25 Kasım 2015

Açılış Sayfanız Yapın
Metin Boyutunu Küçült Metin Boyutunu Büyüt
26 Mart 2013

Polis meslek eğitim merkezleri giriş yönetmeliğinde değişiklik

Polis meslek eğitim merkezleri giriş yönetmeliğinde yapılan değişiklik bugünkiresmi gazetede
İçişleri Bakanlığından:

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/5/2008 tarihli ve 26869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış, (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Boy ölçüsü, beden kitle endeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Y ö netmeli ğ in Yay ı mland ığı Resm î Gazete'nin
Tarihi Say ı s ı
7/5/2008 26869
Y ö netmelikte De ğ i ş iklik Yapan Y ö netmeliklerin Yay ı mland ığı Resm î Gazete'nin
Tarihi Say ı s ı
1- 31/7/2009 27305
2- 28/9/2010 27713
3- 26/11/2011 28124
4- 3/4/2012 28253
5- 9/11/2012 28462

Yorumlar

Bu habere henüz kimse yorum yazmamış!

Yorum Ekle

Sadece üyelerimiz yorum yazabilirler. Üye iseniz lütfen giriş yapın, değilseniz hemen üye olabilirsiniz!

Reklam Alanı