Din eğitimi, şurada masaya yatırılacak

18 Ekim 2011 Görüntülenme:1183

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü işbirliği ile 1. Din Eğitimi Şurası düzenlenecek. Şurada, 'Kur'an kurslarında din eğitimi', 'Cami içi ve cami dışı din eğitimi', 'İlk ve ortaöğretimde din eğitimi ve öğretimi' ile 'Yükseköğretimde din eğitimi ve öğretimi' konuları ele alınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü işbirliği ile 26-29 Mart 2012 tarihinde 1. Din Eğitimi Şurası düzenlenecek. Şurada hemen her yaştan vatandaşı ilgilendiren din eğitimi ve öğretimi hizmetlerinin bütün yönleri müzakere edilerek, ortak aklın oluşması hedefleniyor. Ayrıca, sağlıklı ve etkin din eğitimi ve öğretimini geliştirmek ve yeni stratejiler belirlemek hedefleniyor.

Şura'da dört komisyon oluşturulacak. Bu komisyonlarda ele alınacak ana ve alt başlıklar şöyle:

-Kur'an Kurslarında Din Eğitimi: 'Kur'an kurslarında din eğitimi nasıl olmalı?', 'Kur'an kurslarında yürütülen hizmetlerde verimliliğin arttırılması', 'Kur'an kursu hizmetlerinde yaş, yöntem, zaman ve mekan, iaşe ve ibate', 'Kur'an kurslarında uygulanan eğitim öğretim programı: yüzünden okuyanlar için, hafızlık eğitim programı, yaz Kur'an kursları, hizmet çeşitliliği, Kur'an kurslarında ders kitapları ve materyal geliştirme (yüzünden okuyanlar için, yaz Kur'an kursları, yetişkinler için)', 'Özellikli yöresel Kur'an kursları', 'Yurtdışı Kur'an kursları', 'Kur'an kurslarında psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri'

-Cami İçi ve Cami Dışı Din Eğitimi: 'Camilerde din eğitimi (cami dersleri, hutbe-vaaz, camilerde Kur'an eğitimi)', 'Diyanet Eğitim Merkezlerinde Din Eğitimi (hizmete hazırlık, hizmet içi eğitim)', 'Cami dışında din eğitimi (cezaevlerinde din eğitim, SHÇEK'te din eğitimi, ailede din eğitimi, hastanelerde din eğitimi, sosyal içerikli din eğitimi, huzurevlerinde din eğitimi)', 'AB ülkelerinde yaygın din eğitimi', 'Din eğitim ve öğretiminin insan kişiliği üzerindeki etkileri', 'Din eğitim ve öğretiminin suç ve şiddetin önlenmesindeki etkileri', 'Engellilere yönelik din eğitimi ve öğretimi', 'Medya ve din eğitimi', 'Din eğitimi ve değerlerimiz'

-İlk ve Orta Öğretimde Din Eğitimi ve Öğretimi: 'Okul öncesi din eğitimi ve öğretimi (din eğitimi ve öğretiminde alt yaş sınırı)', 'İlköğretimde din eğitimi (ilköğretimde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi müfredat yeterliliği)', 'Ortaöğretimde din öğretimi (Ortaöğretimde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi müfredat yeterliliği)', 'İHL'lerde Din Eğitimi ve Öğretimi', 'MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında uygulanabilir ortak projeler', 'Din eğitimi ve öğretimi özel öğretim yöntemleri ve materyal geliştirme', 'Din öğretimi bağlamında ortaya çıkan çeşitli tartışmalar (çoğulcu din öğretimi ve dini grupların durumu)', 'AB ülkelerinde örgün din eğitimi', 'Din eğitimi ve öğretiminin hukuki boyutu'

-Yükseköğretimde Din Eğitimi ve Öğretimi: 'İlahiyat fakültelerinde din eğitimi ve öğretimi', 'Eğitim fakültelerinde din eğitim ve öğretimi (DİKAB bölümü, sınıf öğretmenliği bölümü)', 'Açık ve uzaktan öğretim yoluyla din eğitimi ve öğretimi', 'Yurt dışında verilen din eğitimi ve öğretimi', 'İlahiyat fakülteleri, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve diyanet İşleri Başkanlığı arasında uygulanabilir ortak projeler', 'Din eğitimi ve öğretiminde görev alan öğretmen ve öğrencilerin yeterlilikleri', 'İlahiyat ve eğitim fakülteleri son sınıf öğrencilerinin staj uygulamaları'.

Yorum Yaz

Yorumlar