Anadolu Öğretmen Liseleri Kontenjanları Belirleniyor

03 Haziran 2009 Görüntülenme:8808

Anadolu Öğretmen Liseleri Kontenjanları Belirleniyor

2009–2010 öğretim yılında, Anadolu öğretmen liselerine alınacak öğrenci kontenjanı ile aynı okullarda yatılı olarak öğrenim göreceklere ait kontenjanlar tespit edilecek.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Sayı: B.08.0.ÖEG.0.13.02.01
Konu: Kontenjan

İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği,
b) Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık,
Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği.

İlgi (a) Yönetmeliğin, “Öğrenci Kontenjanı” başlıklı değişik 10’uncu maddesinde,
“Anadolu öğretmen liselerine alınacak öğrenci kontenjanı ile nakillere esas olacak boş
öğrenci kontenjanının belirlenmesi amacıyla; okul müdürünün başkanlığında, bir
müdür yardımcısı, bir rehber öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen,
okul-aile birliğini temsilen bir veli ve okul öğrenci meclisi başkanının katılımıyla bir
komisyon kurulur Komisyon, üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın oyu iki oy sayılır.
Kontenjanın belirlenmesinde, okulun fiziki imkânı, donanımı ve öğretmen sayısı dikkate alınır.
Komisyonca düzenlenen, okula alınacak öğrenci sayısına ilişkin EK-2 sayılı Kontenjan Belirleme Tutanağının bir örneği, valilikçe onaylandıktan sonra mayıs ayının
son haftası içinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonunda
belirlenen kontenjan, kılavuzda ilan edilir. İlandan sonra kontenjanda herhangi bir
değişiklik yapılamaz.” hükmüne yer verilmiştir.

İlgi (b) yönetmeliğin, “İl veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonu ve görevleri”
başlıklı 8’inci maddesinin (a) fıkrasında ise, sözü edilen komisyonun, ortaöğretim okul
pansiyonlarının açık kontenjanını Haziran ayı içerisinde tespit edeceği ve ay sonuna kadar
Bakanlığın ilgili birimlerine bildireceği hükmü yer almaktadır.

2009–2010 öğretim yılında, Anadolu öğretmen liselerine alınacak öğrenci kontenjanı ile aynı okullarda yatılı olarak öğrenim göreceklere ait kontenjan tespit çalışmalarının, yukarda belirtilen esaslar çerçevesinde ve herhangi bir gecikmeye meydan verilmeksizin yürütülmesi hususunda, bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Ömer BALIBEY
Genel Müdür
Dağıtım


İlgili yazı için tıklayınız

Yorum Yaz

Yorumlar