Açık Öğretim kitapları da ücretsiz verilecek

25 Temmuz 2009 Görüntülenme:8016

2009–2010 eğitim ve öğretim yılında “İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerine Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesi” kapsamında Açık öğretim öğrencileri ile yetişkinlere yönelik olarak hazırlanan kitaplar ücretsiz olarak dağıtılacaktır.


TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Yayımlar Dairesi Başkanlığı

Sayı : B.08.0.YDB.0.24.04.00.660/
Konu : Açık Öğretim Ders Notları, Yetişkinler I. II. Kademe Kitaplarının Teslim Alınması ve Dağıtımı

(Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: 18/06/2009 tarih ve B.08.0.YDB.0.24.04.00.660/2449 sayılı (2009/54 ) Genelge.

2009–2010 eğitim ve öğretim yılında “İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerine Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesi” kapsamında Açık öğretim öğrencileri ile yetişkinlere yönelik olarak hazırlanan kitaplar ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Açık öğretim öğrencilerinin Ders Notları ile Yetişkinler I. ve II. Kademe Kitaplarının Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince teslim alınması ve dağıtımında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

1.Açık İlköğretim Ek–1 ve Açık Ortaöğretim Ek–2 listede belirtilen Ders Notları 230
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince, Ek–3 listede belirtilen Yetişkinler I. II. Kademe
kitapları 81 Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince, dağıtım planı doğrultusunda Ek–4
çizelgede belirtilen müdürlüklerce teslim alınıp öğrencilere ve kursiyerlere dağıtılacaktır.

2.Ek-4 CD’de belirtilen 230 teslim noktası Halk Eğitimi Merkezi Müdür/Müdür
Yardımcısına ait bilgiler ile kitapların teslim edileceği depoların adreslerini gösteren form (Ek-5) doldurularak en geç 17/07/2009 tarihine kadar Yayımlar Dairesi Başkanlığının (0312) 212 46 68 no’lu faksına bildirilecek ve yazılı olarak da gönderilecektir. Örgün eğitim kurumlarının ders kitapları ile açık öğretim öğrencilerinin ders notlarının karışmaması için depolar titizlikle belirlenecektir.

3. İl/İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yüksek tonajlı araçların giriş-çıkışına
uygun depo tespit edilecek ve bu depolar en geç 27/07/2009 tarihine kadar hazır hale getirilecektir.

Bu tarihten itibaren de kitapların teslim alınmasına başlanılacaktır. Depolara kitapların araçlardan indirilmesi boşaltılması ve istiflenmesi yükleniciler tarafından yapılacaktır.

4. Kitapların muayene ve kabulleri ilgi Genelgenin 6.5. maddesinde belirtilen komisyon tarafından yapılacaktır. Teslim edilen ders notları ile kitapların Yayımlar Dairesi
Başkanlığınca kaşelenmiş birer numunesi yüklenici tarafından muayene ve kabul komisyonlarına sunulacaktır. Muayene ve kabuller idarî Şartname, sözleşme ve teknik Şartname ile numune kitaplar dikkate alınarak yapılacak olup teknik Şartnameye ve numunesine uygun olmayan kitaplar kabul edilmeyecektir.

5. Muayene ve Kabul Komisyonu Raporu üyeler tarafından imzalanıp ve ilgili makamca
onaylanarak Devlet Kitapları Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne gönderilecektir.

6. İl/İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince muayene ve kabulü yapılan kitaplar ve
ders notları ile mesajlar poşetlere konularak öğrencilere ve kursiyerlere verilecektir.

7. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince kitapların dağıtımı ilgi Genelgenin 8.1.2.
maddesi gereğince yapılacaktır.

Ders notları ve kitapların teslim alınması, dağıtımı, muayene ve kabulü ile ilgili olarak iŞ ve işlemlerin yerine getirilmesinden milli eğitim müdürlükleri sorumlu olacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof.Dr. Abdussamet ARSLAN
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı

EKLER :
1. Açık İlköğretim Ders Notları Listesi (Ek-1)
2. Açık Ortaöğretim Ders Notları Listesi (Ek-2)
3. Yetişkinler I. II. Kademe Kitapları Listesi (Ek-3)
4. Dağıtım Planı ve İhale Dokümanı CD (Ek-4)
5. Bilgi Formu (Ek–5)İlgili resmi yazı için Tıklayınız


Yorum Yaz

Yorumlar