Soru ve Cevaplarla Mesleki Açık Öğretim

07 Temmuz 2009 Görüntülenme:5007
Sayfa bulunamadı!

Aşağıda 42 adet soru bulunmaktadır. Bu soru ve cevaplarla Mesleki Açık Öğretim hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bulamadığınız konular ile ilgili muhattap Halk Eğitim Merkezleri ve 444 83 83 numaralı çağrı merkezleridir.

1-Mesleki Açık Öğretim Lisesine kimler kayıt yaptırabilir?

Mesleki Açık Öğretim Lisesine;
Sağlık durumu öğrenim görmek istediği meslek eğitimine uygun olanlardan;
İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar,
Orta öğretim düzeyindeki okullardan (lise) ayrılanlar (tasdikname alanlar),
Orta öğretim düzeyindeki okullardan (lise) mezun olanlar,
Denklik belgelerinde belirtilen öğretim düzeylerinin yukarıdaki şartlardan birisini taşıması durumunda, yurt dışında öğrenim görmüş olanlar, mesleki Açık Öğretim bünyesinde bulunan bölümlerden birine kayıt yaptırabilirler.

2-Mesleki Açık Öğretim Lisesine nerelerde kayıt yaptırabilirim?

Mesleki Açık Öğretim Lisesine Halk Eğitim Merkezlerinde kayıt yaptırabilirsiniz.

3-Kayıt için neler gereklidir?

Nüfus cüzdanının fotokopisi
Bir adet vesikalık renkli fotoğraf,
İlköğretim okulu mezunu olarak müracaat edenler, İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı(diploması kayıp olanlar Diploma Kayıp Örneğinin aslı ile), çıkma belgesi ya da denklik belgesinin aslı,
Herhangi bir liseden tasdikname alarak müracaat edenler, tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı, (ekinde mutlaka not dökümü olacak, tasdikname belgesinde öğrencinin daha önce mezun olduğu İ.Ö.O. veya Ortaokul’un adı yazılı olacak)
Lise diploması ile müracaat edenler, lise diplomasının onaylı fotokopisi (diplomayı veren okul, halk eğitimi merkezi veya noter tarafından onaylı)
Askerlik çağına girmiş öğrenciler için tecil belgesi, Askerliğini yapmış olanlar terhis belgesi, Askerliğe elverişsiz olanlar için rapor.
Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,
Varsa Ustalık yada Kalfalık belgesi,
Belgeler eksiksiz bir şekilde tamamlanıp ilgili Halk Eğitim Merkezine teslim edilir. Belgeleri alan Halk Eğitim Merkezi öğrenciyi sisteme kaydeder, kaydı alınan öğrencinin belgeleri Mesleki Açık Öğretim Lisesi müdürlüğüne (Ankara) gönderilir, Mesleki Açık Öğretim Lisesi müdürlüğüne gelen belgeler ilgili komisyonlar tarafından incelenerek veri girişi yapılır, Mesleki Açık Öğretim Lisesinde veri girişinin yapılıp öğrenci ‘’AKTİF’’ hale getirilinceye kadar öğrenci ‘’ÖN KAYIT ÖĞRENCİSİ’’ olarak görülür, ön kayıt öğrencisi gözüktüğü sürece öğrenci, öğrencilik haklarından faydalanamaz.

4-Mesleki Açık Öğretim Lisesini kaç dönem de bitirebilirim?

Mesleki Açık Öğretim Lisesine; ortaokul ve lise tasdiknamesi ile 3 yıllık sisteme kayıtlı öğrenciler toplam 6 (altı) dönemde, dört yıllık sisteme kayıtlı öğrenciler toplam 8 (sekiz) dönemde gerekli krediyi tamamlamak kaydıyla mezun olabilirler.
Lise diploması ile kayıt yaptıran öğrencilere meslek dersleri okul tarafından yoğunlaştırılmış bir şekilde verilirse 3 yıllık sisteme tabi imam hatip lisesi öğrencileri 2 dönemde, 3 yıllık sisteme tabi endüstri meslek lisesi- kız meslek lisesi- ticaret meslek lisesi öğrencileri 3 dönemde mezun olabilirler. Lise diploması ile 4 yıllık sisteme kayıtlı öğrencilerimiz ise 4 dönemde mezun olabilmektedirler.

5-Mesleki Açık Öğretim Lisesinden kaç kredi ile mezun olurum?

MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ KREDİ TOPLAMI
3 YILLIK SİSTEME GÖRE Ortak+ Seçmeli +Alan (yüz yüze eğitim)
Kız Meslek Lisesi 3 Yıllık 203
Ticaret Meslek Lisesi 3 Yıllık 204
İmam-Hatip Lisesi 3 Yıllık 208
Endüstri Meslek Lisesi 3 Yıllık 210

4 YILLIK SİSTEME GÖRE Uzaktan Eğitim
(Ortak + Seçmeli) Yüz Yüze Eğitim (Alan) Toplam
Kız Mes. Lisesi 4 Yıllık 100 140 240
Ticaret Mes. Lisesi 4 Yıllık 100 140 240
İmam-Hatip Lisesi 4 Yıllık 110 130 240
Endüstri Mes. Lisesi 4 Yıllık 100 140 240

Lise diploması ile kayıt yaptıran öğrenciler seçmiş olduğu bölümün meslek derslerini yüz yüze eğitimle başarılı bir şekilde bitirmeleri halinde mezuniyetleri yapılır. Lise diploması ile kayıt yaptıran öğrenciler ‘’ALAN’’dersleri hariç kültür dersi seçmezler.

Meslek Lisesi ara sınıflarından gelerek Meslekî Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran öğrencilerin, Meslekî Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmeleri için diğer şartları (kredi, dönem) taşısalar dahi Meslekî Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava katılmaları gerekmektedir. Zorunlu dersleri olmasa dahi en az bir seçmeli dersden sınava girmeleri gerekmektedir.

6-’ÖN KAYIT ÖĞRENCİSİ’’- ‘’AKTİF’’-‘’DONUK’’-‘’SİLİK’’ terimleri neyi ifade ediyor?

ÖN KAYIT ÖĞRENCİSİ: Mesleki Açık Öğretim Lisesinde henüz veri girişi yapılmamış öğrenciler için kullanılır.

AKTİF ÖĞRENCİ: Süresinde kaydını yenileyen öğrencilerimiz ile yeni kayıtlarda kaydı kabul edilen öğrenciler için kullanılır.

DONUK ÖĞRENCİ: Kaydını bir kez yenilemeyen öğrencilerimiz için kullanılır. Öğrencilik durumu’’DONUK’’ olan öğrenci kayıt yenileme döneminde Halk Eğitim Merkezine başvurarak kaydını aktif hale getirebilir.

SİLİK ÖĞRENCİ: Üst üste en az iki defa kaydını yenilemeyen ya da Açık Öğretim Lisesi’nden tasdikname ile ayrılan, öğrenciler için kullanılır. Öğrencilik durumu ‘’SİLİK’’ olan öğrenci yeni kayıt döneminde Halk Eğitim Merkezine başvurup kaydını aktif hale getirebilir.

Kaydı ister donuk ister silik olsun herhangi bir kredi veya dönem kaybına uğramaz aktif hale gelen her öğrenci kaldığı yerden devam eder.

7-’Yüz Yüze Eğitim’’- ‘’ Uzaktan Eğitim’’ ne demektir?

YÜZ YÜZE EĞİTİM: İmam hatip liseleri ile meslekî ve teknik orta öğretim okullarında (meslek liselerinde) öğrencilere dershane ve atölyelerde yaptırılan eğitimi ifade eder. Öğrenci seçmiş olduğu bölümün programda belirtilen meslek derslerini Halk Eğitim Merkezinin göndereceği bir okulda alır. Tasdiknamesinde başarılı olduğu meslek dersleri var ise okuldaki o bölümün zümre öğretmenleri tarafından bu derslerin muafiyeti yapılır, öğrenci tasdiknamesinde başardığı meslek derslerini yüz yüze eğitimde 2. defa almaz.
UZAKTAN EĞİTİM: Bilişim teknolojileri kullanılarak belirli bir mekândan bağımsız olarak yapılan öğretimi ifade eder.

Mesleki Açık Öğretim Lisesinde uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitim bir bütündür, öğrenci her ikisinde de başarılı olamaz ise diploma alamaz.
Yüz yüze eğitimi bitirme belgesi diploma sayılmaz diploma yüz yüze eğitimini ve uzaktan eğitimini tamamlayan öğrenciler için mesleki Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından düzenlenir.
Öğrenci yüz yüze eğitimle meslek derslerini alırken öğrencilik durumu mutlaka aktif olmalıdır.
Öğrenci sistemde kayıtlı olduğu alandan yüz yüze eğitim almak durumundadır, sistemde farklı bir alan olarak gözüküyorsa mutlaka dilekçe ile durumunu düzeltmelidir.

8-Yüz yüze eğitime ne zaman başlamam gerekir?

4 yıllık sistemde yüz yüze eğitim 3. dönemden itibaren başlar.
İlköğretim okulu diploması ile mesleki Açık Öğretim Lisesine başvuran öğrenciler bir sonraki sene yüz yüze eğitime başlar.

Tasdikname ile mesleki Açık Öğretim Lisesine başvuran öğrenciler tasdiknamesinde 1. sınıfı okumuş iseler kayıt oldukları yıl yüz yüze eğitime başlarlar fakat tasdikname 1. sınıfın 1. döneminde alınmış ise bu öğrencilerde bir sonraki sene yüz yüze eğitime devam ederler.
Lise diploması ile Mesleki Açık Öğretim Lisesine başvuran öğrenciler kayıt oldukları yıldan itibaren yüz yüze eğitime devam ederler.

9-13-4 yıllık sisteme tabi olmasına rağmen yüz yüze eğitimini 3 yıllık sistemden alan öğrencilerin, aldıkları meslek derslerinin 4 yıllık sisteme denkliğinin yapılması gerekir.
Sistemde gözüken ‘’ALAN-ORTAK ve SEÇMELİ’’ dersler ne anlama gelmektedir?

ALAN DERSLERİ: Kayıtlı oldukları alana göre tanımlanmış meslek derslerini ifade eder, öğrenciler bu dersleri yüz yüze eğitimle almak zorundadırlar. 4 yıllık sistemde alınması gereken alan dersleri 2590 Sayılı Tebliğler Dergisi’nde belirlenmiştir, aynı zamanda sitemizin ders programları kısmında yayınlanmaktadır. Burada belirlenen derslerden (*) işaretli olanların muafiyeti yoktur. Bu dersler başarılmak zorundadır, diğer derslerden başarısız olunması halinde öğrenci bu dersten muaf tutulup yerine başka bir alan dersi verilebilir.

4 yıllık İmam–Hatip okuluna kayıt yaptıran öğrenciler 2590 Sayılı Tebliğler Dergisi’nde belirtilen alan derslerinin bir kısmını uzaktan eğitimle alacaklardır.

ORTAK DERSLER: Mesleki Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için alınması gereken derslerdir. Bu dersler başarılamazsa tekrar alınması gerekir. Üç kez sınava girilerek başarısız olunan ortak dersten muaf olunur. Muaf olunan dersin kredisi kazanılmış olmaz, sadece başarma zorunluluğu ortadan kalkar. Muaf olunan ortak ders, istenirse tekrar alınabilir. Dil ve Anlatım Dersi başarılması zorunlu olan derstir. Bu dersten muaf olunmaz.

SEÇMELİ DERSLER: Mezuniyet kredisini tamamlamak için, ortak ve alan derslerinin yanında alınan derslerdir. Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci o dersi istediği takdirde tekrar alabilir veya onun yerine başka seçmeli ders seçebilir.

10-Ders seçme işlemini nasıl yaparım, kitaplarımı nereden alırım?

Kayıt yenileyen her öğrenci kendisine verilen şifre ile sisteme girer ve derslerini seçer.
Dersini sistemden seçen öğrenci seçtiği derslerin listesi ile halk eğitim merkezine başvurarak kitaplarını alır.

Yüz yüze eğitim derslerinin programı ise bu eğitimi veren okul tarafından belirlenir.
Öğrenci ders seçimi yaptıktan sonra okul türü yada alan değişikliği yaptırmış ise ders seçimini yeniden yapması gerekir.

11-Seçtiğim derslerin sınavına nasıl ve nerede girmem gerekir?

Merkezi sistemle sınavlar 1. dönem sınavı ve 2. dönem sınavı olmak üzere yılda iki defa yapılmaktadır.
Kaydını zamanında yenileyen ve ders seçen her öğrenci bu sınavlara katılır.
Sınav yeri bilgileri sınavdan yaklaşık 10 gün önce http://www.maol.meb.gov.tr/ adresinde yayımlanır. Öğrencilerimiz ınternetten alacakları bu belge ile sınava girebilirler. Posta ile herhangi bir tebligat yapılmaz.
Sınavlar, çalışma takviminde belirtilen tarihlerde her dönem dört oturumda yapılır. 1. oturum cumartesi saat 10:00 da 2. oturum cumartesi saat 14:00 de, 3. oturum pazar saat 10:00 da, 4. oturum pazar saat 14:00 de yapılır.
Çalışma takviminde belirtilen sınav tarih ve saatlerinde bir değişiklik olması durumunda öğrenciye bu durum Internet sitesinden veya diğer iletişim araçlarından duyurulur.
Her oturum birbirinden bağımsızdır bir önceki oturuma katılamayan öğrenci takip eden oturumlara katılıp sınava girebilir.
Kayıt yenileme işlemi yapmayan veya kayıt yenileme yaptığı halde ders seçmeyen öğrenciler sınava giremez.

12-Adres İli Sınav İli Ne Demek nasıl değiştirebilirim?

Adres İli: Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt işlemleri sırasında sisteme girilen, tüm yazışmalarda ve evrak gönderiminde kullanacağınız adresinizin olduğu ildir. Adresinizi her kayıt yenileme döneminde sistemden güncelleyip değişiklik yapabilirsiniz.
Sınav İli: Yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında sınava katılmak için belirttiğiniz ildir. Kayıt yenileme ve ders seçme döneminde sisteme girip sınav ilinizi değiştirebilirsiniz.

13-En fazla kaç dersten sınava girebilirim?

3 yıllık sistemde okuyan öğrenciler;
Yüz yüze eğitime devam eden öğrenciler 24 kredi, yüz yüze eğitimini bitirmiş ve belgesi müdürlüğümüze ulaşmış olan öğrenciler ise 40 kredi ders seçebilmektedirler.
4 yıllık sistemde okuyan öğrenciler;
Ortaokul yada ilköğretim diploması ile kayıt yaptırmış olan öğrenciler 1. ve 2. dönem 30 kredi, bundan sonraki dönemlerde kayıtlı oldukları alana göre 18 -22 kredilik ders seçeceklerdir.
Tasdikname ile kayıt yaptıran öğrenciler ise kayıtlı oldukları alana göre her dönem 18-22 kredilik ders seçebileceklerdir.

14-Yanlış olarak cevapladığımız sorular, doğru cevaplarımızı etkilemekte midir?

Her dersten 20 soru sorulmaktadır,
Sorular çoktan seçmelidir, dört seçenek içerisinde her sorunun bir doğru cevabı bulunmaktadır.
Sorulan 20 sorudan en az 9 soruya doğru cevap verip 45 puan alan öğrenci o dersten başarılı sayılmaktadır.
Mesleki Açık Öğretim Lisesi sınavlarında verilen yanlış cevaplar doğru cevapları etkilememektedir. (Yanlış, doğruyu götürmemektedir.)

15-Sınav günü yanıma neler almalıyım?

Sınavda yanınızda bulunması gerekenler;
1) Mesleki Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı,
2) Mesleki Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi,
3) Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı)
4) Mesleki Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.
5) Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.
NOT: Size verilen cevap kağıdının adınıza düzenlenmiş olmasına dikkat ediniz.

16-Yedek salonda kimler sınava girebilir?

Mesleki Açık Öğretim Lisesi sınavlarına yedek salonlarda
1) Askerlik görevini yapanlar,
2) Öğrencinin kendisinin veya öğrenciye bakmakla yükümlü olan yakınının tayininin başka bir ile çıkması,
3) Sel,deprem vb. doğal afetlerden dolayı bulunduğu ili değiştiren kimseler,
4)Yolculuk yapmasını engelleyecek bir hastalığı olanlar,(doktor raporu ile)
mazeretlerini belgelendirmeleri koşulu ve Sınav Yürütme Kurulunun kararı ile yedek salonda sınava girebilmektedirler.

17-İrtibat Merkezi Nedir?

Bilindiği gibi Mesleki Açık Öğretim Lisesi hizmetleri il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde yürütülmektedir. İnternette İrtibat Merkezi olarak belirtilen bölüm öğrencilerimizin öğrencilik hizmetlerini alacakları yeri belirtmektedir.

Özellikle, öğrencilerimiz bu bölümü doldururken ikametgâh adreslerine en yakın merkezi seçmeleri gerekmektedir.

18-Adres İli Dışında Başka Bir İlde Kayıt Yenileme İşlemi Yaptırılabilir mi?

Bütün Halk Eğitim Merkezlerinde kayıt yenileme işleminizi yapabilirsiniz.

19-Kimlik bilgilerimde değişiklik var ne yapmam gerekiyor?

Evlilik, boşanma veya başka bir sebeple kimlik bilgilerinde meydana gelen değişiklikler için öğrencilerimizin kayıt yenileme sırasında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne T.C. kimlik numarası ile birlikte başvurarak, kimlik bilgilerinin sistemden güncellenmesini isteyebilir.
Bu tür düzeltmeler T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus İdaresinden alınan bilgilerle güncellenmektedir. Kimlik bilgileri nüfus idaresinde düzeltilmiş bir öğrencinin bilgileri herhangi bir belge sunmaksızın sistemden düzeltilir bunun için müdürlüğümüze de herhangi bir belge gönderilmez. Kimlik bilgilerinde değişiklik olduğu halde Halk Eğitim Merkezinde bilgiler güncellenmiyorsa öğrenci nüfus müdürlüğüne başvurmalıdır.

20-Adres ve sınav ilimi nasıl değiştirebilirim?

Kayıt yenileme ve ders seçimi döneminde ilgili bölüme girerek sınav ilinizi ve adresinizi değiştirebilirsiniz.

21-Şifremi unuttum ne yapmalıyım?

Herhangi bir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne başvurarak şifrenizi öğrenebilirsiniz.
NOT: Şifrenizi hiç kimseye göstermeyiniz ve söylemeyiniz. Sizin adınıza başkalarınca yapılan her türlü işlemlerden ve yanlışlıktan sizin sorumlu olduğunuzu unutmayınız.

22-Kimler sınava girer?

Kayıt yenileme işlemi yaparak ders seçen öğrenciler ve yeni kayıt yapan öğrenciler Dönem Sonu Sınavlarına girebilmektedir.

23-Tasdiknamemi kaybettim ne yapmalıyım?

Mesleki Açık Öğretim Lisesinden ayrılarak tasdiknamesi alan öğrencimizin tasdiknamesini kaybetmesi halinde bir dilekçe yazarak Mesleki Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne posta yoluyla veya şahsen başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca dilekçenin ekinde herhangi bir gazeteye verilen zayi ilanı ve nüfus cüzdanı fotokopisinin bulunması gerekmektedir. Söz konusu bu belge öğrencinin dışında bir başkası tarafından alınacaksa noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Faksla yapılan başvurular dikkate alınmamaktadır.

24-Yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti kimlerden alınmaz?

Terörle mücadelede yaralanan gazilerimiz ile çocuklarından,
Terörle mücadelede şehit düşenlerin eş ve çocuklarından,
1974 Kıbrıs Barış Harekâtında yaralanan gazilerimiz ve bu mücadelede şehit düşenlerin birinci derece yakınlarından, (eş ve çocuklar)

25-Sınav oturumu ne demektir?

Mesleki A çık Öğretim Lisesi sınavları iki gün boyunca sabah ve öğle olmak üzere dört oturumda yapılmaktadır. Sınav oturumu, sınav günü sabah ve öğle yapılan sınavların her birine denilmektedir. Öğrenciler, öğrencilik durumu ve seçtiği derslere göre sınav oturumuna katılırlar. Hangi oturumda hangi derslerden sınava gireceğiniz Sınav Giriş Belgenizde belirtilmiştir. Ders seçme işlemi yaparken hangi dersin kaçıncı oturumda olduğunu görebilirsiniz.

26-Sınav sonuçlarımız nasıl değerlendirilmektedir?

Sınavlar yapıldıktan sonra, cevap kağıtları Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığında optik okuyucularla okunmakta ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme programında aynı zamanda "Kopya Analiz Tekniği" kullanılmaktadır. Bu nedenle sınavınızın iptal edilerek mağdur duruma düşmemeniz için sınav cevap kağıdınızı kimseye göstermeyiniz, kimsenin kağıdına bakmayınız. Kopya çekmeyiniz.

27-Diplomamı nasıl ve nereden alabilirim?

Dönem sonunda mezun olan Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra bağlı bulunulan koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu ana sayfadaki irtibat büroları kısmından görebilirsiniz.

28-Diplomamı teslim almaya giderken yanımda neler götürmeliyim?

Diplomasını teslim alamaya gidecek öğrencimiz yanında içinde bulunulan yıl için belirlenen Diploma Harç Ücretini yatırdıklarını gösteren dekontla başvurmaları gerekmektedir.
Şayet öğrencimiz Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi aldı ise Diploma Harç ücretini yatırmadan Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir.
Çıkma Belgesi Kayıp ise gazeteye verilecek kayıp ilanının getirilmesi gerekmektedir.
Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekalet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.

29-Diplomamı kaybettim, ne yapmalıyım?

Öğrencilerimizin Mesleki Açık Öğretim Lisesinden almış oldukları diplomayı kaybetmeleri halinde bir dilekçe yazarak Mesleki Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne posta yoluyla veya şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıca dilekçenin ekinde herhangi bir gazeteye verilen kayıp ilanı ve nüfus cüzdanı fotokopisinin bulunması gerekmektedir.
Söz konusu bu belge öğrencinin dışında bir başkası tarafından alınacaksa noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir.
Faksla yapılan başvurular dikkate alınmamaktadır.

30-Öğrenci belgesini nasıl alabilirim?

Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran öğrencilerimizden ‘’öğrenci Belgesi’’ almak isteyenlerin bir dilekçe ile İrtibat Merkezlerine başvurmaları gerekmektedir. Öğrencilik durumu aktif ve donuk olan öğrenciler öğrenci belgesi alabilirler.

31-Kimler öğrenci belgesi alamaz?

Mesleki Açık Öğretim Lisesinde iki dönem üst üste kayıt yenilemeyip öğrencilik durumu ‘’silik’’ konuma geçen öğrencilerimize "öğrenci Belgesi" düzenlenememektedir. Bu öğrencilerimizden belge talep edenlere Mesleki Açık Öğretim Lisesindeki durumlarını gösterir bir belge düzenlenmektedir ancak bu belge öğrenci belgesi yerine geçmez.
Kaydı silik durumda olan öğrencimiz kaydını yenileyip ‘’aktif’’ konumda öğrenci olduğunda şayet dönemi de uygunsa Öğrenci Belgesi düzenlenebilecektir.

Dönemi 12 ve üzeri olan öğrencilerimize de öğrenci belgesi düzenlememekte olup, bu öğrenciler öğrencilik haklarından (paso,sağlık karnesi onayı vb. gibi) faydalanamamaktadır. Bu öğrencilerimizden de belge talep edenlere Açık Öğretim Lisesindeki durumlarını gösterir bir belge düzenlemektedir ancak bu belge öğrenci belgesi yerine geçmez.

32-Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrencilerin askerlik ertelemesi yapılır mı?

Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinden; öğrencilik durumu aktif, yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerimizin askerlikleri en fazla 12 döneme kadar ertelenir. (12. dönem dahil) yüz yüze eğitimleri devam ediyor ise askerlik erteleme işlemleri yapılmakta aksi durumda ise askerlik ertelemesi yapılmamaktadır.
Öğrenci yüz yüze eğitim gördüğü okuldan belge alır, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne başvurur, Halk Eğitim Merkezi öğrencinin durumunu inceler şartları tutuyorsa askerlik şubesine erteleme yazısını yazar.

33-Sınav Sonucunu Nasıl Öğreneceğim?

Sınav sonuçları http://www.maol.meb.gov.tr/ internet adresinde duyurulmaktadır. İnternet erişimi olan her yerden sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

34-Diplomam Halk Eğitim Merkezi tarafından Mesleki Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne geri gönderilmiş almak için ne yapmalıyım?

Mesleki Açık Öğretim Lisesinden 2005 yılından önce mezun olmuş ve diplomasını süresi içersinde alamayıp Mesleki Açık Öğretim Lisesine iade edilen öğrencilere ait söz konusu diplomalar şahsen veya posta ile Mesleki Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne başvurularak teslim alınabilir.

Şahsen başvurularda diplomayı öğrencinin yerine bir başkası alacaksa, alacak kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir.

Posta ile başvurularda diplomanın gönderilmesi istenilen Halk Eğitim Merkezi belirtilmek kaydıyla istenen diploma ilgili merkeze gönderilmektedir.

Not: Diploma veya Çıkma Belgesi için başvuracak öğrencilerin içinde bulunulan yıl için belirlenen diploma harcının Ziraat Bankasına yatırıldığını gösteren dekont ile başvurmaları gerekmektedir.

35-Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdiknamemi nasıl alabilirim?

Mesleki Açık Öğretim Lisesinden ayrılmak isteyen öğrencilerin imzalı tasdikname istek dilekçesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile Mesleki Açık Öğretim Lisesine (şahsen veya noterden vekil tayin edilen kişinin) başvurması, posta ile yapılacak başvurular için bültende ya da iletişim linki altında yer alan yazışma adresine söz konusu dilekçenin gönderilmesi ve açık adresin belirtilmesi gerekmektedir.

Tasdikname isteğinde bulunan öğrenci reşit değilse (18 yaşından küçük ise) velisinin imzalı dilekçesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile başvurması gerekmektedir.
Faks ile yapılan tasdikname isteği dikkate alınmamaktadır.

Dilekçe ekinde "yüz yüze eğitim" gördüğü/göreceği okuldan alacağı
a) Meslek derslerinden yüz yüze eğitime katıldı ise: Notlarını gösteren "Başarı Durum Belgesini"
b) Yüz yüze eğitime katılmadı ise: Katılmadığına dair resmi yazıyı eklemesi gerekmektedir.

36-Sınav sırasında nelere dikkat etmeliyim?

Sınavlarda sınıflarda görevli sınav salon başkanı ve gözcünün sizlere sınavla ilgili olarak uyarılarına önemle uymanız gerekmektedir.

Başkalarını kâğıdınıza bakmasına müsaade etmemelisiniz. Bilgisayarla kopya analizi yapılmakta ve bu durum tespit edilip sınavınız iptal edilmektedir.
Başkalarının kâğıdına bakmamalısınız.

Soru kitapçığı üzerindeki açıklamaları dikkatlice okuyunuz.

37-Yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti hangi bankaya yatırılacaktır?

Yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti
T.C. Ziraat Bankası- Halk Bankası-Vakıflar Bankasının herhangi bir şubesinden TC Kimlik numarası- Öğrenci numarası belirtilerek yatırılacaktır.

Kayıt yenilemek isteyen her öğrenci kayıt ücretini yatırdıktan sonra Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne başvurarak kayıt yenileme işlemini yaptırması gerekiyor.

38-Kayıt yenileme ve yeni kayıt terimleri arasında ne fark vardır?

Mesleki Açık Öğretim Lisesine ilk defa kayıt yaptırmak "yeni kayıt", Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları kabul edilen öğrencilerin, öğrenimlerine devam edebilmek ve sınavlara girebilmek için yaptırdıkları işleme ise "kayıt yenileme" denilmektedir.

39-Açık Öğretim Lisesinde okuyorum Mesleki Açık Öğretim Lisesine ne zaman nasıl geçebilirim?

Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler her öğretim yılının başında Mesleki Açık Öğretim Lisesi müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak geçiş yapabilirler, Açık Öğretim Lisesinde kazandıkları dönemler ve krediler aynen korunur.

40-Daha önce bir liseden mezun oldum, Mesleki Açıköğretim Lisesine kayıt yaptırabilirmiyim?

Daha önce herhangi bir liseden mezun olan kişiler, Mesleki Açıköğretim Lisesinin programında belirtilen alanlardan herhangi birine kayıt yaptırarak ikinci lise diploması alabilmektedirler.

41-Mesleki Açık Öğretim Lisesi’nden aldığım çıkma belgesini kaybettim ne yapmalıyım?

Mesleki Açık Öğretim Lisesi diplomasını alabilmeniz için, daha önce almış olduğunuz çıkma belgesinin aslını geri vermeniz gerekiyor. Almış olduğunuz çıkma belgesini kaybettiyseniz, gazete ilanı ve bir dilekçe ile başvurarak diplomanızı alabilirsiniz.

42-Öğrenciler sistemden ders seçerken nelere dikkat edecekler?


İlgili doküman için tıklayınız


Benzer Haberler

Bu kategorideki diğer haberler

MEB'den Aday Öğretmenlere 2 Hafta Yaz Tatili

25 Mayıs 2016

Müdür yardımcısından skandal paylaşım: Kız çocuklarına striptizci

25 Mayıs 2016

MEB'den Öğretmenlere Takviye Kurslarıyla İlgili Önemli Duyuru(resmi yazı) 

25 Mayıs 2016

Onbinlerce Öğretmeni Endişelendiren Performans Gelişmesi

24 Mayıs 2016

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz İlk Açıklamasını Yaptı

24 Mayıs 2016

Nabi Avcı'dan Öğretmenlere Veda Mesajı

24 Mayıs 2016

MEB 2016 / 2017 İçin Öğretmen Sınav Ücreti Değişikliği Yapacak

24 Mayıs 2016

AÖF Sınavlarında Görevli Öğretmenler Belli Oldu TIKLA-ONAYLA

24 Mayıs 2016

Meb Bireyselleştirilmiş Sınav Sistemi Getiriyor

24 Mayıs 2016

Yeni Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz oldu

24 Mayıs 2016

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sadece üyelerimiz yorum yazabilirler. Üye iseniz lütfen giriş yapın, değilseniz hemen üye olabilirsiniz!