Teknik ve Meslek Dersleri öğretmenleri, yönetici atamada yanlış uygulama kurbanı

24 Nisan 2009 Görüntülenme:8132

Bazı Teknik ve Meslek Dersleri öğretmenlerinin Meslek Liselerinde Alanları/dalları (aylık karşılığı girecekleri dersleri) olmadığı gerekçesiyle yönetici olarak atamaları yapılmamaktadır.

Gazetecilik branşını örnek olarak ele alırsak;

Yönetmelik gereği bir okula yönetici olarak atanabilmek için o okulda aylık karşılığı dersinizin olması gerekiyor. Bunun nedeni yöneticilerin görev yaptığı okulda haftada 6 saate kadar derse girme zorunluluğudur.

Aylık karşılığı girilebilecek dersler ise Talim Terbiye Kurulu’nun aldığı kararlarla belirlenmektedir. Bizim tabi olduğumuz 17.09.2007 tarihli 155 No’lu karardır. Aşağıda kurul kararının gazetecilik branşı ile ilgili bölümü yer almaktadır.

İlgili alanda renkli olarak işaretlenen bölümde görüldüğü üzere ‘Diğer alanların Gazetecilik Alanına ait alan ortak/dal dersleri ve modülleri’ ifadesi ile aylık karşılığı girebilecekleri diğer dersler olarak tanımlanmaktadır.

Bu ifade bütün meslek dersi alanları için kullanılmıştır.

Bu ifadeye göre bir Teknik ve Meslek Dersleri öğretmeninin bütün meslek liselerinde aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmaktadır.

Çünkü ortak bir içerikle okutulan Mesleki Gelişim Dersi ve Bilgi ve İletişim Teknolojisi dersi bütün meslek liselerinde ortak alan dersidir.

İl milli eğitimdeki değerlendirme komisyonları ise Teknik ve Meslek Dersleri öğretmenlerinin sadece kendi alanlarının bulunduğu okullarda yöneticilik yapabileceğini düşünüyorlar.

Bir başka deyişle komisyonun yorumuna göre branşı itibarı ile ilköğretim okullarında görev yapan Türkçe, fen bilgisi, sosyal bilgiler gibi ortaöğretimin hiçbir kademesinde normu olmayan branş öğretmenleri her türlü meslek lisesinde yönetici olabilir ancak Teknik ve Meslek Dersleri öğretmenleri sadece kendi alanlarının olduğu okulda yönetici olabilir.

Yönetmelikte hiçbir dayanağı bulunmayan bu yorum bütün meslek lisesi öğretmenlerini ciddi bir şekilde mağdur etmektedir.

Fakat Teknik ve Meslek Dersleri öğretmeninin kendi alanı olmayan diğer meslek liselerinde aylık karşılığı dersi bulunmaktadır ve bu nedenle yönetici olarak atanabilir.

Ancak kendi alanının okutulmadığı okullara öğretmen olarak atanamadığı için 5 puan değerindeki EK PUAN’ı alamaz.

Böyle bir yorumun ortaya çıkması yönetici atama yönetmeliği ve buna ait genelgede (2008/74) bu konuya net açıklık getirmemesinden de kaynaklanmaktadır.

EK –PUAN SORUNU

Yoruma açık bir konu ise 2008/74 nolu genelgenin 12. maddesinin c fıkrasıdır bölüm aynen aşağıya alınmıştır. (Örnek 2’ ye dikkat)

c) Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu’nun “EK PUAN” bilgi baslığında yer alan atanmak istediği eğitim kurumuna branşı itibariyle öğretmen olarak atanabileceklere verilen ek puanın uygulaması aşağıdaki örnekler esas alınarak yapılacaktır.

Örnek 1: Bir genel lise müdürlüğüne atanmak üzere Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni ile Türkçe öğretmeninin başvurması halinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenine 5 puan, aynı öğretmenlerin bir ilköğretim okulu müdürlüğüne başvurmaları halinde ise Türkçe öğretmenine 5 puan verilecektir.

Örnek 2: Bir Endüstri Meslek lisesi müdürlüğü için branşları Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ya da meslek dersleri öğretmeni olan adayların başvurmaları halinde Ek–2 Değerlendirme Formunun “EK PUAN” bilgi baslığında yer alan 5 puan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni ile meslek dersi öğretmenlerine verilirken Türkçe öğretmenine verilmeyecektir. Ek-2 Değerlendirme Formu’nun (**) dip notunda yer alan toplam puanın %10 ‘u bu defa branşı meslek dersleri öğretmeni olan adaya ayrıca verilecektir.

Genelgedeki örnek 2 kısmında ‘branşı meslek dersleri öğretmeni olan’ ifadesinde kastedilenin okulda alanı olan meslek dersi öğretmeni mi yoksa her türlü meslek dersi öğretmeni mi olduğu konusunda açıklık bulunmamaktadır.

Bakanlığın bu konuda açıklama yapması beklenmektedir.

Ama şu gerçektir ki her türlü Teknik ve Meslek Dersleri öğretmeninin meslek liselerinde Mesleki Gelişim Dersi ve Bilgi ve İletişim Teknolojisi dersi bütün meslek liselerinde ortak alan dersi olduğundan maaş karşılığı gireceği ders sorunu bulunmamaktadır. Dolayısıyla yönetici olarak atanmak için başvuruda bulunan meslek dersleri öğretmenlerinin alanı olup olmadığına bakılmadan kriterleri uyuyorsa ataması onaylanmalıdır.

Ayrıca tüm genel liselerde Tanıtım ve Yönlendirme dersleri de tüm Teknik ve Meslek Dersleri öğretmenlerinin maaş karşılığı girebilecekleri dersler olduğundan bu okulları tercih etmeleri halinde de kriterleri uyuyorsa ataması onaylanmalıdır.


Yorum Yaz

Yorumlar