2009–2010 Öğretim Yılı Yurtkur başvuruları için tıklayınız

06 Temmuz 2009 Görüntülenme:10367

2009–2010 Öğretim Yılı Yurt, Burs, Öğrenim ve/veya Katkı Kredisi Başvurusu İçin TIKLAYINIZAyrıntılar için TIKLAYINIZ

YURT BAŞVURULARI DEĞERLENDİRİLMEYECEK ÖĞRENCİLER
1. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri,
2. Daha önce kurum yurtlarında barınmakta iken yurttan süresiz çıkarma cezası alan öğrenciler,
3. Öğretim Kurumlarından derslere devam etme imkânı sağlandığına dair belge getiremeyen tüm ekstern öğrencileri,
4. Taksirli suçlar hariç, sabıka kaydı bulunan öğrenciler.
BURSTA ÖNCELİKLER

1. Şehit veya gazi çocuklarına,
2. Ama, felçli, bir veya iki kolu veya bacağı olmayanlara,
3. Lise ve dengi öğrenimlerini yetiştirme yurtlarında tamamlayanlara,
4. Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlara
5. Anne ve Babası vefat edenlere
6. 5532 Sayılı Kanunun 15. Maddesi kapsamında ki terör sebebiyle köyleri boşaltılanlara ve ölenlerin çocuklarına,
Öncelikli olarak burs verilmektedir.
Ayrıca;
1-Milli olmuş Amatör sporcu öğrencilere,
2–2009–2010 öğretim yılında ham puan bazında ÖSYM tarafından hesaplanan puan türlerinde ilk 100’e giren öğrencilere,
normal aylık burs tutarının üç katı burs verilmektedir.

BURS, ÖĞRENİM BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİNDEN YARARLANAMAYACAKLAR

1. Kurumumuzdan burs, öğrenim ve katkı kredisi almakta iken çeşitli sebeplerle kredisi kesilen öğrenciler ile halen burs, öğrenim ve katkı kredisi alan öğrenciler,
2. 5102 sayılı Kanunun 2. maddesi kapsamında yer alan Kamu Kurum ve Kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
3. Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler,
4. Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için 2009–2010 öğretim yılında intibak programı yapan veya hazırlık sınıfı okuyan öğrenciler,
5. Açıköğretim ve Uzaktan eğitim gören öğrenciler (Sadece öncelikli durumda olan öğrenciler ile Açıköğretim Fakültesi İngilizce öğretmenliği bölümünde okuyan 1. ve 2. sınıflar hariç)
6. Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş yılı itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan ve başarısız olan öğrenciler ile öğrenim ve katkı kredisi isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş yılı itibari ile bir yıldan fazla kaybı olan öğrenciler,
7. Yabancı uyruklu öğrenciler,
8. Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
9. Hava Harp Okulu Enstitüsü, Kara Harp Okulu Enstitüsü ve Polis Akademisi Güvenlik Bilimler Enstitüsünde okuyan sivil öğrenciler. (katkı kredisinden)
10. Artık yıl öğrenim gören öğrenciler, (öğrenim, katkı, burstan)
11. Hazırlık sınıfı okuyan Yüksek Lisans öğrencileri,
12. Bir Yükseköğretim Kurumundan mezun olan öğrenciler (burs hariç)
13. Anarşi ve terör olayına karışanlar,
14. Üniversitelerin ikinci öğretim programlarında ve Vakıf üniversitelerinde okuyan öğrenciler ile yüksek lisans öğrencileri, (katkı kredisinden)
15. Vakıf üniversiteleri ve yurt dışında eğitim gören ve denklikleri yapılarak memleket içerisinde bir üniversitede lisans tamamlamalarına karar verilerek, üniversitelere yerleştirilen ve geçiş yaptıkları öğretim kurumlarına ikinci öğretim öğrencileri düzeyinde katkı payı ödeyen öğrenciler, (katkı kredisinden)
16. Üniversitelere yabancı uyruklu öğrenci sınavı (YÖS),veya YÖS'e eşdeğer kabul edilen diğer sınav sonuçlarını kullanarak, yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından yararlanarak kayıt yaptırmış olup, sonradan T.C. Vatandaşlığına geçen öğrenciler, (katkı kredisinden)
17. Şehit çocukları ile anarşi ve terörden dolayı gazi çocukları, (anarşi ve terör olayları sonucu şehit veya gazi olanların çocuklarından öğretim kurumlarınca katkı payı alınmadığı için sadece katkı kredisinden)
18. Yabancı ülkelerde yüksek öğrenim gören T.C vatandaşı öğrenciler, (KKTC, Türkî Cumhuriyetleri, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunda v.b
YURTLARDA KAYIT, BURS, ÖĞRENİM KREDİSİ VE KATKI KREDİSİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1. Öncelik Belgesi
• Şehit veya gazi çocuğu, (Yurt kaydı ve burs için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge)
• Ama, felçli, bir veya iki kolu veya bacağı olmayanlar, (Yurt kaydı ve burs için tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak rapor)
• Lise ve dengi öğrenimlerini yetiştirme yurtlarında tamamlayanlar (Yurt Kaydı ve burs için T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan alınacak belge)
• Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar, (Yurt kaydı ve burs için Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)
• Anne ve/veya babası Yurtkur’ da çalışanlar, emekli olanlar (Yurt kaydı için YURTKUR'dan alacakları onaylı belge)
• 5532 Sayılı Kanunun 15. Maddesi kapsamında ki terör sebebiyle köyleri boşaltılanlar ve ölenlerin çocukları (Burs için Valilikten alınacak belge)
• Milli olmuş Amatör sporcular lisanslı (Yurt kaydı ve burs için , T.C Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)
• %40 üzerinde sakatlık durumu olanlar, (Yurt kaydı ve burs için tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak rapor)
• Anne ve babası vefat edenler, (Yurt kaydı için bağlı bulunduğunuz Nüfus Müdürlüğünden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi)
• Anne ve babası kanunen ayrı olanlar, (Yurt kaydı için bağlı bulunduğunuz Nüfus Müdürlüğünden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi)
2. 6 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf, (Kız öğrencilerin güneş gözlüksüz ve düzgün kıyafetli, başı açık, erkek öğrencilerin ise güneş gözlüksüz ve sakalsız fotoğrafları kabul edilecektir. (Yurt kaydı için)

BURS NEDİR?

Yurt içerisinde yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız verilen paradır.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yurt içerisinde yüksek öğrenim yapan Türk gençlerini maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenim süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.
Öğrenim kredisi borcu, öğrenciye normal öğrenim süresince verilen miktarlara Devlet İstatistik Kurumu Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

KATKI KREDİSİ NEDİR?

Yükseköğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarın devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına üniversite hesabına ödenen paradır.
Katkı kredisi borcu; öğrencinin normal öğrenimi süresince öğrenci adına üniversite hesaplarına ödenen miktarlara Devlet İstatistik Kurumu Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

DİKEY GEÇİŞ YAPAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

İki yıllık bir yükseköğretim programından yıl kaybı olmadan mezun olup, ara vermeden dört yıllık bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler daha önceki öğretim kurumunda iken Kurumumuzdan öğrenim kredisi almış ise ve 2009–2010 öğretim yılında üçüncü sınıf öğrencisi olduklarını gösterir öğrenci belgesini Kurumumuza göndermeleri halinde öğrenim ve/veya katkı kredileri nakli yapılıp kredi ödemeleri devam edecektir.
Bu durumda olan öğrencilerin yeniden müracaatta bulunmaları gerekmemektedir.
Ancak; İki yıllık bir yükseköğretim programı süresince Kurumumuzdan burs, öğrenim ve katkı kredisi almayan ve öğrenimlerine ara vermeden dikey geçiş imtihanı sonucu intibak eğitimini tamamlayan ve 2009–2010 öğretim yılında lisans programının 3. sınıfına başlayan öğrenciler burs, öğrenim veya katkı kredisine başvuruda bulunabilirler.
Dikey geçiş yapan öğrenciler interaktif müracaatındaki okula giriş yılını mezun olduğu iki yıllık okula hangi yıl girmiş ise o yılı okula giriş yılı olarak yazacaklardır.
Örneğin; iki yıllık bir yükseköğretim programına 2005-2006 öğretim yılında girenler, bu durumda okula giriş yılınızı 2005, bir yıl hazırlık okudum ve sınıfını 3 yazacaklardır.
MASTER VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

2009-2010 Öğretim Yılında İlk Defa Yüksek Lisansa Başlayan öğrencilerin
Müracaatı 23 Eylül - 04 Ekim 2009 tarihleri arasında yapılacaktır.

Master (Yüksek Lisans) Öğrencileri Sınıf Durumlarını Müracaat Esnasında Aşağıdaki Şekilde Seçeceklerdir.

Okuduğunuz Dönem Aşağıdaki Gibiyse Sınıfınızı
01. Ders dönemi birinci yarıyıl ise 1 Seçiniz
02. Ders dönemi ikinci yarıyıl ise
03. Tez dönemi üçüncü yarıyıl ise 2 Seçiniz
04. Tez dönemi dördüncü yarıyıl ise
05. Ders dönemi ek süre birinci yarıyıl ise Ek Süre Seçiniz
06. Ders dönemi ek süre ikinci yarıyıl ise


Doktora Öğrencileri Sınıf Durumlarını Müracaat Esnasında Aşağıdaki Şekilde Seçeceklerdir

Okuduğunuz Dönem Aşağıdaki Gibiyse Sınıfınızı
01. Ders dönemi birinci yarıyıl ise 1 Seçiniz
02. Ders dönemi ikinci yarıyıl ise
03. Ders dönemi ek süre birinci yarıyıl ise 2 Seçiniz
04.Ders dönemi ek süre ikinci yarıyıl ise
05.Yeterlilik dönemi birinci yarı yıl ise 3 Seçiniz
06.Yeterlilik dönemi ek süre ikinci yarıyıl ise
07.Tez dönemi birinci yarıyıl ise 4 Seçiniz
08.Tez dönemi ikinci yarıyıl ise
09.Tez dönemi ek süre birinci yarıyıl ise Ek Süre Seçiniz
10.Tez dönemi ek süre ikinci yarıyıl ise
11.Tez dönemi ek süre üçüncü yarıyıl ise

AFTAN DÖNEN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Kurumumuzdan daha önce hangi tür krediyi alıyor iseniz (burs, öğrenim veya katkı kredisi) o tür krediye müracaata bulunmayınız. Önceden aldığınız kredi konusunda Kurumumuzla irtibata geçiniz.
Okula giriş yılınızı aftan döndüğünüz yılı değil de ilk kayıt olduğunuz yılı yazmanız gerekmektedir.
Örneğin; ilk kaydınızı 2001 yılında yaptırdınız, 2004 yılında okulunuzu bırakmak zorunda kaldınız, afla 2008 yılında geri döndünüz. Okula giriş yılı olarak 2001 yazılacaktır.
MÜRACAATTA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Yurt, burs, öğrenim kredisi ve katkı kredisi müracaatında bulunan öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından Kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde araştırılacaktır. Beyanlarınızın doğru olmadığının tespit edilmesi halinde yurt, burs, öğrenim ve/veya katkı kredisi hakkınız iptal edilecektir.
• İnteraktif müracaatınızı yaparken her alanı dikkatlice inceleyin, konuyu tam olarak kavradıktan sonra ilgili alanı cevaplayınız.
• Hatalı, eksik bildirim, gerçeğe aykırı beyan; burs, öğrenim ve katkı kredisi almanızı, yurda girmenizi engeller.
• Kimliğiniz ile ilgili bilgileri, mutlaka nüfus cüzdanınıza bakarak cevaplayınız.
• Evli iseniz ve eşiniz çalışıyor ise aylık net gelirini tam ve doğru olarak yazınız.
• Burs, öğrenim ve katkı kredisi almaya hak kazanan öğrencilere ait listeler öğretim kurumlarında ilan edilecek olup, ayrıca adrese herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. (AÖF öğrencileri hariç)
• Müracaatların bitim tarihinden itibaren Burs, Öğrenim, Katkı kredisi ve yurt için, ailenin sosyo ekonomik ve öğrencinin öğretim durumunda meydana gelen değişikliğin, müracaat tarihinin bitimini takip eden 30 gün içinde Kuruma bildirilmesi halinde değişiklikler değerlendirmede dikkate alınacaktır.
• Müracaat ettikten sonra müracaat tarihleri arasında her zaman başvuru güncellemesi yapabilirsiniz.
YURT
Yurt istekleri ancak, öğrencinin ailesinin ikamet ettiği yer, öğrenim göreceği yükseköğretim kurumunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ise (şehir içi nakil araçlarından yardımsız faydalanamayan âmâ felçli bir veya iki kolu veya bacağı olmayan öğrenciler hariç) yurt başvurusu dikkate alınacaktır.
Kurum yurtlarının bulunduğu il/ilçeler ile aylık ücreti farklı (yüksek) olan yurtları görmek için Tıklayınız http://www.kyk.gov.tr/ARASINIFBASVURU/basvuruGirisAnaSayfa.do##
Yurt ücreti; yurtlarda barınma ve diğer hizmetler karşılığında öğrenciden alınan paradır. Farklı (yüksek) yurt ücreti, genel ücrete tabi yurtlarımıza oranla fiziki yapı ve/veya donanımda farklılıklar bulunan yurtlarda barınma ve diğer hizmetler karşılığında alınan paradır.
Depozito; öğrencinin yurt ücretini zamanında yatırmaması veya yurtta yapacağı zarara karşılık tutulan paradır. Öğrencinin yurtla ilişiği kesildiğinde 10 gün içinde yurda başvurması halinde depozitosu iade edilir. ((1 Ocak 2009 tarihinden itibaren genel olarak uygulanan aylık yatak ücreti 84 TL., aylık ücreti farklı olan yurtlarda ise bu ücretler 96 TL ile 165 TL arasında değişkenlik göstermektedir. Genel ücret uygulaması yapılan yurtlarda alınan depozito ücreti 175 TL., aylık ücreti farklı olan yurtlarda ise 180 TL. ile 270 TL arasında değişkenlik göstermektedir. 1 Ocak 2010 tarihinde bu ücretler yeniden belirlenecektir. Depozito ücreti; genel ücret uygulaması yapılan yurtlar ile farklı ücret uygulaması yapılan yurtlarda; bir aylık yurt yatak ücretinden az olmamak ve dört aylık yurt yatak ücretini geçmemek kaydıyla Genel Müdürlükçe ayrı ayrı belirlenecektir.) Yurt müracaat sonuçlarını Kurumumuzun Internet sayfasından veya öğrenim görmekte olduğunuz yerdeki bölge veya yurt müdürlüklerinden öğrenebilirsiniz.
YURTLARLA İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Yurt İdare ve İşletme Dairesi Başkanlığı
Kıbrıs Cad. No:3 Kurtuluş/ANKARA
Tel: 0 (312) 430 17 80 Genel Müdürlük (pbx)
Faks: 0 (312) 430 65 52

KREDİ İLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Kredi Dairesi Başkanlığı
Cemal Gürsel Caddesi No:61 Cebeci/ANKARA
Tel: 0 (312) 363 87 70 Kredi(Pbx)
Faks: 0 (312) 363 69 86
DİKKAT :
Yukarıda belirtilen uyarıları okudum müracaatımı bu uyarılara dikkate alarak yapıyorum, hakkımda aykırı bir durum tespit edilmesi halinde müracaatım iptal edileceğini kabul ediyorum. (İşaretleyiniz)
Başvuru yapmak için veya yapmış olduğunuz başvuru bilgilerini değiştirmek için tıklayınız.

BAŞVURU ve GÜNCELLEMEYorum Yaz

Yorumlar