Pansiyonlu okullarda görev yapan öğretmenlere de ek puan verilmedir

13 Mart 2013 Görüntülenme:904

Pansiyonlu okullarımızda görev yapan pansiyonda nöbet tutan, belletici olarak görev yapan öğretmenlerimizede ek puan verilmelidir.

06.05.2010 tarih ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Hizmet alanları ve hizmet puanı” başlıklı 47. maddesi, 6. fıkrasındaki; “Yatılı ilköğretim bölge okullarında görev yapan öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu okullarda görev yaptıkları her yıl için ayrıca bayan öğretmenlere on puan, erkek öğretmenlere altı puan eklenir. Yıldan arta kalan süreler, bu maddenin beşinci fıkrasında belirtildiği şekilde değerlendirilir.” hükümleri ile Yatılı ilköğretim bölge okullarında görev yapan kadın öğretmenlerin hizmet puanlarına bu okullarda görev yaptıkları her yıl için ayrıca on puan, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına bu okullarda görev yaptıkları her yıl için ayrıca altı puan verilmektedir.

Fakat bu puanlar sadece YİBO’lar da görev yapan öğretmenlerimize verilmektedir. Pansiyonlu okullarımızda görev yapan öğretmenlerimize bu puanlar verilmemektedir. Yönetmelik maddesine Yatılı ilköğretim bölge okullarında ve pansiyonlu okullarda ibaresi eklenerek pansiyonlu okullarımızda görev yapan pansiyonda nöbet tutan, belletici olarak görev yapan öğretmenlerimizde bu haktan faydalanmayı hak etmektedir.

Ahmet Kandemir

Memurlar.net

Yorum Yaz

Yorumlar