönlendirilecektir.
8) Mesleki Açık Öğretim Lisesinde herhangi bir alanda yüz yüze eğitim verilebilmesi için, en az sekiz kişinin o alana müracaat etmesi gerekmektedir.
9) Grup sayısı tamamlanan öğrencilerin kayıtları sistemden alınacak, yeterli sayıya ulaşamayan öğrenciler, açılan başka bir alana veya merkez halk eğitimi müdürlüklerine yönlendirilecektir.
10) 1990 ve daha önce doğumlu erkek öğrencilerden mutlaka askerlik ilişiksiz belgesi istenecek, (terhis-tecil-muaf veya askerde) kayıt sayfasına bu belge işlenecek, askerlik şubelerinin sorularına cevap vermek için bu belgenin bir örneği halk eğitim merkezinde saklanacak, bir örneği ise kayıt zarfına konulacaktır.
11) Kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenim belgelerinin birer örneği öğrenci listesi ile birlikte yüz yüze eğitim veren okula gönderilecek.
12) Yüz yüze eğitim veren okul müdürlüğünün oluşturacağı denklik komisyonu, öğrenim belgelerini inceleyecek, tasdikname ile gelen öğrencilerin gerekli denkliklerini yapacak, alacağı meslek dersi olmayan öğrencilerin muafiyet belgelerini en kısa zamanda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne gönderecek. Sorumlu meslek dersi bulunan öğrencilerin ise dersleri belirlenecek ve bu dersler okul idaresinin uygulayacağı program dahilin de öğrencilere okutulacaktır.
13) 3 yıllık sistemden aldığı tasdikname ile 4 yıllık sisteme kayıt yaptıran öğrencilerin denkliği yüz yüze eğitim veren okul tarafından yapılacaktır.
14) Yeni kayıt ve kayıt yenileme döneminde öğrencinin yüz yüze eğitim gördüğü veya göreceği okul sisteme mutlaka girilecek, yüz yüze eğitim veren okul kendi öğrencilerini sistemden takip edecek, dört yıllık sisteme dahil öğrencilerin seçtiği alana kredileri ve puanları okullar tarafından girilecektir.
15) Yüz yüze eğitim verecek okula sistemden kayıt alınamıyorsa o okulun kurum kodu tanımlanmadığı içindir, bu durumdaki okulun kurum kodu Mesleki Açık Öğretim Lisesine bildirilecektir. (Faks 0312 497 40 61)
16) Öğrencinin kayıt için verdiği tasdiknamesinde daha önce mezun olduğu okulun ismi yazılı olacak, değilse eksiklik öğrenci tarafından düzeltilecek.
17) Daha önce Açık Öğretim lisesinde veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinde okumuş ve tasdikname almış öğrencilerin kayıtları programdaki ‘’tasdiknameli form-c’’ kısmından alınacak, tasdiknamenin aslı müdürlümüze gönderilecektir. Dokuzuncu madde de belirtilen gruba giren öğrencilerden mutlaka askerlik ilişiksiz belgesi istenecek.
18) Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı fakat öğrencilik durumu ‘’silik’’ olanlar program üzerinde ‘’silik öğrenci form-c’’ kısmından alınacak, 9. madde de belirtilen gruba giren öğrencilerden mutlaka askerlik ilişiksiz belgesi istenecek.
19) Kayıt zarfları öğrenci listeleri ile birlikte en geç 9 Ekim 2009 tarihinde Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilecektir.
20) Öğrenci dosyası üzerinde bulunan öğrenci numarası ve diğer bilgiler doldurulurken yazıların okunaklı ve üzerindeki tüm alanların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
21) Özürlü öğrencilerin, özürlerini belgeleyen raporu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine kayıt sırasında vermeleri gerekmektedir.
22) Yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz ‘’AKTİF’’ öğrenci olduktan sonra ders seçimlerini sistemden yapacak, seçtikleri derslerin kitaplarını Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden alacaklardır.
23) Yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz sınav tarihlerine bir ay kalıncaya kadar sistemden adres bilgilerini sınava giriş yerlerini değiştirebilirler.
24) Yeni kayıt yaptıran öğrencilere posta ile herhangi bir geri bildirim yapılmayacaktır. Öğrenciler bütün işlemlerini ( ders seçme, sınav giriş bilgileri, sınav sonuç bilgileri v.s.) işlemleri kayıt sırasında kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifre ile sistem üzerinden takip edeceklerdir.
25) Yeni kayıt yaptıran öğrenciler Mesleki Açık Öğretim Lisesinde belgelerinin incelenmesi ve tasdikname bilgilerinin sisteme aktarılması süresince ‘’Ön Kayıt Öğrencisi’’ olarak görünecektir. Bu durumdaki öğrenciler ‘’Aktif’’ öğrenci oluncaya kadar ders seçimi yapamazlar.


Tasdiknameli öğrenciler için dikkat edilecekler konular:
• 1990–1991 eğitim öğretim yılı ve daha önceki tarihlerde (1990–1991 eğitim öğretim yılı dahil) tasdikname alan öğrenciler SINIF SİTEMİNDE okumuştur.
• 1991–1992, 1992–1993, 1993–1994 ve 1994–1995 eğitim öğretim yıllarında tasdikname alan öğrenciler KREDİLİ SİSTEMDE okumuştur.
• 1995–1996 eğitim öğretim yılından itibaren tasdikname alan öğrenciler ALAN SEÇMELİ SINIF SİSTEMİNDE okumuştur.
• 3 yıllık sistem kalkmış olup tüm öğrenciler 4 yıllık siteme kayıt yapılacaktır.
Yukarıda verilen öğrenim yıllarına göre belgeler incelenerek. Öğrencilerin almış oldukları derslerin not dökümlerinin tasdiknamenin ekinde bulunmasına dikkat edilecek. Ayrıntılı not dökümü olmayan öğrencilerin belgeleri kabul edilmeyecektir

MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER YENİ KAYIT YAPTIRABİLİR.

Mesleki Açık Öğretim Lise’ne; sağlık durumu öğrenim görmek istediği meslek eğitimine uygun olanlardan;
1) İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar,
2) Ortaöğretim düzeyindeki okullardan ayrılanlar, (tasdikname alanlar)
3) Ortaöğretim düzeyindeki okullardan mezun olanlar, (lise diplomalı)
4) Denklik belgelerinde belirtilen öğretim düzeylerinin yukarıdaki şartlardan birisini taşıması durumunda, yurt dışında öğrenim görmüş olanlar, kayıt yaptırabilirler.

YENİ KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Nüfus cüzdanının fotokopisi
2) Bir adet vesikalık renkli fotoğraf,
3) Kayıt ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,
4) İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı(diploması kayıp olanlar Diploma Kayıp Örneğinin aslı), çıkma belgesi ya da denklik belgesinin aslı,
5) Tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı, ( tasdiknamenin veya tasdikname kayıp belgesinin ekinde notları gösteren başarı durum belgesi mutlaka olacak)
6) Lise diplomasının noter tasdikli fotokopisi, (noter tasdikli olmayan diplomalar geçersizdir.)
7) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, erkekler için (tecil, teskere, muaf, askerde)
8) Kayıt ücreti muafiyeti olanların muafiyet belgesi,
9) Varsa Ustalık ya da Kalfalık belgesi,KAYIT BAŞVURUSUNUN GEÇERSİZ OLDUĞU DURUMLAR

1) Tasdikname belgesinin aslını vermeyenler,
2) Lise diploması ile kayıt yaptıranlardan, noter onaylı lise diploması örneği vermeyenler,
3) Lise diploması ile başvuranlardan diplomasında bir yüksek okuldan ayrıldığı veya mezun olduğu yazılı olanlar,
4) İlköğretim veya Ortaokul diplomasının aslını vermeyenler,
5) Ortaokul / ilköğretim okulundan sorumlu ders/dersleri olanlar,
6) Geçerli ücret muafiyet belgesi olmayanların,
Kayıtları kabul edilmez ve kayıt evrakları iade edilir, bu öğrencilerimizin, eksik evraklarını belirlenen süre içerisinde tamamlayıp Halk eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME BAŞVURU ÜCRETİNİ ÖDEMEYECEK ÖĞRENCİLER
1) 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı gazilerimiz ile bu mücadelede şehit düşenlerin birinci dereceden yakınlarından (eş ve çocuklar),
2) Terörle mücadele görevini yaparken yaralanan gazilerimiz ile eşleri ve çocukları, bu mücadelede şehit düşenlerin birinci derecedeki yakınlarından (eş ve çocuklar);

Durumlarını belgelendirmeleri halinde öğrenim süreleri boyunca diploma harcı dışında, kayıt, kayıt yenileme ve eğitim giderleri alınmamaktadır.
SİLİK ÖĞRENCİ FORM-C İŞLEMİ

Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olduğu halde iki dönem üst üste kayıt yenileme yapmadığı için öğrencilik durumu ‘’SİLİK’’ duruma düşen öğrenciler silik öğrenci form-c işlemi yaptırabileceklerdir.
Silik Form-c yaptıracak öğrencilerden istenecek belgeler;
1) Kayıt ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,
2) 1990 ve öncesi doğumlu erkek öğrencilerden askerlikle ilişikleri olmadığına dair belge, . (Askerlik erteme belgesinin bir örneği irtibat bürosunda kalacak, geçiş dilekçesi ve ekleri Mesleki Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderilecektir.)
3) Öğrenci yüz yüze eğitimini bitirmişse veya yüz yüze eğitimle alacağı dersi yoksa askerlik belgesi istenmeden silik form-c işlemi yapılabilecektir.
4) Açık Öğretim lisesine kayıtlı durumu silik olan öğrencilerden Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmak isteyenler, Halk Eğitim Merkezinde silik öğrenci form-c işlemi yapıldıktan sonra, yukarıda belirtilen belgeler ve bir dilekçe ile yeni kayıt tarihleri süresince Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Bu öğrencilerin Mesleki Açık Öğretim Lisesine geçiş işlemleri Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. (Açık Öğretim Lisesinden Mesleki Açık Öğretim Lisesine geçen öğrenciler 3 dönem olmaları halinde 2009-2010 eğitim öğretim yılından itibaren yüz yüze eğitime devam ederler) Örnek Dilekçe 1

TASDİKNAMELİ FORM-C İŞLEMİ

Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname almış öğrencilerin tekrar sisteme kaydı için ‘’Tasdiknameli Öğrenci Form-C’’ işlemi yapılacaktır.
’Tasdiknameli Öğrenci Form-C yaptıracak öğrencilerden istenecek belgeler;
1) Kayıt ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,
2) 1990 ve öncesi doğumlu erkek öğrencilerden askerlikle ilişikleri olmadığına dair belge, . (Askerlik erteme belgesinin bir örneği irtibat bürosunda kalacak, geçiş dilekçesi ve ekleri Mesleki Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderilecektir.)
3) Mesleki Açık Öğretim Lisesinden daha önce alınan tasdikname belgesinin aslı,
4) Tasdiknameli Form-c İşlemi yaptıran öğrencilerin tasdiknamelerinin aslı Mesleki Açık Öğretim Lisesine gelmeden ders seçimi yapamazlar.
5) Açık Öğretim lisesinden daha önce almış olduğu tasdikname ile Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler Halk Eğitimi Merkezinde tasdiknameli form-c işlemi yapıldıktan sonra, öğrenciden bir dilekçe alınarak Mesleki Açık Öğretim Lisesine geçişi yapılacaktır.. (Açık Öğretim Lisesinden Mesleki Açık Öğretim Lisesine geçen öğrenciler 3 dönem olmaları halinde 2008-2009 eğitim öğretim yılından itibaren yüz yüze eğitime devam ederler) Örnek Dilekçe 2

Not: Bilindiği gibi Mesleki Açık Öğretim Lisesinde geçiş işlemleri irtibat bürolarından yapılmaktadır. Geçiş işlemi öğrenci kayıt yeniledikten sonra o dönem için geçerli olan aktif dönem üzerinden yapılmaktadır. Örneğin 2008/2 aktif sınavlara katılmış bir öğrenci genel lise kısmından Mesleki Açık Öğretim Lisesine geçmek istese veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinde alan değiştirmek istese bu öğrencinin öncelikle kaydını 2009/1 olarak yenilemesi ve bu yeni kayıt üzerinden değişikliğin yaptırması gerekmektedir. 2009-2010 kayıt yenileme işlemlerinin 12 ekim de başlaması ve bu tarihte geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yüz yüze eğitime geç kalmamaları için, Öğrencilik durumu aktif ve donuk olan öğrencilerden, Açık Öğretim lisesinden Mesleki Açık Öğretim Lisesine geçmek isteyenler ile Mesleki Açık Öğretim Lisesinde alan değişikliği yapmak isteyenlerin dilekçeleri yeni kayıt süresince alınacak, dilekçesi alınan öğrenciler yüz yüze eğitim almak üzere meslek liselerine yazı ile gönderilecek, öğrencilerin sistem üzerinden geçiş işlemleri kayıt yenileme işlemi yapıldıktan sonra gerçekleştirilecektir. Örnek Dilekçe 3-4

MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2009–2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
I. DÖNEM KAYIT YENİLEME İŞLEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1) Başvuru Tarihleri : 12 – 30 Ekim 2009
2) Başvuru Yeri : Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri
3) Kayıt Yenileme Ücreti : 45 TL Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenilme ücreti iki bölüm olarak yatırılacaktır. 40,00TL.’yi Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine T.C. Kimlik numarası veya öğrenci numarası bildirilerek, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü hesabına yatıracak. 5,00TL ise kayıt yenileme işleminin yapılacağı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün kırtasiye, personel ve diğer giderlerinde kullanılmak üzere, okul aile birliği hesabına makbuz karşılığında yatırılacaktır.

KİMLER KAYIT YENİLEME İŞLEMİ YAPTIRACAK
1) Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinden, öğrencilik durumu aktif veya donuk olan tüm öğrenciler kayıt yenileme işlemini yapabilirler.
2) Kayıt yenileme ücretini yatıran öğrenci Halk Eğitim Merkezine başvurup kayıt yenileme işlemini yaptıracak,
3) Ücret muafiyeti olan öğrenciler durumlarını belgelendirmeleri halinde kayıt yenileme ücreti yatırmayacaklardır. Ücret muafiyet belgelerinin bir örneği üzerine öğrenci numarası yazılarak Mesleki Açık Öğretim Lisesi’ ne gönderilecektir.
4) Kayıt yenileme işlemi yaptıran öğrenci sistemden ders seçimini yaparak, kitaplarını Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden alacak,
5) Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrencilik durumu aktif veya donuk olan öğrencilerden Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, yeni kayıt döneminde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Dilekçe ile başvuran öğrencilerden şartları tutanlar yüz yüze eğitim için okullara gönderilecek, sistem üzerinden geçişler ise öğrenci kayıt yeniledikten sonra Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri tarafından yapılacaktır.. (Açık Öğretim Lisesinden Mesleki Açık Öğretim Lisesine geçen öğrenciler 3 dönem olmaları halinde 2009-2010 eğitim öğretim yılından itibaren yüz yüze eğitime devam ederler) Örnek Dilekçe 3
6) Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrencilik durumu aktif veya donuk olan öğrencilerden Mesleki Açık Öğretim Lisesinde alan değiştirmek isteyen öğrencilerin, yeni kayıt döneminde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Dilekçe ile başvuran öğrencilerden şartları tutanlar yüz yüze eğitim için okullara gönderilecek, sistem üzerinden geçişler ise öğrenci kayıt yeniledikten sonra Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri tarafından yapılacaktır.. Örnek Dilekçe 4
7) Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olup Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmak isteyen,1990 ve öncesi doğumlu erkek öğrencilerden askerlikle ilişikleri olmadığına dair belge istenecektir. (Askerlik erteme belgesinin bir örneği irtibat bürosunda kalacak, geçiş dilekçesi ve ekleri Mesleki Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderilecektir.)
8) Kayıt yenileme ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde kalacaktır.

3.DÖNEM SINAVLARI
NOT: Her eğitim öğretim yılında 3. Dönem Sınavlarına bu sınavların yapıldığı gün itibariyle 17 Yaşını doldurmuş öğrenciler girebileceklerdir. 3. dönem sınavı için kayıt yenileme işlemini sadece bu öğrenciler yapacaktır. 2009- 2010 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavlarına sınavın ilk günü itibariyle yani 07 Ağustos 2010 tarihinde 18 yaşından gün almış öğrenciler katılabileceklerdir. Diğer bir ifade ile 2009-2010 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavlarına 07 Ağustos 1993 ve öncesi doğumlu öğrenciler girebileceklerdir. Bu öğrenciler için kayıt yenileme tarihleri çalışma takviminde yayınlanmıştır.

ÖĞRETİM SİSTEMİ ve DERS SEÇİMİ

1) Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kredili sistem uygulanır. Program; ortak, alan ve seçmeli derslerden, öğretim yılı ise birbirinden bağımsız dönemlerden oluşur. Öğrenciler, yapılan sınavlarda, başarılı oldukları derslerin kredisini kazanırlar.
Alan Dersleri: Kayıtlı oldukları alana göre tanımlanmış meslek derslerini ifade eder, öğrenciler bu dersleri yüz yüze eğitimle almak zorundadırlar. 4 yıllık sistemde alınması gereken alan dersleri www.maol.meb.gov.tr adresinde ders programları başlığı altında yayınlanmıştır. Burada belirlenen derslerden (*) işaretli olanların muafiyeti yoktur bu dersler başarılmak zorundadır, diğer derslerden başarısız olunması halinde öğrenci bu dersten muaf tutulup yerine başka bir alan dersi verilebilir.
Ortak Dersler: Mesleki Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için alınması gereken derslerdir. Bu dersler başarılamazsa tekrar alınması gerekir. Üç kez sınava girilerek başarısız olunan ortak dersten muaf olunur. Muaf olunan dersin kredisi kazanılmış olmaz, sadece başarma zorunluluğu ortadan kalkar. Muaf olunan ortak ders, istenirse tekrar alınabilir. Dil ve Anlatım Dersi başarılması zorunlu olan derstir. Bu dersten muaf olunmaz.
Seçmeli Dersler: Mezuniyet kredisini tamamlamak için, ortak ve alan derslerinin yanında alınan derslerdir. Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci o dersi istediği takdirde tekrar alabilir veya onun yerine başka seçmeli ders seçebilir.
2) Kredi: Müfredat programında belirtilen derslerin haftalık ders saati sayısı o dersin kredisidir. Öğrenciler, başardıkları derslerin kredilerini kazanırlar. Daha önce sınıf sisteminde öğrenim görmüş öğrencilerin başarılı oldukları derslerin haftalık ders saati sayısı, Açık Öğretim Liselerinde o dersin kredisi olarak değerlendirilir.

3) Mezuniyet Kredileri:
MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ KREDİ TOPLAMI

4 YILLIK SİSTEME GÖRE Uzaktan Eğitim
(Ortak + Seçmeli) Yüz Yüze Eğitim (Alan) Toplam kredi-Dönem
Tüm Alanlar 100 140 240 (8 dönem)
İmam-Hatip Lisesi Programı 110 130 240 (8 dönem)

Not: Mesleki Açık Öğretim Lisesi’ne lise diploması ile kayıt yaptıran öğrencilere 4 yıllık sistemin dersleri okutulur, yüz yüze eğitim veren okulun fiziki durumu ve öğretmen durumu göz önünde bulundurularak her dönem 40 kredilik ders verilebilir. 4 dönemde yüz yüze eğitimini başarı ile bitiren lise diplomalı öğrenciler mezun edilir.

Not: Mesleki Açık Öğretim Lisesi’ne tasdikname ile kayıt yaptıran öğrencilere tasdiknamesinde okuduğu dersler ve dönemler verilir.
4) Ders Seçimi: Sistemde kaydı aktif olan öğrenciler öğrenci numarası ve şifresi ile sistemden ders seçimini yapar. Ders seçimi ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.maol.meb.gov.tr adresindeki sıkça sorulan sorular kısmından ulaşılabilir.


S I N A V L A R
1) Sınav Şekli ve Tarihi : Mesleki Açık Öğretim Lisesi uzaktan eğitimle yapılan sınavları dönem sonlarında, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığının belirlediği okullarda, merkezi sistem sınavıyla çoktan seçmeli test yöntemiyle yapılmaktadır.
Sınavlarda;
a. Her dersten 20 soru sorulmaktadır,
b. Her soru 4 seçeneklidir,
c. Her doğru cevabın değeri 5 puandır,
d. Sınavda başarılı olabilmeniz için 20 sorudan en az 9’ una doğru cevap vererek 45 puan almanız gerekmektedir.
Yüz yüze eğitimlerde sınavlar okul idaresinin belirleyeceği takvim dahilinde eğitimin verildiği okulda yapılır.

2) Sınava Giriş Belgelerinin Alınması

a. Sınava Giriş Belgeniz www.maol.meb.gov.tr yayınlanacaktır. Bu adresten alacağınız bilgisayar çıktısı ile sınava girilecektir. Posta ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir
b. Sınav Giriş Belgesini dikkatli bir şekilde inceleyiniz. Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.

3) Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler
a. Mesleki Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı.
b. Mesleki Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi.
c. Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı).
d. Mesleki Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir Kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.
e. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.
f. Size verilen cevap kâğıdının adınıza düzenlenmiş olmasına dikkat ediniz.

4) Sınavların Değerlendirilmesi
Sınavlar bilgisayar ortamında değerlendirilir. Cevap kâğıtlarını okumak için düzenlenmiş optik okuyucular hatasız kodlanan cevapları değerlendirdiği için kodlama yaparken dikkatli olunuz.
Sınavlar yapıldıktan sonra, cevap kâğıtları Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığında optik okuyucularla okunmakta ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme programında aynı zamanda "Kopya Analiz Tekniği" kullanılmaktadır. Bu nedenle sınavınızın iptal edilmesi sonucu mağdur duruma düşmemeniz için sınav cevap kâğıdınızı kimseye göstermeyiniz. Kopya çekmeyiniz.

5) Sınav Sonuçlarının Duyurulması
Sınav sonuçları internet kanalıyla www.maol.meb.gov.tr adresinden öğrencilere duyurulacaktır. Posta ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.Sevgili Öğrenciler,

Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile ilgili sorunlarınız hakkında ilk başvuracağınız yer, bulunduğunuz ildeki Açık Öğretim Okulları Bürosu olarak görev yapan Halk Eğitimi Merkezleri Müdürlükleridir. Aşağıdaki tabloda yer alan telefon numaraları sadece zorunlu durumlarda aranması gereken numaralardır.

Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi Halkla İlişkiler Bürosu :
M.E.B. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı)
06500 Teknikokullar-ANKARA
Tel: 0 312 296 94 72 - 73 -74 - 75 - 76 - 77


Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yazışma Adresi
Mesleki Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü
Adnan Güneşoğlu Eğitim Teknolojileri Kampüsü
Ballıkpınar Köyü - 06830 Gölbaşı/ANKARA

Açık Öğretim Lisesi Yazışma adresi:
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü
Adnan Güneşoğlu Eğitim Teknolojileri Kampüsü
Ballıkpınar Köyü - 06830 Gölbaşı/ANKARAMesleki Açık Öğretim Liseleri İrtibat Telefonları:

ÇAĞRI MERKEZİ 0(312) 444 83 83


Endüstri Meslek Lisesi : 0 312 497 41 02, 41 64
Ticaret Meslek Lisesi : 0 312 497 41 58
: 0 312 49 740 00 / 44 23
Kız Meslek Lisesi : 0 312 497 40 31
: 0 312 497 40 00 / 44 45
İmam Hatip Lisesi : 0 312 497 41 59
0 312 497 40 00 / 45 02

MAOL Çıkma-Tasdikname : 0 312 497 40 00 / 44 45
MAOL Diploma : 0 312 497 41 10
Bilgi Edinme Birimi : 0 312 497 41 05- 497 40 31
MAOL Evrak : 0 312 497 40 05
0 312 497 40 00 / 44 47
Kayıt kabul /İade işlemleri/ Arşiv : 0 312 497 40 00 / 43 00
Mesleki Açık Öğretim Lisesi Faks : 0 312 497 40 61
ÖRNEK 1


……………………….HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA

Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciyim, Silik öğrenci form-c yaptırdım, kaydımın Mesleki Açık Öğretim Lisesi ………………………………………..alanına yapılması hususunu,

Bilgilerinize arz ederim.
Adres: Öğrencinin
Adı Soyadı
imzaT.C. Kimlik No:
Öğrenci No :
Baba Adı :
D. Tarihi :Yüz yüze eğitim alınacak;
İl :
İlçe :
Okul :Ekler;
1) 1990 ve öncesi doğumlu erkek öğrenciler için askerlik ilişiksiz belgesi
2) Kayıt ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,
3) Ücret muafiyeti varsa belgesi
Not: Dilekçe ve ekleri kayıt işlemleri bitikten sonra Mesleki Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderilecektir.

ÖRNEK 2


……………………….HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA


Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciyim, ‘’Tasdiknameli Form-C’’ yaptırdım, kaydımın Mesleki Açık Öğretim Lisesi ………………………………………..alanına yapılması hususunu,

Bilgilerinize arz ederim.

Adres: Öğrencinin
Adı Soyadı
imza


T.C. Kimlik No:
Öğrenci No :
Baba Adı :
D. Tarihi :Yüz yüze eğitim alınacak;
İl :
İlçe :
Okul :

Ekler;
1) 1990 ve öncesi doğumlu erkek öğrenciler için askerlik ilişiksiz belgesi
2) Kayıt ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,
3) Ücret muafiyeti varsa belgesi
4) Tasdikname belgesinin aslı
Not: Dilekçe ve ekleri kayıt işlemleri bitikten sonra Mesleki Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderilecektir.

ÖRNEK 3


……………………….HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARAAçık Öğretim Lisesinde kayıtlı aktif/donuk öğrenciyim , kaydımın Mesleki Açık Öğretim Lisesi ………………………………………..alanına yapılması hususunu,

Bilgilerinize arz ederim.Adres: Öğrencinin
Adı Soyadı
imza


T.C. Kimlik No:
Öğrenci No :
Baba Adı :
D. Tarihi :Yüz yüze eğitim alınacak;
İl :
İlçe :
Okul :Ekler;
1) 1990 ve öncesi doğumlu erkek öğrenciler için askerlik ilişiksiz belgesi
2) Ücret muafiyeti varsa belgesiNot: Dilekçe alındıktan sonra şartları tutan öğrenci yüz yüze eğitim için okula yönlendirilecek, sistem üzerinden geçiş işlemleri öğrenci tarafından kayıt yenileme yapıldıktan sonra gerçekleştirilecektir.
Dilekçe ve ekleri kayıt işlemleri bitikten sonra Mesleki Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderilecektir.

ÖRNEK 4


HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA

Mesleki Açık Öğretim Lisesi ……………………………………….. alanına kayıtlı AKTİF / DONUK öğrenciğim, kaydımın Mesleki Açık Öğretim Lisesi…………………………………………………………….. alanına yapılması hususunu,

Bilgilerinize arz ederim.
Adres: Öğrencinin
Adı Soyadı
imzaT.C. Kimlik No:
Öğrenci No :
Baba Adı :
D. Tarihi :

Yüz yüze eğitim alınacak;
İl :
İlçe :
Okul :


Ekler;
1) Form-c yaptıran askerlik çağına girmiş öğrencilerden askerlik ilişiksiz belgesi
2) Ücret muafiyeti varsa belgesi
Not: Dilekçe alındıktan sonra şartları tutan öğrenci yüz yüze eğitim için okula yönlendirilecek, sistem üzerinden geçiş işlemleri öğrenci tarafından kayıt yenileme yapıldıktan sonra gerçekleştirilecektir.
Dilekçe ve ekleri kayıt işlemleri bitikten sonra Mesleki Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderilecektir.BAZI ÖNEMLİ TARİHLER.

Yapılacak İş ve İşlemler Tarihleri
2009-2010 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri 10 ağustos – 2 Ekim 2009
2009-2010 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 12 – 30 Ekim 2009
I. DÖNEM SONU SINAVLARI 16 - 17 Ocak 2010
2009-2010 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması 19 Şubat 2010
2009- 2010 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem yeni kayıt işlemleri 8 - 19 Şubat 2010
2009 - 2010 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem kayıt yenileme işlemleri 1 – 19 Mart 2010
II. DÖNEM SONU SINAVLARI 15 - 16 Mayıs 2010
2009-2010 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması 16 Haziran 2010
2009- 2010 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri 21 Haziran–2 Temmuz 2010
III. DÖNEM SONU SINAVLARI 7- 8 Ağustos 2010
2009-2010 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması 8 Eylül 2010


Not : Meslekî Açık Öğretim Lisesi yüz yüze eğitimin başlama ve bitiş tarihleri, örgün eğitim kurumları eğitim öğretim programlarında belirtilen süreden az olmamak kaydıyla, ilgili okul müdürlükleri tarafından belirlenir.
III. dönem sınavlarına, diğer dönem sınav şartlarını taşımak kaydıyla ek olarak sınav tarihi itibari ile onyedi yaşını tamamlayanlar (onsekiz yaşından gün alanlar) girebilecektir. (Yönetmelik Madde 28)Yorum Yaz

Yorumlar