MEB'den 'İnkılap Tarihi' kitabı açıklaması

21 Nisan 2009 Görüntülenme:3471

İlköğretim 8. sınıfta okutulmakta olan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabının 7. ünitesinde yer alan çeşitli konularla ilgili olarak 21.04.2009 tarihli bazı gazetelerde yer alan haber, yorum ve değerlendirmelerle ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Buna göre;

1. Cumhuriyet tarihi konuları 2008 yılına kadar 2. Dünya Savaşı sonuna kadar olan dönemi kapsarken Başkanlığımızda 2003 yılından beri yürütülmekte olan program yenileme çalışmaları kapsamında 2000'li yılların başına kadar yaşanan çeşitli gelişmeler de programlara ve ders kitaplarına ilave edilmiştir. Bir gazetede yer alan asılsız bir haberde iddia edildiği gibi son 30 yıllık tarih konuları kitaplardan çıkarılmamış, aksine bu konular programlarda ve ders kitaplarında hiç yer verilmemişken ilk defa bu dönemde yer verilmiştir. Dolayısıyla bir gazetenin 21 Nisan 2009 tarihli nüshasında yer alan "Türkiye'nin 30 Yılı Silindi" ve "Yakın tarih silindi" başlıklı haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.

2. İlköğretim T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabında "irtica" kavramı ile ilgili yapılan tanımda, Türk Dil Kurumunun 2005 tarihli Türkçe Sözlük'ün 10. baskısının 753 ve 980. sayfalarındaki tanımlar ile Atatürk'ün 20 Ocak 1923'te İzmit'te yaptığı bir konuşmada geçen "...Hayat felsefesinin garip bir belirtisidir ki, her faydalı ve yeni şeye karşı mutlaka bir kuvvet çıkar. Buna dilimizde 'gericilik' derler."(A. Bekir Palazoğlu, Atatürk İnkılâpları, sh. 165, Türk Hava Kurumu Yayınları, 1998, Ankara.) şeklindeki irtica tanımı esas alınmıştır. Belirtilen ders kitabında irtica bir kavram boyutunda ele alınmış olup konu öğrenci düzeyi de dikkate alınarak mümkün olduğu kadar birincil kaynaklardan hareketle yapılandırılmıştır.

3. İrtica ile ilgili konular aynı kitabın basılı nüshasının 96, 98, 99, 118 ve 119. sayfalarda çeşitli bağlamlarla ele alınmış, ayrıca aynı kitabın 205. sayfasında Atatürk'ün dilinden "Milletimiz çok büyük bir devrim gerçekleştirmiştir. Gerçekten yüzyıllardan beri uymaya alıştığımız bir yönetim şeklinin dışına çıkarak dünyada benzeri bulunmayan bir devlet kurduk. Fakat bu yeniliğin kesinlikle tersine bir hareketi gerektireceğini hatırımızdan çıkarmamak gerekir. Bu harekete 'gericilik' derler. Yaptığımız işler ve aldığımız sonuçlara göre, bu gibi gerici hareketler her zaman beklenebilir." görüş ve değerlendirmelere yer verilmiştir.

4. Belirtilen gazete haberlerinde iddia edildiği gibi çeşitli terör örgütleri, yakın tarihe ait kimi siyasi olaylar, bazı devlet büyükleri ve kimi siyasi şahsiyetlerle ilgili konular kitaplardan çıkarılmamıştır. Bu konulara, öğrenci düzeyinin gerekleri ve pedagojik esaslar dikkate alınarak liselerde okutulan Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi programında yer verilmiştir.


Kamuoyunun belirtilen gazete haberlerine konu edilen bu hususları yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda değerlendirmesi, doğru bilgilenme ihtiyacı açısından önem arz etmektedir.


Kamuoyunun bilgisine önemle arz olunur.


Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Yorum Yaz

Yorumlar